Sự phân loại các lỗi phổ biến trên Excel qua việc sử dụng hàm ERROR.TYPE

Với hàm ERROR.TYPE, người dùng có thể kiểm tra và phân loại được các lỗi xảy ra trong Excel. Chi tiết về vấn đề này sẽ được Siêu Marketing chia sẻ ở bài viết dưới đây.

Giới thiệu về hàm ERROR.TYPE

Hàm ERROR.TYPE trong Excel có công dụng trả lại một con số đại diện cho các loại lỗi khác nhau. Nếu không xuất hiện lỗi nào trong công thức thì hàm này sẽ cho kết quả là #N/A.

Danh sách các giá trị trả về của hàm:

phan-loai-cac-loi-thuong-gap-trong-excel-voi-ham-ERROR.TYPE-1

Trong phiên bản mới Excel 365, Excel đã mở rộng thêm một số lỗi mới liên quan đến Mảng động – Dynamic Array Range mà người dùng có thể kiểm tra thông qua hàm ERROR.TYPE, bao gồm:

#SPILL! – 9

#UNKNOWN! – 10

#FIELD! – 11

#CALC! – 12

Cấu trúc công thức

Công thức sử dụng hàm được biểu diễn như sau:

Ở đây, giá trị đại diện cho lỗi có thể được đưa vào một cách trực tiếp hoặc thông qua một tham chiếu.

Thí dụ minh họa

Áp dụng ERROR.TYPE để phân loại các lỗi

Chúng ta có thể xây dựng một bảng để phân loại lỗi sử dụng hàm ERROR.TYPE, giúp ngăn chặn việc lặp đi lặp lại những sai lầm và tìm ra biện pháp khắc phục kịp thời.

phan-loai-cac-loi-thuong-gap-trong-excel-voi-ham-ERROR.TYPE-2

Phát hiện và thông báo lỗi với ERROR.TYPE

Khi kết hợp với hàm IF, hàm ERROR.TYPE có thể được sử dụng để chỉ ra thông báo lỗi cụ thể tùy theo từng trường hợp, ví dụ như:

=IF(ERROR.TYPE(E2/F2)<>2,”Bình thường”,”Lỗi chia cho 0″)

phan-loai-cac-loi-thuong-gap-trong-excel-voi-ham-ERROR.TYPE-3


Excel không chỉ cung cấp cách phân loại và thông báo lỗi, mà còn có nhiều hàm và phương pháp để xử lý lỗi. Bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

Cách khắc phục các lỗi trong Excel

Các phương pháp xử lý lỗi trong công thức Excel

Cách nhận diện và bắt lỗi trong Excel

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop