Hướng dẫn xác định tự động thứ ba của tuần sau rơi vào ngày nào

Bạn muốn biết thứ ba tuần sau sẽ đến vào ngày nào? Hoặc bạn cần tính toán xem còn mấy ngày nữa là đến thứ ba tuần sau? Chỉ cần áp dụng vài hàm đơn giản trong Excel, việc này có thể dễ dàng thực hiện được. Cùng theo dõi Siêu Marketing để hiểu rõ cách thực hiện.

Phương pháp tự động xác định thứ ba tuần sau rơi vào ngày nào

Xét một ngày bất kỳ tại cell B1.

Thông qua hàm Weekday, chúng ta có thể biết ngày trong cell B1 là thứ mấy.

Khi xem xét logic cho việc xác định thứ ba tuần sau, chúng ta có:

 • Nếu ngày hiện tại là thứ ba, khoảng cách đến thứ ba tuần sau là =7 ngày
 • Nếu ngày hiện tại là thứ tư, khoảng cách là =6 ngày
 • Theo cách tương tự, ta có thể tham khảo một bảng khoảng cách đến thứ ba của tuần tiếp theo như sau:

Khoảng cách tới thứ ba tuần kế tiếp được đặt là tham số 10 (ví dụ từ thứ ba tuần này đến thứ ba tuần sau là 7 ngày, nên 7+3 = 10)

Đối với trường hợp ngày đang xét khác, có thể sử dụng công thức thứ cộng thêm 7 để thay thế con số 10.

Thứ ba tuần sau sẽ là ngày hiện tại cộng với khoảng số ngày tương ứng.

Khoảng số ngày tương ứng sẽ được xác định qua hàm VLOOKUP dựa trên thứ của ngày hiện tại.

VLOOKUP(B2,$A$6:$B$12,2,0)

Ngày trong cell E1 sẽ cho ta biết kết quả:

Bằng cách sử dụng hàm WEEKDAY, bạn có thể kiểm tra xem ngày trong cell E1 có phải là thứ ba hay không.

Vì vậy, chỉ cần nhập một ngày bất kỳ vào cell B1, chúng ta có thể tự động tính được ngày thứ ba của tuần sau mà không cần làm thủ công, hiển thị kết quả tại cell E1.

Hy vọng các bạn có thể áp dụng kiến thức này một cách hiệu quả trong công việc của mình.

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop