Bảo quản tiêu đề bảng trong Excel bằng 03 phương pháp đơn giản

Việc làm việc với bảng dữ liệu có đến hàng nghìn dòng đôi khi gây khó khăn trong việc ghi nhớ tiêu đề của từng cột, làm sao để nhập dữ liệu đúng cách hay kiểm tra xem thông tin đã chính xác hay chưa. Siêu Marketing sẽ giới thiệu cho bạn 03 phương pháp hữu ích để giữ nguyên tiêu đề bảng khi sử dụng Excel.

Cố định tiêu đề bảng bằng chức năng Freeze Panes trong Excel

Chức năng Freeze Panes hỗ trợ bạn trong việc khóa lại hàng hoặc cột mà bạn mong muốn không thay đổi. Để kích hoạt chức năng này, bạn mở thẻ View, chọn Freeze Panes và tiếp tục chọn Freeze Top Row nếu muốn giữ nguyên dòng đầu tiên, hoặc chọn dòng ngay sau dòng bạn muốn cố định và chọn Freeze Panes.

Sử dụng chức năng Split để giữ tiêu đề bảng trong Excel

Chức năng Split giúp phân chia bảng dữ liệu thành hai phần, mang đến khả năng giám sát cũng như di chuyển linh hoạt dữ liệu.

Để sử dụng tính năng này, bạn chọn dòng dưới cùng của phần muốn cố định, sau đó vào thẻ View và chọn Split.

Đổi vùng dữ liệu thành bảng trong Excel

Thủ thuật thứ ba là chuyển đổi vùng dữ liệu thành một bảng. Thực hiện bằng cách lựa chọn vùng dữ liệu (kể cả tiêu đề), vào thẻ Insert và chọn Table.

Chọn khu vực bạn muốn tạo thành bảng và tích vào My table has headers nếu vùng dữ liệu đã bao gồm tiêu đề.

Khi làm vậy, mỗi khi cuộn xuống phía dưới của bảng và có lựa chọn một ô bất kỳ thuộc bảng, tiêu đề sẽ hiện ra ở phần tiêu đề cột mặc định của Excel.

Như vậy là chúng ta vừa khám phá qua ba thủ thuật giản đơn để cố định tiêu đề bảng. Mong rằng các bạn sẽ áp dụng thành công những mẹo này để công việc của bạn trở nên tiện lợi và hiệu quả hơn.


Tham khảo các nội dung sau đây để biết thêm thông tin:

Tìm hiểu về các lỗi có thể gặp khi dùng Freeze Panes

Phương pháp đếm số lần xuất hiện trong một Table

7 tính năng Excel bạn nên biết

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop