Tận dụng Index để tăng cường hiệu suất trong MySQL

Trong quá trình làm việc với MySQL, một vấn đề phổ biến mà người dùng thường gặp phải là hiệu suất truy vấn chậm. Khi cơ sở dữ liệu trở nên lớn và phức tạp, thời gian truy xuất dữ liệu có thể kéo dài, gây ảnh hưởng đến hiệu suất và trải nghiệm người dùng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không giải quyết được vấn đề này? Truy vấn chậm sẽ ảnh hưởng đến khả năng phục vụ người dùng, làm giảm năng suất làm việc và gây mất mát doanh thu trong các ứng dụng kinh doanh. Đồng thời, việc tìm kiếm và xử lý dữ liệu cũng trở nên khó khăn và tốn nhiều thời gian.

Để giải quyết vấn đề này, một trong những giải pháp hiệu quả là sử dụng Index trong MySQL. Index là một cơ chế mà MySQL cung cấp để tăng tốc độ truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Nó tạo ra một cấu trúc dữ liệu phụ bên cạnh bảng chính, giúp MySQL nhanh chóng định vị dữ liệu cần truy xuất.

By sử dụng Index trong MySQL, bạn có thể cải thiện hiệu suất truy vấn và tăng tốc độ xử lý dữ liệu. Nó cho phép MySQL tìm kiếm và lọc dữ liệu nhanh chóng hơn, giảm thời gian phản hồi và tăng khả năng đáp ứng của hệ thống.

Với việc hiểu và áp dụng Index đúng cách, bạn sẽ có khả năng tối ưu hóa hiệu suất MySQL của mình và đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá chi tiết về cách sử dụng Index trong MySQL và cung cấp những lời khuyên hữu ích để tận dụng tối đa tiềm năng của nó.

Index – Cải thiện tốc độ truy vấn trong cơ sở dữ liệu

Index là một cấu trúc dữ liệu hỗ trợ tìm kiếm nhanh các bản ghi trong bảng dữ liệu. Nó giúp cải thiện hiệu suất truy vấn trong SQL bằng cách cho phép truy cập nhanh chóng vào các bản ghi liên quan. Khi không có, hệ thống phải quét toàn bộ bảng để tìm kiếm các bản ghi, dẫn đến sự chậm trễ khi dữ liệu lớn.

Tận dụng Index để tăng cường hiệu suất trong MySQL

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm

 • Tăng tốc độ truy vấn các bản ghi dựa trên điều kiện WHERE trong câu lệnh SELECT.
 • Áp dụng cho các câu lệnh UPDATE và DELETE với điều kiện WHERE.

Nhược điểm

 • Giảm tốc độ xử lý ghi dữ liệu (Insert, Update, Delete) khi sử dụng.
 • Cần cập nhật thông tin khi thay đổi dữ liệu (thêm, cập nhật, xóa).
 • Tốc độ xử lý giảm đi khi có nhiều được sử dụng trong bảng.
 • Không nên sử dụng đối với các bảng thường xuyên thay đổi dữ liệu và cần tốc độ xử lý nhanh.
 • Sử dụng tài nguyên của máy chủ, tăng dung lượng cơ sở dữ liệu.

Tận dụng Index để tăng cường hiệu suất trong MySQL

Các loại index

MySQL cung cấp ba loại khác nhau: B-Tree, Hash và R-Tree. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào hai loại phổ biến là B-Tree và Hash.

B-Tree

Loại index mặc định khi không chỉ rõ loại là B-Tree. Cú pháp để tạo B-Tree là:

CREATE INDEX id_index ON table_name (column_name[, column_name…]) USING BTREE;

hoặc

ALTER TABLE table_name ADD INDEX id_index (column_name[, column_name…]);

Đặc điểm của B-Tree:

 • Dữ liệu được tổ chức và lưu trữ dưới dạng cây có gốc, nhánh và lá.
 • Giá trị của các nút được sắp xếp tăng dần từ trái qua phải.
 • B-Tree được sử dụng trong các biểu thức so sánh như: =, >, >=, <, <=, BETWEEN và LIKE. Điều này giúp tối ưu cho câu lệnh ORDER BY.
 • Khi truy vấn dữ liệu, hệ thống không quét toàn bộ bảng mà thực hiện tìm kiếm trong cây B-Tree, bắt đầu từ nút gốc và đi xuống qua các nhánh và lá cho đến khi tìm thấy tất cả các bản ghi thỏa mãn điều kiện truy vấn.

Tận dụng Index để tăng cường hiệu suất trong MySQL

Hash

Hash dựa trên giải thuật Hash Function (hàm băm). Mỗi khối dữ liệu sẽ sinh ra một giá trị băm để phân biệt. Cú pháp để tạo Hash là:

CREATE INDEX id_index ON table_name (column_name[, column_name…]) USING HASH;

hoặc

ALTER TABLE table_name ADD INDEX id_index (column_name[, column_name…]) USING HASH;

Đặc điểm của Hash:

 • Khác với B-Tree, Hash chỉ nên sử dụng trong các biểu thức so sánh là “=” và “<>”. Nó không được sử dụng cho các biểu thức tìm kiếm khoảng giá trị như “>” hoặc “<“.
 • Không thể tối ưu hóa câu lệnh ORDER BY bằng cách sử dụng Hash vì nó không thể tìm kiếm phần tử tiếp theo trong thứ tự đã sắp xếp.
 • Hash có tốc độ truy vấn nhanh hơn so với B-Tree.

Tận dụng Index để tăng cường hiệu suất trong MySQL

Kiểu tương ứng với Storage Engine

Lựa chọn loại B-Tree hoặc Hash còn phụ thuộc vào việc Storage Engine có hỗ trợ loại đó hay không. Các Storage Engine hỗ trợ các loại như sau:

 • InnoDB: B-Tree.
 • MyISAM: B-Tree.
 • MEMORY/HEAP: Hash và B-Tree.
 • NDB: Hash và B-Tree.

Thông qua việc chọn đúng loại và Storage Engine phù hợp, chúng ta có thể tối ưu hiệu suất truy vấn trong cơ sở dữ liệu của mình.

Cách đánh index – Tối ưu truy vấn trong cơ sở dữ liệu

Đánh cho một trường

Đánh index cho một trường là phương pháp thông thường khi chúng ta muốn tìm kiếm nhanh trên một cột dữ liệu cụ thể. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu số giá trị duy nhất hoặc giá trị khác NULL trong cột đó quá thấp so với tổng số bản ghi trong bảng, việc đánh index có thể không mang lại hiệu quả cao. Ví dụ, việc đánh cho các trường như “gender” hay “age” có thể không cần thiết dù chúng được tìm kiếm nhiều lần.

Tận dụng Index để tăng cường hiệu suất trong MySQL

Đánh cho nhiều trường (B-Tree)

Khi đánh cho nhiều cột, index chỉ có tác dụng khi tìm kiếm theo thứ tự các cột trong index. Ví dụ, nếu có bảng “Customer”:

CREATE TABLE Customer(
last_name varchar(50) not null,
first_name varchar(50) not null,
dob date not null,
key(last_name, first_name, dob)
);

Trong trường hợp trên, thứ tự các cột trong index là last_name, first_name và dob. Do đó, index sẽ được sử dụng trong câu lệnh truy vấn sau:

SELECT * FROM Customer WHERE last_name=’Peter’ AND first_name=’Smith’

Tuy nhiên, index sẽ không được sử dụng trong những trường hợp sau:

SELECT * FROM Customer WHERE first_name=’Smith’ AND dob=’1992/04/11′;
SELECT * FROM Customer WHERE first_name=’Smith’ AND last_name=’Peter’;

Khi đánh cho nhiều cột, điều quan trọng là tìm kiếm theo thứ tự các cột được đánh và đảm bảo rằng cột đầu tiên trong index luôn có trong điều kiện tìm kiếm của bạn.

8 Reasons Why Your Site Might Not Get Indexed [Sitemap - Submitted] - Moz

Trên đây là những thông tin cơ bản về việc sử dụng Index trong MySQL và lợi ích mà nó mang lại. Bằng cách tận dụng một cách thông minh, bạn có thể tối ưu hóa hiệu suất truy vấn và giảm thời gian phản hồi của hệ thống MySQL.

Điều này đồng nghĩa với việc cải thiện trải nghiệm người dùng, tăng tốc độ xử lý dữ liệu và tối đa hóa hiệu năng của ứng dụng hoặc hệ thống. Hãy nhớ áp dụng các quy tắc và nguyên tắc tốt nhất khi tạo và quản lý Index trong MySQL để đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Trương Thành Tài
0
  0
  Đơn hàng
  Đơn hàng trốngQuay lại Shop