Phương pháp thực hiện việc thêm một cụm từ vào bất kỳ vị trí nào trong nhiều ô của Excel (thực hiện thêm từ hàng loạt)

Bạn muốn biết làm cách nào để cùng một lúc thêm một cụm từ vào vị trí bất kỳ trong hàng loạt ô của Excel không? Dưới đây là hướng dẫn đơn giản giúp bạn thực hiện việc đó:

Mời bạn theo dõi ví dụ sau:

Chèn cụm từ “Lớp 10A10 ” trước tên của các học sinh.

Chèn cụm từ ” THPT Kim Liên” sau tên của các học sinh.

Ứng dụng dấu “&” để thực hiện việc chèn từ hàng loạt

Ở cách đầu tiên này, chúng ta nhập vào ô B1 công thức dưới đây:

=”Lớp 10A10 ” & A1

Lưu ý là phải để một khoảng trắng sau từ Lớp 10A10 để đảm bảo kết quả được hoàn chỉnh hơn. Khi muốn thêm vào cuối, chúng ta lại sử dụng một dấu & rồi đưa vào cụm từ ” THPT Kim Liên”, đừng quên dấu cách ở trước.

Vậy công thức cuối cùng sẽ là:

=”Lớp 10A10 ” & A1 & ” THPT Kim Liên”

Chúng ta có thể dùng chức năng Autofill để mở rộng kết quả ra các ô liền kề.

Đây là kết quả thu được:

Áp dụng công thức với ví dụ về việc chèn từ vào giữa

Kề tiếp sau khi đã chèn thành công vào ô B1, ta gặp yêu cầu tiếp theo là:

Chèn cụm từ “Ban D ” sau “Lớp 10A10 “.

Trong trường hợp này, ta có thể tiếp tục sử dụng dấu “&”, hoặc lựa chọn sử dụng hàm. Cả hàm CONCAT, TEXTJOIN… đều có thể được áp dụng. Bạn có thể xem chi tiết tại đây.

Quay lại vấn đề treat strings, công thức đặt ra tại ô C1 ban đầu có thể là:

=CONCAT(“Lớp 10A10 “,”Ban D”)

Hay nếu chung ta muốn thêm chuỗi X vào vị trí sau Y kí tự, công thức có thể là:

=CONCAT(LEFT(B1,Y),”Ban D”)

Ví dụ cụ thể này:

=CONCAT(LEFT(B1,LEN(“Lớp 10A10 “),”Ban D “))

Điều chỉnh sau khi hoàn tất, ta được kết quả là:

Lớp 10A10 Ban D

Riêng việc nối thêm phần còn lại, ta cần xác định điểm khởi đầu bằng cách kết hợp hàm RIGHT với hàm LEN.

Để tìm điểm khởi đầu sau cụm từ ” Lớp 10A10 “, bạn điền vào công thức:

=LEN(B1)-LEN(“Lớp 10A10 “))

Áp dụng hàm RIGHT để thu được phần còn lại của chuỗi:

=RIGHT(B1,LEN(B1)-LEN(“Lớp 10A10 “))

Hoàn thiện bằng cách đưa vào hàm CONCAT:

Và tiếp tục sử dụng autofill:

 

Quá trình này không quá phức tạp đúng không? Bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết khác như:

Nối chuỗi sử dụng CONCAT hoặc TEXTJOIN

Sử dụng hàm CHAR và CODE để tra cứu kí tự

Đếm số kí tự trong một ô bằng hàm LEN

 

 

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop