Sử dụng hàm DAVERAGE để tính trung bình có điều kiện


Khi cần tính giá trị trung bình của các con số, hàm AVERAGE là lựa chọn thông thường. Tuy nhiên, để tính trung bình dựa trên một điều kiện cụ thể, hàm AVERAGE không thể đáp ứng mà bạn phải kết hợp nó với hàm IF. Ở trường hợp này, hàm DAVERAGE sẽ là phương pháp tiếp cận hiệu quả hơn. 

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng hàm DAVERAGE trong Excel.

Cách Sử Dụng

=DAVERAGE(database, field, criterial)

Trong đó:

database: Là phạm vi của cơ sở dữ liệu bao gồm cả hàng tiêu đề. Đây là tham số không thể thiếu.
field: Là tên hoặc địa chỉ của trường cần tính giá trị trung bình. Tham số này là bắt buộc.
criterial: Là tiêu chí dùng để xác định giá trị trung bình. Tham số này là cần thiết.

Thí Dụ Áp Dụng

 • Để tìm tuổi trung bình của các nhân viên đã có bằng Đại học trong một công ty, bạn sẽ dùng công thức sau: =DAVERAGE(B2:D8; C2; D11:E12)

=> Kết quả thu được:

ham-daverage

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop