Chat với Siêu Marketing

Dịch vụ đăng bài PR báo chí

(14 đánh giá của khách hàng)

* Chi tiết dịch vụ

Dịch vụ là gì và làm gì

Lợi ích của dịch vụ

Khách hàng nhận được từ dịch vụ này

* Chất lượng dịch vụ

Thời gian hoàn thành: 1 - 3 ngày

Các cam kết:

Quy trình làm việc:

* Số liệu thống kê

* Chính sách bảo hành

* Khách hàng thường xuyên

[show-logos orderby='none' category='0' activeurl='new' style='hgrayscale2' interface='hcarousel' tooltip='false' description='false' limit='0' padding='10' filter='false' carousel='ticker,4000,false,false,100000,10,true,false,true,1,0,1']

* Đơn vị thực hiện

Siêu Marketing được thành lập vào năm 2015, là công ty dịch vụ giải pháp Digital Marketing tại Việt Nam, đã từng thực hiện các dịch vụ cho hơn 1000 doanh nghiệp.

Các dịch vụ tại Siêu Marketing như dịch vụ SEO, quảng cáo Facebook Ads, quảng cáo Google Ads, thiết kế website, thiết kế video, thiết kế hình ảnh, viết content chuẩn SEO...

14 đánh giá cho Dịch vụ đăng bài PR báo chí

 1. Avatar

  Ngọc Liên (xác minh chủ tài khoản)

 2. Avatar

  Ngọc Nga (xác minh chủ tài khoản)

 3. Avatar

  Nguyễn Hoàng (xác minh chủ tài khoản)

 4. Avatar

  Hoàng Anh (xác minh chủ tài khoản)

 5. Avatar

  Ngọc Thy (xác minh chủ tài khoản)

 6. Avatar

  Dư Luận (xác minh chủ tài khoản)

Thêm đánh giá

14 đánh giá cho Dịch vụ đăng bài PR báo chí

 1. Avatar

  Ngọc Liên (xác minh chủ tài khoản)

 2. Avatar

  Ngọc Nga (xác minh chủ tài khoản)

 3. Avatar

  Nguyễn Hoàng (xác minh chủ tài khoản)

 4. Avatar

  Hoàng Anh (xác minh chủ tài khoản)

 5. Avatar

  Ngọc Thy (xác minh chủ tài khoản)

 6. Avatar

  Dư Luận (xác minh chủ tài khoản)

Thêm đánh giá

* Đăng ký sử dụng dịch vụ:

1.900.000 

Cam kết dịch vụ

 • Bàn giao đúng hẹn
 • Kết quả chất lượng
 • Phục vụ tận tâm

Người phụ trách mang sự hài lòng đến khách hàng tại Siêu Marketing - TRƯƠNG THÀNH TÀI

Hãy theo đuổi đam mê của mình và hãy làm nó một cách tốt nhất, phục vụ cho cuộc sống và giúp đỡ người khác thành công.

Kênh Youtube: Tài Media

Fanpage Siêu Marketing: https://www.facebook.com/sieumarketing

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

Người phụ trách mang sự hài lòng đến khách hàng tại Siêu Marketing - TRƯƠNG THÀNH TÀI

Hãy theo đuổi đam mê của mình và hãy làm nó một cách tốt nhất, phục vụ cho cuộc sống và giúp đỡ người khác thành công.

Kênh Youtube: Tài Media

Fanpage Siêu Marketing: https://www.facebook.com/sieumarketing

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

Người phụ trách mang sự hài lòng đến khách hàng tại Siêu Marketing - TRƯƠNG THÀNH TÀI

Hãy theo đuổi đam mê của mình và hãy làm nó một cách tốt nhất, phục vụ cho cuộc sống và giúp đỡ người khác thành công.

Kênh Youtube: Tài Media

Fanpage Siêu Marketing: https://www.facebook.com/sieumarketing

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

Dịch vụ đăng bài PR báo chí

(14 đánh giá của khách hàng)

* Đăng ký sử dụng dịch vụ bằng cách chọn Gói dịch vụ phù hợp, điền Số lượng mà bạn muốn và nhấn Chọn:

1.900.000 

* Chi tiết dịch vụ

Dịch vụ này là gì và làm gì

Lợi ích của dịch vụ này

Khách hàng nhận được

* Chất lượng dịch vụ

Thời gian hoàn thành: 1 - 3 ngày

Các cam kết:

Quy trình làm việc:

* Số liệu thống kê

* Khách hàng thường xuyên

[show-logos orderby='none' category='0' activeurl='new' style='hgrayscale2' interface='hcarousel' tooltip='false' description='false' limit='0' padding='10' filter='false' carousel='ticker,4000,false,false,100000,10,true,false,true,1,0,1']

* Đơn vị thực hiện

Siêu Marketing được thành lập vào năm 2015, là công ty dịch vụ giải pháp Digital Marketing tại Việt Nam, đã từng thực hiện các dịch vụ cho hơn 1000 doanh nghiệp.

Các dịch vụ tại Siêu Marketing như dịch vụ SEO, quảng cáo Facebook Ads, quảng cáo Google Ads, thiết kế website, thiết kế video, thiết kế hình ảnh, viết content chuẩn SEO...

14 đánh giá cho Dịch vụ đăng bài PR báo chí

 1. Avatar

  Ngọc Liên (xác minh chủ tài khoản)

 2. Avatar

  Ngọc Nga (xác minh chủ tài khoản)

 3. Avatar

  Nguyễn Hoàng (xác minh chủ tài khoản)

 4. Avatar

  Hoàng Anh (xác minh chủ tài khoản)

 5. Avatar

  Ngọc Thy (xác minh chủ tài khoản)

 6. Avatar

  Dư Luận (xác minh chủ tài khoản)

Thêm đánh giá

14 đánh giá cho Dịch vụ đăng bài PR báo chí

 1. Avatar

  Ngọc Liên (xác minh chủ tài khoản)

 2. Avatar

  Ngọc Nga (xác minh chủ tài khoản)

 3. Avatar

  Nguyễn Hoàng (xác minh chủ tài khoản)

 4. Avatar

  Hoàng Anh (xác minh chủ tài khoản)

 5. Avatar

  Ngọc Thy (xác minh chủ tài khoản)

 6. Avatar

  Dư Luận (xác minh chủ tài khoản)

Thêm đánh giá

Người phụ trách mang sự hài lòng đến khách hàng tại Siêu Marketing - TRƯƠNG THÀNH TÀI

Hãy theo đuổi đam mê của mình và hãy làm nó một cách tốt nhất, phục vụ cho cuộc sống và giúp đỡ người khác thành công.

Kênh Youtube: Tài Media

Fanpage Siêu Marketing: https://www.facebook.com/sieumarketing

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

Người phụ trách mang sự hài lòng đến khách hàng tại Siêu Marketing - TRƯƠNG THÀNH TÀI

Hãy theo đuổi đam mê của mình và hãy làm nó một cách tốt nhất, phục vụ cho cuộc sống và giúp đỡ người khác thành công.

Kênh Youtube: Tài Media

Fanpage Siêu Marketing: https://www.facebook.com/sieumarketing

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

Người phụ trách mang sự hài lòng đến khách hàng tại Siêu Marketing - TRƯƠNG THÀNH TÀI

Hãy theo đuổi đam mê của mình và hãy làm nó một cách tốt nhất, phục vụ cho cuộc sống và giúp đỡ người khác thành công.

Kênh Youtube: Tài Media

Fanpage Siêu Marketing: https://www.facebook.com/sieumarketing

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

Dịch vụ đăng bài PR báo chí

(14 đánh giá của khách hàng)

[srfw_usetemplate tid="1"]

* Khách hàng thường xuyên

[show-logos orderby='none' category='0' activeurl='new' style='hgrayscale2' interface='hcarousel' tooltip='false' description='false' limit='0' padding='10' filter='false' carousel='ticker,4000,false,false,100000,10,true,false,true,1,0,1']

* Chi tiết dịch vụ

Thời gian hoàn thành: 1 - 3 ngày

Khách hàng nhận được:

Các cam kết:

Quy trình làm việc:

* Số liệu thống kê

* Đơn vị thực hiện

Siêu Marketing được thành lập vào năm 2015, là công ty dịch vụ giải pháp Digital Marketing tại Việt Nam, đã từng thực hiện các dịch vụ cho hơn 1000 doanh nghiệp.

Các dịch vụ tại Siêu Marketing như dịch vụ SEO, quảng cáo Facebook Ads, quảng cáo Google Ads, thiết kế website, thiết kế video, thiết kế hình ảnh, viết content chuẩn SEO...

* Mô tả dịch vụ

14 đánh giá cho Dịch vụ đăng bài PR báo chí

 1. Avatar

  Ngọc Liên (xác minh chủ tài khoản)

 2. Avatar

  Ngọc Nga (xác minh chủ tài khoản)

 3. Avatar

  Nguyễn Hoàng (xác minh chủ tài khoản)

 4. Avatar

  Hoàng Anh (xác minh chủ tài khoản)

 5. Avatar

  Ngọc Thy (xác minh chủ tài khoản)

 6. Avatar

  Dư Luận (xác minh chủ tài khoản)

Thêm đánh giá

Mã: prbaochi Danh mục: ,

* Đăng ký sử dụng dịch vụ bằng cách chọn Gói dịch vụ phù hợp, điền Số lượng mà bạn muốn và nhấn Chọn:

1.900.000 

Những cam kết của Siêu Marketing

 • Bàn giao đúng hẹn
 • Kết quả chất lượng
 • Phục vụ tận tâm

Người phụ trách mang sự hài lòng đến khách hàng tại Siêu Marketing - TRƯƠNG THÀNH TÀI

Hãy theo đuổi đam mê của mình và hãy làm nó một cách tốt nhất, phục vụ cho cuộc sống và giúp đỡ người khác thành công.

Kênh Youtube: Tài Media

Fanpage Siêu Marketing: https://www.facebook.com/sieumarketing

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

Người phụ trách mang sự hài lòng đến khách hàng tại Siêu Marketing - TRƯƠNG THÀNH TÀI

Hãy theo đuổi đam mê của mình và hãy làm nó một cách tốt nhất, phục vụ cho cuộc sống và giúp đỡ người khác thành công.

Kênh Youtube: Tài Media

Fanpage Siêu Marketing: https://www.facebook.com/sieumarketing

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai

Người phụ trách mang sự hài lòng đến khách hàng tại Siêu Marketing - TRƯƠNG THÀNH TÀI

Hãy theo đuổi đam mê của mình và hãy làm nó một cách tốt nhất, phục vụ cho cuộc sống và giúp đỡ người khác thành công.

Kênh Youtube: Tài Media

Fanpage Siêu Marketing: https://www.facebook.com/sieumarketing

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/thanhtai