Sự phân biệt giữa LOOKUP và VLOOKUP – Học Excel Trực TuyếnHàm LOOKUP có khả năng tra cứu chéo, điều này đồng nghĩa với khả năng thực hiện cả vụ tra cứu theo chiều dọc và ngang. Siêu Marketing sẽ giới thiệu cho bạn các điểm đặc biệt giữa hàm VLOOKUP và hàm LOOKUP thông qua một số ví dụ, cũng như làm nổi bật ưu điểm và nhược điểm để áp dụng phù hợp trong từng tình huống cụ thể.

LOOKUP chỉ hỗ trợ Đối sánh tương đối


Điểm khác biệt lớn nhất là hàm VLOOKUP chỉ tìm kiếm dọc còn hàm LOOKUP được trang bị khả năng tra cứu chéo, tức là ngoài tìm kiếm dọc còn có thể tìm kiếm ngang.

 • Cách sử dụng hàm VLOOKUP:
  VLOOKUP(Giá Trị Cần Tìm, Mảng Bảng, Cột Chứa Giá Trị Trả Về, Đối Sánh Gần Đúng [Đúng/Sai])
 • Cách sử dụng hàm LOOKUP:
  LOOKUP(Giá Trị Cần Tìm, Mảng Tra Cứu, Mảng Giá Trị Trả Về)
 • Cần lưu ý là hàm LOOKUP không bao gồm lựa chọn Đúng/Sai
 • Xác lập dữ liệu của bạn bằng cách chọn Cột A là mảng tra cứu và Cột B là mảng chứa giá trị cần lấy
 • Ghi giá trị cần tra cứu vào ô E2
 • Ghi công thức này vào ô E3:
  “=LOOKUP(E2,A3:A8,B3:B8)”
1- Sự khác nhau giữa VLOOKUP và LOOKUP là gì?
1- Sự khác nhau giữa VLOOKUP và LOOKUP là gì?

Trong ví dụ này, ta thấy rằng công thức đã chọn “John” một cách không chính xác do đối sánh mặc định là tìm gần đúng. Bây giờ, hãy thử lại với phép tính tương tự sử dụng hàm VLOOKUP.

Nhập vào ô E3 công thức dưới đây:
“=VLOOKUP(E2,A3:B8,2,FALSE)”

2- Sự khác nhau giữa VLOOKUP và LOOKUP là gì?
2- Sự khác nhau giữa VLOOKUP và LOOKUP là gì?

Ví dụ với VLOOKUP cho thấy công thức đã không tìm thấy giá trị chính xác phù hợp với “3” trong mảng tìm kiếm và báo lỗi.

LOOKUP có chức năng tra cứu chéo


 • Ta đã nhận thức được khả năng tìm kiếm dọc của hàm LOOKUP trong ví dụ trước, nhưng như đã nói, hàm này còn có thể tìm kiếm theo chiều ngang.
 • Đối với ví dụ tiếp theo, chúng ta sẽ dùng cùng một bộ dữ liệu nhưng giả sử rằng nó được sắp xếp ngang.
 • Trên Hàng 1, nhập mảng tra cứu và nhập mảng giá trị cần trả về vào Hàng 2
 • Nhập “4” vào ô B4
 • Sử dụng công thức sau trong ô B5:
  “=LOOKUP(B4,B1:G1,B2:G2)”
3- Sự khác nhau giữa VLOOKUP và LOOKUP là gì?
3- Sự khác nhau giữa VLOOKUP và LOOKUP là gì?

Qua ví dụ này, hàm LOOKUP đã lấy đúng thông tin từ bảng sắp xếp theo chiều ngang.


Nhờ những ví dụ đơn giản này, chúng ta có thể nhận diện được những điểm cơ bản phân biệt hai hàm tra cứu này. Mong rằng các bạn sẽ áp dụng chúng một cách hiệu quả trong công việc của mình. Siêu Marketing xin chào và mong được gặp lại bạn ở những nội dung tiếp theo!

Trương Thành Tài
0
  0
  Đơn hàng
  Đơn hàng trốngQuay lại Shop