Tìm hiểu về hàm Match trong Excel qua các ví dụ cụ thể

Blog Siêu Marketing sẽ hướng dẫn bạn về hàm Match trong Excel, đồng thời giới thiệu cách kết hợp nó với hàm Vlookup để bạn có thể sử dụng hai hàm này một cách hiệu quả và linh động.

Excel cung cấp một loạt các hàm tìm kiếm giá trị, trong đó hàm Match giúp xác định vị trí của một giá trị trong một dãy hay mảng cụ thể. Hàm Match không chỉ giới hạn ở việc tìm vị trí mà còn có thêm nhiều chức năng nữa.

Mục lục

 1. Hướng dẫn cách dùng hàm Match – cú pháp và các bước thực hiện
 2. Cách áp dụng hàm Match trong Excel
 3. Hàm Match phân biệt chữ hoa và chữ thường
 4. Phép so sánh hai cột để tìm điểm khác biệt
 5. Phối hợp giữa Vlookup và Match

Hướng dẫn sử dụng hàm Match trong Excel – cú pháp và cách dùng

Cú pháp của hàm Match trong Excel được trình bày như sau:

=MATCH(<giá trị cần xác định vị trí>, <dãy dữ liệu>, [chọn 1 trong 3 giá trị: 1, 0, -1])

Xét về cấu trúc công thức trên:

 • <giá trị cần xác định vị trí> (yếu tố bắt buộc): đây là giá trị bạn cần tìm vị trí trong dãy, có thể thuộc các kiểu dữ liệu số, văn bản, logic hoặc là một tham chiếu tới ô cụ thể
 • <dãy dữ liệu> (yếu tố bắt buộc): là dãy chứa giá trị đó
 •  [chọn 1 trong 3 giá trị: 1, 0, -1] (Yếu tố không bắt buộc): quy định phương thức tìm kiếm
  • Với số 1 hoặc không điền gì: hàm Match sẽ tìm kiếm giá trị lớn nhất không vượt quá giá trị đang tìm trong dãy. Lưu ý: dãy dữ liệu cần được sắp xếp từ nhỏ đến lớn
  • Với số 0: hàm Match sẽ tìm đúng giá trị cần tìm và đưa ra vị trí đầu tiên phát hiện
  • Với số -1: hàm Match sẽ tìm kiếm giá trị nhỏ nhất nhưng không nhỏ hơn giá trị cần tìm. Lưu ý: dãy dữ liệu phải được sắp xếp từ lớn xuống nhỏ

Nếu bạn đang thấy các thông tin này hơi khó nắm bắt, chúng ta sẽ cùng xem qua một ví dụ để làm rõ hơn:

=MATCH(E1,A2:A11,0)

1- Hàm Match trong Excel qua các ví dụ
1- Hàm Match qua các ví dụ minh hoạ trong Excel

Như bạn thấy, giá trị SGK07 nằm ở vị trí thứ 7 trong dãy A2:A11, do vậy hàm Match sẽ trả về kết quả là 7.

Những lưu ý khi dùng hàm Match:

 1. Hàm Match chỉ cung cấp vị trí của giá trị, không phải chính giá trị đó
 2. Trong việc xử lý dữ liệu văn bản, hàm Match không phân biệt chữ hoa chữ thường
 3. Nếu có nhiều giá trị giống nhau trong dãy, hàm Match sẽ chọn vị trí xuất hiện đầu tiên
 4. Nếu không tìm thấy giá trị yêu cầu, hàm Match sẽ hiện lỗi #N/A.

Cách áp dụng hàm Match trong Excel

Phần trước đã giúp bạn nắm cách sử dụng cơ bản của hàm Match. Ta biết rằng hàm này cũng có thể làm việc cùng các kí tự đại diện:

 • Dấu hỏi (?) – đại diện cho một kí tự bất kỳ
 • Dấu sao (*) – thay thế cho bất kỳ chuỗi kí tự nào (Chỉ áp dụng khi giá trị thứ 3 trong hàm Match là 0)

Ví dụ để giải thích:

Để xác định vị trí tên người có tiền tố “Car”, ta sử dụng hàm Match với ký tự đại diện “*”. Kết quả sẽ là số 2:

2- Hàm Match trong Excel qua các ví dụ
2- Hàm Match trong Excel qua các ví dụ

Khi áp dụng công thức sau:

=MATCH( E1 & “*”, A2:A11 , 0 )

Một ví dụ khác khi dùng ký tự đại diện “?” đối với bảng dữ liệu trên điển hình như:

=MATCH( “ba?er”, A2:A11 , 0 )

Kết quả trả về là số 5, tương ứng với vị trí của tên “Baker”.

Khi sử dụng hàm Match và phân biệt chữ hoa, chữ thường

Hàm Match mặc định không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Để thực hiện việc phân biệt này, ta sẽ kết hợp hàm Match với hàm EXACT như sau:

=MATCH( TRUE, EXACT ( <vùng tìm kiếm>, <giá trị tìm kiếm>), 0)

Giải nghĩa của công thức trên là:

 • Hàm EXACT so sánh giá trị cần tìm với từng giá trị trong vùng tìm kiếm. Nếu có ô trùng lặp với giá trị cần tìm, hàm EXACT sẽ cho giá trị đúng, còn nếu không trùng khớp, nó cho giá trị sai.
 • Tiếp theo, hàm Match sẽ tìm kiếm giá trị đúng này, cho phép phân biệt được chữ hoa và chữ thường khi sử dụng hàm Match.

Lưu ý: đây là công thức mảng, bạn cần áp dụng tổ hợp phím CTRL + SHIFT + ENTER sau khi đánh công thức, không cần thêm dấu ngoặc nhọn.

3 - Hàm Match trong Excel qua các ví dụ
3 – Hàm Match trong Excel qua các ví dụ

Siêu Marketing | Đa dịch vụ Digital Marketing

So sánh hai cột để nhận biết sự khác biệt

Một công việc chiếm thời gian khi làm việc với Excel là so sánh giữa hai cột và xác định những thành phần có trong cột này nhưng không có trong cột kia, hoặc ngược lại. Có nhiều cách giải quyết vấn đề đó, dùng Match phối hợp với ISNA là một trong số đó:

=IF(ISNA(MATCH(<giá trị đầu tiên của cột 1>, <cột 2>, 0)), “Không có trong cột 1”, “”)

Tóm lược về công thức trên:

 • Hàm Match sẽ tìm kiếm giá trị của từng ô từ cột 1 trong cột 2. Nếu hàm tìm được giá trị, nó sẽ trả về vị trí tương đối. Ngược lại, lỗi #N/A sẽ được thông báo.
 • ISNA sẽ kiểm tra hàm Match để xác định nếu lỗi #N/A xảy ra. Khi ISNA cho kết quả là TRUE, nghĩa là giá trị không tìm thấy, điều này khiến hàm IF có giá trị đầu vào đúng, dẫn đến việc hàm IF trả về “Không có trong cột 1”.

Dưới đây là minh hoạ ví dụ cho lời giải thích trên:

4 - Hàm Match trong Excel qua các ví dụ
4 – Hàm Match trong Excel qua các ví dụ
5 - Hàm Match trong Excel qua các ví dụ
Excel và các ví dụ minh họa

Ở ví dụ sau, hai cái tên là Alexander và Graham xuất hiện ở cột số 1 nhưng lại không thấy trong cột số 2, do đó thông báo kết quả sẽ hiển thị như trong cột C.

Phối hợp Vlookup với Match

Nếu bạn đã quen với việc áp dụng hàm vlookup, có thể bấm vào từ khoá Vlookup để tìm hiểu thêm trước khi tiếp tục. Nếu chưa, bạn nên nghiên cứu về hàm này.

Một trong những lỗi thường xuyên gặp phải đối với hàm Vlookup là lỗi xảy ra khi cấu trúc bảng tra cứu bị thay đổi, và giải pháp ban đầu là bạn cần sắp xếp lại dữ liệu trong Excel một cách tốt hơn để tránh phải gặp lỗi. Hãy cùng đi sâu vào việc tìm hiểu một kỹ thuật khác có thể giúp giảm thiểu lỗi này.

Ví dụ dưới đây minh họa cho hàm VLookup:

5 - Hàm Match trong Excel qua các ví dụ
5 – Hàm Match trong Excel qua các ví dụ

Chúng ta sẽ tiến hành loại bỏ cột Đơn Giá:

6 - Hàm Match trong Excel qua các ví dụ
6 – Hàm Match trong Excel qua các ví dụ

Chúng ta có thể giảm thiểu lỗi bằng cách kết hợp Match và Vlookup như sau:

=VLOOKUP(G1,$B$2:$D$11,MATCH($F$2,$B$1:$D$1,0),FALSE)

Kết quả sau khi xóa cột Đơn giá cho thấy hàm VLOOKUP không còn lỗi và Excel cũng tự động điều chỉnh công thức cho phù hợp.

7 - Hàm Match trong Excel qua các ví dụ
7 – Hàm Match trong Excel qua các ví dụ

Bài học hôm nay với những ví dụ vận dụng hàm Match đã được trình bày. Mong rằng sẽ gặp lại các bạn trong những bài học sắp tới!

Trương Thành Tài
0
  0
  Đơn hàng
  Đơn hàng trốngQuay lại Shop