Hướng dẫn cách Đánh giá công thức trong Excel

Khi bạn gặp phức tạp trong việc phân tích cách thức tính toán của các công thức có nhiều phép toán logic phức tạp, việc sử dụng Evaluate Formula sẽ giúp bạn theo dõi chi tiết từng bước tính toán trong công thức.

Cách sử dụng Evaluate Formula để phân tích công thức trong Excel

Xét công thức bên dưới là một ví dụ điển hình:

=IF(B3<6.5,”Trung bình”,IF(B3<8,”Khá”,”Giỏi”))

Để xác định thứ tự xử lý của công thức, bạn có thể áp dụng chức năng Evaluate Formula. Tìm tới thẻ Formula, chọn Evaluate Formula trong nhóm Formula Auditing.

Cửa sổ Evaluate Formula sẽ xuất hiện như sau:

Để đánh giá lại từ đầu, bạn chọn Restart. Chọn Close nếu bạn muốn kết thúc.

Chú ý: Có một số điểm lưu ý trong Evaluate Formula như sau:

 • Các phần của công thức IF và CHOOSE có thể xuất hiện là #N/A
 • Nếu ô tham chiếu trống, giá trị sẽ không hiển thị
 • Công thức có chứa vòng lặp có thể không được hiển thị chính xác
 • Một số hàm tự động cập nhật như TODAY(), RAND(), NOW(), RANDBETWEEN()… hoặc như OFFSET, CELL, INDIRECT… có thể không hiển thị đúng.

Việc đánh giá này hỗ trợ người dùng nhanh chóng phát hiện sự sai lệch trong công thức và hiểu rõ hơn về cách thức tính toán của nó.


Khám phá thêm nhiều bài viết khác liên quan:

19 bí quyết cho hàm IF lồng nhau trong Excel

Cách chỉnh sửa và phân tích công thức trong Excel

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop