Tìm hiểu về Rasterize và Rasterize layer trong thiết kế đồ họa.

Bạn đang là người mới bắt đầu hoặc có kiến thức cơ bản về thiết kế đồ họa trong Photoshop. Gặp khó khăn trong việc hiểu rõ khái niệm “Rasterize” và “Rasterize layer” là gì, tầng này có tác dụng như thế nào, và khi nào nên sử dụng.

Không hiểu rõ về Rasterize và Rasterize layer trong Photoshop có thể khiến bạn gặp khó khăn khi thiết kế, làm việc với các lớp đồ họa và hiệu chỉnh ảnh. Có thể dẫn đến việc mất thời gian tìm hiểu và áp dụng sai lầm, ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

Rõ ràng và chi tiết giải thích về Rasterize và Rasterize layer sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tính năng và ứng dụng của chúng. Rasterize là quá trình chuyển đổi các đối tượng hoặc lớp từ dạng vector thành dạng ảnh raster (bitmap), giúp áp dụng hiệu ứng và chỉnh sửa dễ dàng hơn. Rasterize layer cho phép tạo bản sao dạng ảnh tĩnh từ một lớp động, thuận tiện trong việc giữ nguyên hiệu ứng và tối ưu dung lượng tệp.

Bài viết này sẽ trình bày một cách rõ ràng, hấp dẫn và dễ hiểu để giúp bạn nắm vững khái niệm và ứng dụng của Rasterize và Rasterize layer, từ đó cải thiện kỹ năng làm việc trong Photoshop và đạt được kết quả đẹp và chuyên nghiệp hơn.

Raster – Cấu trúc dữ liệu đồ họa máy tính

Trước khi giải thích Rasterize là gì, hãy tìm hiểu về Raster. Raster là một cấu trúc dữ liệu trong đồ họa máy tính, biểu diễn dưới dạng lưới hình chữ nhật màu của các pixel. Bạn thấy nó qua các thiết bị hiển thị, lưu trong các tệp ảnh như PNG, GIF, BMP… Ảnh Raster có chiều cao, chiều rộng theo pixel và số bit trên mỗi điểm ảnh. Nó gồm các điểm ảnh xếp chồng lên nhau tạo thành hình ảnh.

Tìm hiểu về Rasterize và Rasterize layer trong thiết kế đồ họa.

Rasterize – Chuyển đổi hình ảnh để dễ sử dụng và chỉnh sửa

Trong Photoshop, khi bạn làm việc với Raster, hầu hết các công cụ đều dựa trên hình ảnh Bitmap. Nhưng có những công cụ như Shape, Type, Fill Layer, 3D, Video, Smart Objects không hoạt động dựa trên Raster.

Để làm việc với các nội dung này, bạn cần Rasterize chúng hoặc hợp nhất với ảnh để tạo thiết kế cuối cùng. Rasterize chuyển đổi hình ảnh không có Bitmap thành pixel để sử dụng với tất cả công cụ dựa trên pixel trong Photoshop.

Tìm hiểu về Rasterize và Rasterize layer trong thiết kế đồ họa.

Hướng dẫn Rasterize các Shape Layer và Layer đặc biệt

Tìm hiểu về Rasterize và Rasterize layer trong thiết kế đồ họa.

Rasterize Shape Layer

Để Rasterize một Shape Layer, bạn có 3 tùy chọn:

 1. Rasterize Vector Mask: Chuyển phần mặt nạ vector thành mặt nạ lớp thông thường và giữ phần Fill Layer của hình dạng.
 2. Rasterize Fill Content: Chuyển phần Fill Layer thành lớp Raster, giữ phần mặt nạ vector của Shape Layer.
 3. Rasterize Shape: Hợp nhất mặt nạ vector và Fill Layer để tạo thành layer mới không có mặt nạ.

Tìm hiểu về Rasterize và Rasterize layer trong thiết kế đồ họa.

Rasterize các Layer Smart Objects, Type, Video, 3D

 1. Rasterize Type Layer: Chuyển đổi phần Fill Layer thành lớp Raster thường.
 2. Rasterize lớp Smart Object: Phá vỡ liên kết Smart Object với tệp gốc và chuyển nó thành lớp Raster để chỉnh sửa Pixel.
 3. Rasterize 3D hoặc Video: Chuyển đổi khung hình 3D hoặc Video thành ảnh Raster 2D để chỉnh sửa

Qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về Rasterize và Rasterize layer trong Photoshop. Rasterize là quá trình chuyển đổi các đối tượng hoặc lớp từ dạng vector sang dạng ảnh raster (bitmap), giúp dễ dàng áp dụng hiệu ứng và chỉnh sửa.

Trong khi đó, Rasterize layer cho phép tạo bản sao ảnh tĩnh từ một lớp động, tiết kiệm dung lượng và duy trì hiệu ứng. Việc hiểu và sử dụng hai tính năng này sẽ cải thiện kỹ năng thiết kế đồ họa và đem lại kết quả chuyên nghiệp cho công việc của bạn trong Photoshop.

Trương Thành Tài
0
  0
  Đơn hàng
  Đơn hàng trốngQuay lại Shop