Điều khoản dịch vụ

1. Giới thiệu

Chào mừng quý khách hàng đến với SieuMarketing.com

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. SieuMarketing.com có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản dịch vụ này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

2. Loại trừ và Giới hạn trách nhiệm

SieuMarketing trao cho Người Sử Dụng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng khác hiển thị trên SieuMarketing.com đều thuộc sở hữu của SieuMarketing và bên sở hữu thứ ba, nếu có. Không một bên nào truy cập vào SieuMarketing.com được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào trên website của chúng tôi.

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định trong Điều khoản dịch vụ này. Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc website của chúng tôi.

Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của SieuMarketing.com trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của SieuMarketing.

Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spider) hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép Nội Dung của SieuMarketing khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của SieuMarketing (sự chấp thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các website tìm kiếm trên mạng kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

SieuMarketing không kiểm soát và không đảm bảo hoặc chấp nhận trách nhiệm đối với việc phù hợp mục đích, sự tồn tại, chất lượng, độ an toàn hoặc tính pháp lý của các sản phẩm có sẵn trên website SieuMarketing.com

SieuMarketing không chịu trách nhiệm phát sinh từ sản phẩm (bao gồm trách nhiệm đối với sản phẩm, trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm khác), hoặc nguyên nhân khác liên quan đến luật pháp, quyền lợi chính đáng, các quy chế hoặc các hình thức khác đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc mang tính hệ quả nào (gồm bất kỳ mất mát nào về dữ liệu, gián đoạn dịch vụ, máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị di động khác; tổn thất về sử dụng, lợi nhuận, doanh thu) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang SieuMarketing hoặc dịch vụ, bao gồm thiệt hại phát sinh từ đó, ngay cả khi SieuMarketing đã được thông báo về khả năng của các thiệt hại đó hoặc được gợi ý phải chịu trách nhiệm.

Khách hàng có quyền yêu cầu chấm dứt tài khoản của bạn và/hoặc dừng sử dụng dịch vụ trong trường hợp không thỏa mãn với dịch vụ.

3. Tài khoản và bảo mật

Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi sẽ cấp một tài khoản (Account) sử dụng để khách hàng có thể mua sắm trên website SieuMarketing.com trong khuôn khổ Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã đề ra.

Bạn đồng ý rằng SieuMarketing có toàn quyền xóa Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng ngay lập tức mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm:

(a) Tài Khoản và Tên Đăng Nhập không hoạt động trong thời gian dài

(b) Vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này

(c) Có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng

(d) Có nhiều tài khoản người dùng khác nhau

(e) Có hành vi gây hại tới những Người Sử Dụng khác, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của SieuMarketing

Việc sử dụng Tài Khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật. Số điểm thưởng trong tài khoản cũng sẽ được niêm phong vĩnh viễn.

Quý khách hàng sẽ phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web. Hơn nữa, quý khách hàng phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định hoặc bất cứ lý do cá nhân nào.

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản tại SieuMarketing.com nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo và thông báo thông tin đơn hàng từ website của chúng tôi.

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Thông tin của quý khách trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Sau khi quý khách hoàn thành quá trình đặt hàng, quý khách sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

4. Điều khoản sử dụng

Quyền được phép sử dụng website SieuMarketing.com và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trường hợp Khách hàng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, SieuMarketing có thể chấm dứt việc sử dụng của Khách hàng bằng hoặc không cần thông báo.

Quý Khách hàng chấp thuận và đồng ý rằng SieuMarketing có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Khách hàng trong trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu SieuMarketing hoặc những nguyên nhân khác theo quy định pháp luật:

 • Tuân thủ các thủ tục pháp luật
 • Thực thi Điều Khoản Dịch Vụ
 • Phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba
 • Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của SieuMarketing, Khách hàng và/hoặc cộng đồng.

5. Vi phạm Điều khoản dịch vụ

Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn tới một số hành động, bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:

 • Giới hạn quyền sử dụng Tài Khoản
 • Thu hồi điểm thưởng
 • Đình chỉ và chấm dứt Tài Khoản
 • Thu hồi tiền/tài sản có được do hành vi gian lận, và các chi phí có liên quan như chi phí thanh toán…

Mọi quyết định cuối cùng thuộc về SieuMarketing.com

6. Hệ thống điểm thưởng của SieuMarketing

Quý Khách hàng có thể tích lũy điểm thưởng khi mua hàng trên SieuMarketing.com hoặc thông qua việc tham gia các hoạt động của SieuMarketing do SieuMarketing toàn quyền quyết định vào từng thời điểm.  Nhìn chung, điểm thưởng của SieuMarketing sẽ được ghi nhận vào Tài Khoản của Khách hàng sau khi hoàn tất giao dịch hoặc hoạt động thành công được SieuMarketing chấp thuận. Bạn có đủ điều kiện tham gia hệ thống điểm thưởng của SieuMarketing nếu bạn là Khách hàng và Tài Khoản của bạn không thuộc đối tượng không áp dụng việc tham gia.

