Sử dụng hàm ROUND trong Excel để làm tròn số

Bạn thường xuyên cần làm cho các con số trong các bảng tính Excel trở nên đơn giản hơn bằng cách làm tròn chúng đến các số nguyên liền kề, đặc biệt trong việc thực hiện các phép tính Toán học.

Hàm ROUND là công cụ được lựa chọn nhiều nhất để thực hiện việc làm tròn số trong Excel.

1/ Cách sử dụng hàm ROUND()

Cú pháp cơ bản: =ROUND(number,n)

Các thành phần gồm:

 • number: Là giá trị cần làm tròn.
 • n: Đây là số nguyên định rõ mức độ làm tròn, có thể là số âm hoặc dương.

Điều cần nhớ:

– n bằng 0: Sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất.

Ví dụ: Áp dụng hàm ROUND với n=0 để làm tròn các số trong bảng dưới đây.

=> Kết quả là:

– n nhỏ hơn 0: Làm tròn các số về bên trái của dấu phẩy thập phân.

Ví dụ: Ảnh hưởng của hàm ROUND khi n=-1 qua việc làm tròn các số như sau:
=> Và đây là kết quả:

– n lớn hơn 0: Chỉ định việc làm tròn với các chữ số bên phải dấu phẩy thập phân.

Ví dụ: Bảng số dưới đây được làm tròn bằng hàm ROUND với n=1.

=> Kết quả là:

Chúc bạn áp dụng thành công!

Hiện tại, Siêu Marketing đang cung cấp nhiều khóa học Excel chất lượng, bao gồm cả khóa học cho người mới bắt đầu, Excel cấp độ cao, lập trình VBA trong Excel và kỹ năng Excel trong kế toán… được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam với phương pháp hướng dẫn chi tiết nhất.

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop