Phương pháp so sánh và phân loại thông tin giữa hai danh sách khác nhau

Không lâu trước đây, Siêu Marketing đã nhận một câu hỏi đầy hấp dẫn:

 • Cách thức nào có thể áp dụng để đối chiếu 2 danh sách từ 2 sheet riêng biệt?
 • Bằng cách nào có thể nhận biết các thông tin xuất hiện trong cả hai danh sách này?
 • Bằng phương pháp nào có thể tách ra những thông tin chỉ xuất hiện trong danh sách A nhưng không có ở danh sách B?
 • Bằng phương pháp nào có thể tách ra những thông tin chỉ xuất hiện trong danh sách B nhưng không có ở danh sách A?

Nếu bạn tự giải đáp được những câu hỏi trên, chúc mừng bạn! Nhưng nếu chưa, hãy để Siêu Marketing đưa ra một giải pháp cho bạn:

1. Phân tích yêu cầu

Giả sử ta có hai danh sách đặt trên hai sheet khác biệt, được gọi là Sheet A và Sheet B. Danh sách A được đặt trên Sheet A và Danh sách B nằm trên Sheet B.

Để so sánh hai danh sách, chúng ta sẽ so từng giá trị của danh sách này với toàn bộ danh sách kia. Bức tranh tổng thể của câu lệnh sẽ sử dụng (Lệnh COUNTIF) sẽ được hình dung qua cách diễn đạt khác.

Quy trình tách dữ liệu sẽ bao gồm hai bước cơ bản:

 • Chọn lọc dữ liệu dựa trên kết quả so sánh, phụ thuộc vào từng yêu cầu chúng ta sẽ lọc những thông tin cần thiết.
 • Thu thập dữ liệu qua hành động Copy và Paste hoặc sử dụng kỹ thuật lọc dữ liệu tiên tiến khác (ví dụ: Advanced Filter).

2. Quy trình thực hiện

2.1. Cài đặt hàm COUNTIF

Để so nội dung trong Danh sách B với danh sách A, ta tạo hàm COUNTIF ở sheet A như sau:

Hàm COUNTIF sẽ có các thành phần như:

Range: Khu vực để so sánh – đây là danh sách nằm ở Sheet B, cột A. Áp dụng cho cả cột A ở Sheet B, ta có thể ghi là: B!A:A

Criteria: Điều kiện chỉ định để so sánh – là giá trị từng cá nhân trong danh sách A, được áp dụng từ A2 cho tới A10

Từ đó để mỗi giá trị trong Danh sách A, ta sẽ được kết quả như sau:

 • Nếu là số 0: giá trị đó ở danh sách A không xuất hiện trong danh sách B
 • Nếu là số 1: giá trị đó ở danh sách A cũng nằm trong danh sách B, và chỉ xuất hiện một lần

2.2. Các bước lọc dữ liệu

Sử dụng tính năng AutoFilter ở Sheet A thông qua các bước sau:

 • Lựa chọn vùng dữ liệu ở Sheet A gồm cả hai cột A và B
 • Truy cập vào tab Data và sau đó chọn Filter

Để lọc ra những thông tin cùng xuất hiện trên cả hai sheet, ta chọn các giá trị có kết quả là 1 ở cột B

Để lọc thông tin chỉ có mặt trên Danh sách A và không có ở Danh sách B, ta chọn các giá trị có kết quả là 0 ở cột B

2.3. Cách thức thu thập dữ liệu

 • Sao chép những kết quả đã được lọc từ cột A
 • Dán giá trị đặc biệt (paste special / Value) vào vùng kết quả mong muốn

Hãy xem video bên dưới để nắm rõ hơn việc thực hiện:

[wpcc-iframe title=”So sánh 2 danh sách và tách ra thành phần giống nhau” width=”500″ height=”281″ src=”https://www.youtube.com/embed/SM1O4OXJ4D8?feature=oembed” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen=””]

Chúc mọi người có những giờ học thực sự hiệu quả cùng với Siêu Marketing!

Xem thêm: Cách lọc nhanh dữ liệu trùng lặp trong hai cột Excel vô cùng đơn giản

Trương Thành Tài
0
  0
  Đơn hàng
  Đơn hàng trốngQuay lại Shop