 • Giao dịch chưa hoàn thành trên SieuMarketing.com sẽ không đủ điều kiện tham gia hệ thống điểm thưởng điểm thưởng của SieuMarketing.  SieuMarketing có toàn quyền loại trừ các mặt hàng không thuộc đối tượng của hệ thống điểm thưởng điểm thưởng của SieuMarketing.
 • Điểm thưởng của SieuMarketing không có giá trị tiền tệ, không cấu thành tài sản của Khách hàng và không thể được mua, bán, chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt.
 • Tùy thuộc vào các quy tắc và quy định được SieuMarketing quyết định, thay đổi và chỉnh sửa vào từng thời điểm, tùy thuộc vào hạn mức theo toàn quyền quyết định của SieuMarketing. Khách hàng có thể sử dụng điểm thưởng của SieuMarketing để khấu trừ vào giá sản phẩm khi thực hiện giao dịch mua hàng trên SieuMarketing.com theo quy định của SieuMarketing vào từng thời điểm. Tất cả các khoản hoàn tiền phải tuân thủ theo Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền.
 • Điểm thưởng của SieuMarketing mà bạn đã sử dụng sẽ được trừ vào số dư điểm thưởng của SieuMarketing. Mỗi điểm thưởng của SieuMarketing đều có hạn sử dụng.
 • SieuMarketing không đảm bảo và không chấp nhận trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế cho điểm thưởng của SieuMarketing.  Bạn cần kiểm tra với chuyên viên tư vấn thuế của bạn xem là việc nhận điểm thưởng của SieuMarketing có ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế của bạn hay không.

Trong giới hạn quy định pháp luật áp dụng, SieuMarketing bảo lưu quyền thay đổi hoặc ngưng hệ thống điểm thưởng của SieuMarketing bất cứ lúc nào, và hủy hoặc hoãn quyền tham gia vào hệ thống điểm thưởng điểm thưởng của SieuMarketing của Khách hàng, bao gồm cả khả năng có được hoặc sử dụng điểm thưởng của SieuMarketing.

7. Phản hồi

SieuMarketing luôn đón nhận những thông tin và phản hồi từ phía Khách hàng nhằm giúp SieuMarketing cải thiện chất lượng Dịch Vụ.

Vui lòng xem thêm quy trình phản hồi của SieuMarketing dưới đây:

 • Phản hồi cần được thực hiện bằng văn bản qua email hoặc fanpage của chúng tôi.
 • Tất cả các phản hồi ẩn danh đều không được chấp nhận.
 • Khách hàng liên quan đến phản hồi sẽ được thông báo đầy đủ và được tạo cơ hội cải thiện tình hình.
 • Những phản hồi không rõ ràng và mang tính phỉ báng sẽ không được chấp nhận

Tất cả nội dung trang web và ý kiến phê bình của quý khách đều là tài sản của chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của quý khách ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

8. Quyền riêng tư

SieuMarketing coi trọng việc bảo mật thông tin của Khách hàng. Để bảo vệ quyền lợi Khách hàng, SieuMarketing cung cấp điều khoản Tài khoản và bảo mật tại SieuMarketing.vn để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của SieuMarketing. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên website SieuMarketing.com, Khách hàng:

 • Cho phép SieuMarketing thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Tài khoản và bảo mật
 • Đồng ý và công nhận rằng các thông tin được cung cấp trên website SieuMarketing.com sẽ thuộc sở hữu chung của Quý Khách hàng và SieuMarketing
 • Sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của Quý Khách hàng

9. Đặt hàng và thanh toán

Vào từng thời điểm, SieuMarketing hỗ trợ một hoặc nhiều phương thức thanh toán như sau:

 • Thanh toán qua Ví điện tử
 • Thanh toán qua ví điện tử được thực hiện thông qua hình thức giao dịch trực tuyến của bên thứ ba. Chỉ dành cho Khách hàng có tài khoản của Ví điện tử đó.
 • Thanh Toán Bằng Thẻ ATM Nội Địa – Internet Banking:

Hình thức thanh toán bằng thẻ ATM nội địa – internet banking chỉ dành cho Khách hàng có thẻ ATM nội địa có liên kết internet banking (thanh toán trực tuyến), và không áp dụng đối với các thẻ VISA và Mastercard.

Khách hàng chỉ có thể thay đổi kênh thanh toán trước khi thực hiện thanh toán và phải tuân thủ theo chính sách thanh toán của SieuMarketing.

SieuMarketing không chịu trách nhiệm cũng như nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Khách hàng phải chịu từ việc nhập sai thông tin thanh toán cho đơn hàng đã đặt và/hoặc sử dụng phương thức thanh toán không được liệt kê ở trên.

Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin giá cả chính xác nhất cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có sai sót xảy ra, ví dụ như trường hợp giá sản phẩm không hiển thị chính xác trên trang web hoặc sai giá, tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy đơn hàng đó cho quý khách. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào dù đơn hàng đó đã hay chưa được xác nhận hoặc đã thanh toán.

Chúng tôi có chính sách dùng thử một số sản phẩm dành cho khách hàng. Nếu bạn đã dùng thử sản phẩm và quyết định mua, chúng tôi sẽ không cho phép đổi trả và hoàn lại tiền với những sản phẩm này.

Trong trường hợp sai thông tin phát sinh từ phía SieuMarketing.com mà SieuMarketing.com có thể chứng minh đó là lỗi của hệ thống hoặc từ bên thứ ba (sai giá sản phẩm, sai xuất xứ, …), SieuMarketing.com sẽ đền bù cho khách hàng một mã giảm giá cho các lần mua sắm tiếp theo với mệnh giá tùy từng trường hợp cụ thể và có quyền không thực hiện giao dịch bị lỗi.

SieuMarketing bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng phương thức thanh toán của Khách hàng và có quyền đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoặc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này.

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của quý khách vì bất kỳ lý do gì liên quan đến lỗi kỹ thuật, hệ thống một cách khách quan vào bất kỳ lúc nào.

Ngoài ra, để đảm bảo tính công bằng cho khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng của SieuMarketing.com, chúng tôi cũng sẽ từ chối các đơn hàng không nhằm mục đích sử dụng cho cá nhân, mua hàng số lượng nhiều hoặc với mục đích mua đi bán lại mà không nằm trong phạm vi được SieuMarketing cho phép hoặc cấp phép.

10. Quy định chung

SieuMarketing có quyền chỉnh sửa các Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa lên website SieuMarketing.com

Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng website SieuMarketing.com sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc Người Sử Dụng chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa.

NHỮNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG

 1. Đổi mã hàng mới 100% đối với các sản phẩm lỗi: không nhập được mã hàng, sai mã hàng.
 2. Bảo hành đến 6 tháng cho các sản phẩm.
 3. Hoàn tiền 100% giá trị đơn hàng theo hóa đơn đã mua trên SieuMarketing nếu sản phẩm lỗi.
 4. Điểm thưởng chỉ có tác dụng duy nhất là mua hàng tại SieuMarketing.com, không có giá trị quy đổi thành tiền mặt với bất cứ mọi lý do nào.
 5. Mọi hành vi dùng điểm thưởng sai mục đích đều được xem là vi phạm nghiêm trọng đến điều khoản và chính sách của SieuMarketing. SieuMarketing có quyền khóa vĩnh viễn tài khoản cũng như số điểm thưởng trong tài khoản.
 6. Khách hàng có trách nhiệm thông báo và hợp tác hoàn trả tài sản của SieuMarketing khi có phát sinh lỗi hệ thống hoặc bất cứ sự cố nào.
 7. Tài khoản SieuMarketing không được sử dụng cho bất kỳ hình thức trung gian mua bán/trao đổi nào. Nếu phát hiện, SieuMarketing có quyền khóa tài khoản và số điểm thưởng đó vĩnh viễn mà không cần thông báo.
 8. “We reserve the right to refuse service to anyone”
  Chúng tôi có quyền từ chối phục vụ cho bất cứ ai – người mà chúng tôi thấy rằng họ không phải là một người khách hàng lịch sự và nghĩ rằng họ có thể làm ảnh hưởng đến những khách hàng thật sự của chúng tôi.
 9. Khi khách hàng không thực hiện theo điều khoản và chính sách của SieuMarketing.com, chúng tôi có quyền xử lý các trường hợp theo quy định. Các trường hợp mà trong quy định không nêu ra nhưng gây ảnh hưởng SieuMarketing.com sẽ do SieuMarketing.com quyết định. Mọi trường hợp đều không cần thông báo.
 10. Quyết định của SieuMarketing là quyết định cuối cùng.

TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY.  BẰNG CÁCH BẤM NÚT “ĐĂNG KÝ” KHI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG SieuMarketing.com, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.