Hướng dẫn sử dụng hàm Query để tạo điều kiện trong GoogleSheet

Bạn đã biết cách tận dụng hàm Query trong GoogleSheet, một công cụ độc quyền của Google Spreadsheet, để thiết lập các điều kiện chưa? Nếu chưa, hãy cùng Siêu Marketing khám phá cách sử dụng hàm Query với điều kiện trong GoogleSheet.

Cấu trúc cơ bản của hàm Query

=QUERY(Bảng dữ liệu, “Select + Cột muốn trích xuất + WHERE + Điều kiện áp dụng cho cột”)

Trong đó:

 • Query : Là tên gọi của hàm
 • Bảng dữ liệu: Đây có thể là bất kỳ phạm vi dữ liệu nào bạn chọn, nhớ là lựa chọn dữ liệu bao gồm cả hàng tiêu đề sẽ khiến hàng tiêu đề hiển thị trong kết quả
 • Phần tạo điều kiện gồmSelect + Cột cần lấy + WHERE + Cột và điều kiện liên quan phải được đặt trong dấu ngoặc kép

Dưới đây là một ví dụ:

=QUERY(Sheet1!A1:C10,“select A, B, C where A = date’” & TEXT($D$2,“yyyy-mm-dd”) & “‘”)

 • Phạm vi dữ liệu được xác định là A1:C10 trong Sheet1
 • Cột A, B, C là các cột được lựa chọn để xuất ra kết quả
 • Điều kiện được đặt là cột A phải khớp với dữ liệu ngày tháng ở ô D2

Bài viết các điều kiện trong hàm QUERY

Trong thực tế, điều kiện để lọc dữ liệu rất phong phú và khác nhau, vì vậy việc viết điều kiện trong hàm QUERY đòi hỏi sự chú ý. Dưới đây là cách viết một số điều kiện cụ thể:

Cách thức để viết điều kiện tham chiếu đến ô chứa giá trị số hoặc văn bản (không kể ngày)

Kết cấu cho điều kiện này như sau:

dấu nháy đơn + dấu nháy đôi + dấu nối & + tên ô cần tham chiếu + dấu nối & + dấu nháy đôi + dấu nháy đơn

Chẳng hạn:

Trong ví dụ dẫn trên, hàm Query dùng điều kiện tên là An, với ô tham chiếu là F1

Và do đó ta sẽ nhập công thức bên dưới vào ô E3 (nơi bắt đầu lấy ra kết quả):

=QUERY($A$1:$C$11,” select A, B, C where A = ‘”&$F$1&“‘ )

Trong phần này, cụm các ký tự tạo nên điều kiện tham chiếu là:

A = ‘”&$F$1&“‘ (Giá trị cột A phải khớp với giá trị trong ô F1)

Ở phần này chúng ta không hề viết

Chỉ với A = $F$1, cần phải ghi cụ thể công thức điều kiện vào ô F1 như sau:

&$F$1&

Dấu nháy đơn cộng dấu nháy kép cộng dấu & cộng ô F1 (được giữ nguyên vị trí) cộng dấu & cộng dấu nháy kép cộng dấu nháy đơn

Phương pháp viết điều kiện dạng tham chiếu đến ô chứa dữ liệu ngày tháng

Đối với điều kiện kiểu ngày, chúng ta không thể tham chiếu trực tiếp tới ô chứa dữ liệu ngày tháng theo cách thông thường, mà cần phải biến đổi giá trị đó thành chuỗi văn bản với định dạng Năm-Tháng-Ngày

Xem ví dụ dưới đây:

Trong trường hợp này, chúng ta muốn tạo câu Query với điều kiện giá trị ở cột Ngày (cột B) phải bằng hoặc lớn hơn (Từ ngày) ghi ở ô F1

Công thức được đặt tại ô E3 (vị trí xuất kết quả) là:

=QUERY($A$1:$C$11,Select A, B, C where B >= date’ “&TEXT($F$1,“yyyy-mm-dd”)&” ‘ “)

Để đạt được điều kiện theo ngày trong ô F1, cần thực hiện hai bước sau:

 • Bước 1: Đổi giá trị sang định dạng Năm-Tháng-Ngày với hàm TEXT

TEXT($F$1, “yyyy-mm-dd”)

 • Bước 2: Chuyển đổi thành cấu trúc điều kiện thời gian với cú pháp như sau:

từ khóa date cộng Dấu nháy đơn cộng dấu nháy kép cộng dấu & cộng kết quả đổi sang dạng Text Năm-Tháng-Ngày

cộng dấu & cộng dấu nháy kép cộng dấu nháy đơn

Mô tả chi tiết:

date&TEXT($F$1, “yyyy-mm-dd”) &

Phương thức viết điều kiện mà không cần tham chiếu

Với cách viết này, bạn chỉ cần gõ trực tiếp giá trị điều kiện theo nguyên tắc dưới đây:

 • Giá trị dạng Text (chữ) nằm giữa hai dấu nháy kép
 • Giá trị dạng Number (số) được viết trực tiếp mà không cần dấu nháy

Các toán tử như (= , >=, <=, >, <…) được biểu diễn trực tiếp

Ví dụ:

=QUERY($A$1:$F$100, “SELECT A, C, D WHERE F > 1 AND F < 100 AND B = “Hanoi” “)

Tóm lại là chúng ta đã hiểu cách để viết hàm Query trong Google Sheets. Chúc mọi người áp dụng được những kiến thức trên vào công việc của mình.

Bạn cũng có thể khám phá thêm những bài viết hữu ích khác về Google Sheets như:

Hướng dẫn cách tạo form nhập liệu trong Google Sheets

Thay đổi ngôn ngữ trong giao diện Google Sheets

Cách chỉnh sửa hàng, cột và ô trong Google Sheets

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop