Phương pháp tạo menu trên Excel giống như website bằng cách sử dụng hyperlink hoặc VBA

Hướng dẫn tạo menu kiểu website bằng hyperlink trong Excel

Việc thiết lập menu kiểu trang web trong Excel có thể thực hiện một cách dễ dàng thông qua tính năng hyperlink. Hãy xem video dưới đây để nắm bắt các bước thực hiện.

[wpcc-iframe src=”https://www.youtube.com/embed/X3NVClxxZOw” width=”560″ height=”314″ allowfullscreen=”allowfullscreen”]

Ngoài ra còn một phương pháp khác nâng cao hơn, đó là sử dụng VBA và bạn chỉ cần sử dụng một bảng tính duy nhất:
[wpcc-iframe src=”https://www.youtube.com/embed/BNnDZV2ACww” width=”560″ height=”314″ allowfullscreen=”allowfullscreen”]

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop