Phương pháp xác định tổng doanh thu hàng tuần trong Excel

Sau khi hướng dẫn cách xác định tổng doanh thu hàng tháng trong Excel một cách cơ bản, Siêu Marketing sẽ tiếp tục giới thiệu phương pháp sử dụng công thức để xác định tổng doanh thu theo tuần.

Công thức chung để xác định tổng doanh thu theo từng tuần trong Excel

Để xác định doanh thu, cần áp dụng hàm tổng với nhiều điều kiện. Hàm Sumif không đáp ứng được yêu cầu này, thay vào đó chúng ta có thể sử dụng hàm sumifs cho phép tính tổng với nhiều điều kiện cùng lúc.
Ta sẽ dùng công thức như sau:

Ví dụ, để xác định tổng doanh thu trong tuần đầu của tháng 9 năm 2017, ta sẽ cần thiết lập công thức như sau:

Hàm SUMIFS sẽ được sử dụng để cộng dồn vùng giá trị dựa vào điều kiện đặt trong vùng thời gian bao gồm hai điều kiện cụ thể: điều kiện lớn hơn ngày đầu tháng và nhỏ hơn ngày cuối tháng.

Thí dụ minh họa

Tính toán tổng doanh thu cho tuần đầu tiên của tháng 9 sẽ được thực hiện dựa vào bảng dữ liệu kèm theo.

Bằng việc ứng dụng công thức đã trình bày, ở cell E3 chúng ta sẽ nhập:

Kết quả sẽ được hiển thị như sau:

Bên cạnh đó, việc sử dụng Pivot Table có thể giúp đơn giản hoá công việc tính toán.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết khác cùng chủ đề dưới đây:

Ứng dụng hàm SUMIFS để cộng dồn theo ngày, tháng, năm

Xác định doanh thu theo từng tháng riêng lẻ

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop