Tutorial đơn giản để cộng giờ và phút trong Excel

Có hai phương pháp cơ bản để thực hiện phép cộng hay trừ thời gian trong Excel, đó là sử dụng hàm TIME hoặc áp dụng những phép tính cơ bản dựa trên 24 giờ, 1440 phút và 86400 giây của một ngày đầy đủ. Đối với các dữ liệu có thời lượng dài, bạn nên lựa chọn một trong những cách dưới đây để tính toán.

Cách thức cộng thời gian theo giờ và phút trong Excel

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách cộng giờ vào một thời điểm đã cho:

Áp dụng hàm TIME cho thời gian dưới 24 giờ

Một ví dụ điển hình: Để cộng 2 giờ vào thời điểm hiện tại trong ô A1, hãy sử dụng công thức sau đây tại ô B1:

Hàm TIME sẽ tự động chia cho 24 nếu số giờ nhập vào lớn hơn 24, nghĩa là A1+TIME(2,0,0)A1+TIME(26,0,0) sẽ cho kết quả tương tự nhau.

Khi cần tính toán thời gian trải qua nhiều hơn một ngày, phương pháp thích hợp nhất chính là sử dụng công thức:

Áp dụng công thức tính toán thời gian trong Excel không hạn chế số giờ

Một ví dụ cho việc cộng 26 giờ được thực hiện như bên dưới:

Cộng và trừ phút trong Excel

Các bước sau mô tả cách cộng hoặc trừ thời gian theo phút trong Excel:

Dùng hàm TIME để thêm hoặc bớt phút không quá 24 giờ

Hạn chế của hàm TIME là khi phút vượt quá 60. Vì vậy, chúng ta cần đến công thức:

Một ví dụ cụ thể:

Thực hiện phép tính thời gian dựa trên giây trong Excel

Với đơn vị giây, có hai phương pháp chính mà bạn có thể lựa chọn:

Cách 1: Hàm TIME

Cách 2: Công thức tính toán

Vì sao chúng ta lại dùng con số 86400? Đó là bởi một ngày có tổng cộng 86400 giây.

Khá dễ dàng để thực hiện phải không? Siêu Marketing hi vọng bạn sẽ áp dụng thành công!

Xem thêm: Hướng dẫn cách làm ngày trừ ngày trong Excel

Trương Thành Tài
0
    0
    Đơn hàng
    Đơn hàng trốngQuay lại Shop