Phương pháp tìm giá trị chỉ xuất hiện một lần hoặc lặp lại trong cột hoặc trong các trang tính khác nhau

Việc xác định dữ liệu trùng lặp hoặc duy nhất giữa hai phạm vi thông tin trên cùng một trang tính có thể không mấy khó khăn đối với một số người, tuy nhiên, nếu so sánh giữa hai trang tính, bạn sẽ làm thế nào để nhanh chóng nhận diện các giá trị đó? Bài viết dưới đây từ Siêu Marketing sẽ bật mí cho bạn cách thức nắm bắt để giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả.

Phương pháp so sánh hai cột trùng tiêu đề giữa các trang tính dùng công thức Excel

Thêm vào đó, bạn có khả năng sử dụng công thức Excel để thực hiện so sánh giữa hai cột có tiêu đề giống nhau từ nhiều trang tính và phát hiện ra các giá trị trùng lặp hoặc độc lập.

1. Tại một ô trống kế bên khoảng dữ liệu trong Sheet3, nhập công thức =COUNTIF(Sheet1!$A:$A, A1).

2. Ấn Enter và sau đó tiếp tục áp dụng công thức vừa nhập cho toàn bộ khoảng dữ liệu bạn mong muốn so sánh với Sheet1. (Chữ số 0 biểu thị sự trùng lặp trong hai khoảng dữ liệu, trong khi số 1 biểu thị giá trị chỉ có mặt ở Sheet3 mà không xuất hiện tại Sheet1)

Lưu ý.

1. Công thức này chỉ áp dụng khi so sánh hai cột giống nhau về tiêu đề giữa hai trang tính.

2. Để tìm kiếm giá trị chỉ góp mặt một lần trong Sheet1 mà không hề có trong Sheet3, bạn cần điền công thức =COUNTIF(Sheet3!$A:$A, A1) trong Sheet1.

Cách so sánh hai khối dữ liệu trên hai trang tính sử dụng VBA

1. Giữ chặt Alt + F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications.

2. Click vào Insert > Module và sau đó paste mã lệnh dưới đây vào trong Module Window.

View the code on Gist.
3. Ấn F5 để kích hoạt đoạn mã, bạn sẽ thấy hộp thoại hiện lên để yêu cầu bạn chọn khoảng dữ liệu để thực hiện so sánh.

4. Click vào nút OK. Một hộp thoại khác xuất hiện để bạn chọn lựa khoảng dữ liệu thứ hai.

5. Nhấn OK lần nữa. Các giá trị giống nhau giữa hai Khoảng A và B sẽ được đánh dấu bằng màu đỏ trong Khoảng A.

Kinh nghiệm. Sử dụng VBA, bạn có khả năng thực hiện so sánh dữ liệu giữa hai khối thông tin cùng nằm trên một trang tính hoặc không cùng trang.

Khám phá khoá học VBA tuyệt vời do Siêu Marketing tổ chức

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop