Sử dụng hàm SUBTOTAL để tự động số hóa thứ tự trong Excel

Bài viết trước đã giới thiệu cách sử dụng hàm COUNTA để tạo số thứ tự (xem chi tiết tại bài viết: Sử dụng hàm COUNTA để đánh số thứ tự tự động).

Bài học excel trực tuyến hôm nay sẽ giới thiệu đến bạn một cách làm khác cho vấn đề này, với hàm SUBTOTAL, mạnh mẽ hơn so với hàm COUNTA. Cùng xem qua cách thực hiện dưới đây:

A3 = IF(B3=””,””,SUBTOTAL(3,$B$2:B3))

Phân tích cú pháp:

IF(B3=””,””, : Trường hợp cột B – cột họ tên trống, sẽ để STT là trống.

SUBTOTAL(3,$B$2:B3) : Trong trường hợp cột B có thông tin, công thức SUBTOTAL(function_num, Ref1, …) được áp dụng.

Function_num = 3: Lựa chọn phương thức COUNTA: tính toán dựa trên số lượng ký tự có mặt.

Ref1 = $B$2:B3 : Khoảng cần tính toán từ B2 đến B3, với việc giữ nguyên cell B2.

Hàm này có chức năng tương đương COUNTA($B$2:B3).

Khám phá thêm: Cách đánh số thứ tự tự động trong excel sử dụng hàm COUNTA

*** Cả hai hàm này khi áp dụng có gì khác biệt? Sự khác nhau xuất hiện khi chúng ta tiến hành lọc dữ liệu với Filter như sau:

Trong khi sử dụng Filter, nếu áp dụng hàm COUNTA thì số thứ tự sẽ không đổi, nhưng với hàm SUBTOTAL, số thứ tự sẽ được cập nhật lại phù hợp với kết quả sau lọc.

Để thành thạo Excel trong công việc, không chỉ kiến thức về các hàm là quan trọng mà việc sử dụng các tính năng của Excel cũng rất cần thiết. Các hàm nâng cao như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… và các công cụ như Data validation, Conditional formatting, Pivot table… đều là những điều có thể học trong các khóa học Excel.

Xem thêm: Hướng dẫn cách áp dụng hàm subtotal và ứng dụng của nó trong excel

Trương Thành Tài
0
    0
    Đơn hàng
    Đơn hàng trốngQuay lại Shop