Chính sách hoàn tiền

1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Siêu Marketing đảm bảo quyền lợi của khách hàng bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn Siêu Marketing Đảm Bảo đã được quy định trong Điều khoản Dịch vụ.

2. Điều kiện trả hàng và hoàn tiền

khách hàng có thể liên hệ với Siêu Marketing để thỏa thuận về việc Trả hàng và Hoàn tiền trong các trường hợp sau:

  • khách hàng đã đặt hàng và thanh toán thành công nhưng chưa nhận được sản phẩm (sau một tháng kể từ ngày đặt hàng và thanh toán thành công).
  • Sản phẩm đã giao nhưng bị lỗi do kỹ thuật (chứng minh bằng video trong vòng 3 ngày).
  • Sản phẩm khách hàng nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Siêu Marketing cung cấp trong mục mô tả sản phẩm.
  • Siêu Marketing và khách hàng đã tự thỏa thuận và đồng ý cho khách hàng trả hàng và hoàn tiền.

Với mỗi đơn hàng, khách hàng chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền một lần duy nhất. Nếu khách hàng mua lại một trong các sản phẩm này, khách hàng sẽ không được hoàn lại tiền trong bất kỳ trường hợp nào.

CHÚNG TÔI CHỈ HOÀN TIỀN CHO KHÁCH HÀNG KHI YÊU CẦU CỦA khách hàng THUỘC MỘT TRONG CÁC CÁC TRƯỜNG HỢP TRÊN

3. Quy trình xử lý yêu cầu hoàn tiền

Quy trình xử lý yêu cầu trả hàng và hoàn tiền của khách hàng bao gồm các bước sau:

  1. khách hàng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Siêu Marketing để yêu cầu trả hàng và hoàn tiền khi đáp ứng đủ Điều kiện trả hàng và hoàn tiền của chúng tôi.
  2. Bộ phận chăm sóc khách hàng của Siêu Marketing tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.
  3. Thời gian xử lý yêu cầu trả hàng và hoàn tiền: Trong vòng 07 ngày (trừ các ngày lễ, Tết)  kể từ khi nhận được yêu cầu của khách hàng.
  4. Số tiền hoàn sẽ được hoàn về ví SM trên Siêu Marketing mà không hoàn bằng phương thức nào khác, khách hàng có thể sử dụng ví SM để mua các sản phẩm/dịch vụ khác của Siêu Marketing.

Chúng tôi luôn xem xét từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của khách hàng và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của Siêu Marketing.