Tìm hiểu về các hàm mới trong Excel 2016 cùng hướng dẫn ví dụ

Xin chúc mừng các bạn sử dụng bản quyền Office và Excel 2016, bạn đã có thể tiếp cận với những hàm thú vị ngay bây giờ. Trường hợp bạn chưa dùng Excel 2016, bạn vẫn có thể khám phá những tính năng này qua Excel Online. Dưới đây là một số hàm mới xuất hiện trong Excel 2016 cùng các ví dụ minh họa.

Phân nhóm hàm xử lý chuỗi – Text Functions

Hàm Concat

Công dụng: Ghép nội dung của hai hoặc nhiều ô lại với nhau.

Chẳng hạn, nếu chúng ta có nội dung trong ô từ A1 đến C1 như sau:

01-cac-ham-moi-trong-excel-2016
Những hàm được cập nhật mới trong Excel 2016

Với cú pháp của hàm CONCAT là

=CONCAT(A1:C1)

chúng ta sẽ nhận được kết quả là C:UsersJeff.

Hàm TEXTJOIN

Kết nối hai hoặc nhiều chuỗi lại với nhau qua một kí tự phân cách.

02-cac-ham-moi-trong-excel-2016
Hàm ghép chuỗi trong Excel 2016

Cú pháp được sử dụng cho hàm TEXTJOIN là:

=TEXTJOIN(“”, TRUE, A1:C1)

Kết quả thu được là C:UsersJeff.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cách dùng hàm TEXTJOIN ở đây.

Hàm Logic – Logical Functions

Hàm IFS

Xét một chuỗi các điều kiện và trả về giá trị của điều kiện đầu tiên tìm thấy là đúng.

03-cac-ham-moi-trong-excel-2016
Hàm IFS mới trong Excel 2016

Hàm IFS sử dụng cú pháp:

=IFS(B1<>0, A1/B1, C1<>0, A1/C1)

Với kết quả trả về là 10 do biểu thức A1/C1 tính toán và điều kiện C1<>0 được công nhận đầu tiên.

Hàm SWITCH

Hàm này cho phép bạn thực hiện kiểm tra điều kiện để đưa ra kết quả mong muốn. Ví dụ minh họa dưới đây:

Nhóm hàm Thống kê và Xác suất – Statistical Functions

Hàm FORECAST.ETS

Tiên đoán giá trị trong tương lai bằng cách dựa trên data hiện có và áp dụng thuật toán làm mượt theo cấp số nhân.

Chúng ta có ví dụ cụ thể như sau:

Ví dụ về hàm Forecast ETS trong Excel 2016
Ví dụ minh họa hàm Forecast ETS trong Excel 2016

Hàm FORECAST.ETS.CONFINT

Đưa ra khoảng tin cậy dành cho dự đoán giá trị vào một ngày cụ thể nào đó.

Hàm Forecast ETS Confint trong Excel 2016
Hàm Forecast ETS Confint trong Excel 2016

Hàm FORECAST.ETS.SEASONALITY

Cho biết chiều dài của chu kỳ lặp lại từ dữ liệu được cung cấp

Hàm forecast ets seasonality trong Excel 2016
Hàm forecast ets seasonality trong Excel 2016

Hàm FORECAST.ETS.STAT

Tiên đoán dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian

Hàm forecast ets stat trong Excel 2016
Hàm forecast ets stat trong Excel 2016

Hàm FORECAST.LINEAR

Mô phỏng hàm nội suy dạng tuyến tính trong Excel

Hàm nội suy tuyến tính trong Excel 2016
Hàm nội suy tuyến tính trong Excel 2016

Hàm MAXIFS

Lấy ra giá trị cao nhất theo các điều kiện đã đặt ra

Hàm Maxifs trong Excel 2016
Hàm Maxifs trong Excel 2016

Ví dụ: Tìm Score tối đa trong Group 1:

=MAXIFS(C2:C9, B2:B9, 1)

Giá trị nhận được là 77%

Hàm MINIFS

Tính toán ra giá trị nhỏ nhất với các điều kiện chỉ định

Hàm Maxifs trong Excel 2016
Hàm Maxifs/Minifs trong Excel 2016

Ví dụ: Xem xét Score thấp nhất của sinh viên trong nhóm 2

=MINIFS(C2:C9, B2:B9, 2)

Kết quả thu được là 73%

Bài viết này đã giới thiệu các hàm mới trong Excel 2016 mà Excel Online muốn bạn biết, chúng rất hữu dụng và thú vị. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chia sẻ thông tin này với những người khác.

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop