Phương pháp sao chép định dạng từ một biểu đồ sang biểu đồ khác trong Excel

Dùng Paste Special để sao chép định dạng từ biểu đồ này sang biểu đồ khác

Như hình minh họa sau, bạn đã tùy chỉnh định dạng cho biểu đồ đầu tiên và mong muốn áp dụng nó cho một biểu đồ khác.

Chức năng Paste Special hỗ trợ việc sao chép định dạng giữa các biểu đồ.

1. Chọn biểu đồ mà bạn muốn sao chép định dạng của nó.

2. Truy cập thẻ Home và thực hiện thao tác Copy.

doc-copy-chart-format1

3. Click vào biểu đồ mà bạn muốn thay đổi định dạng, sau đó chọn Home > Paste > Paste Special. Trong cửa sổ mới xuất hiện, hãy kiểm tra lựa chọn Formats dưới mục Paste.

4. Nhấn vào nút OK. Lúc này định dạng đã được áp dụng cho biểu đồ mới, bạn có thể thực hiện lại những bước tương tự để định dạng cho các biểu đồ khác. Dưới đây là hình ảnh minh họa kết quả:

Tạo Template để sao chép định dạng từ biểu đồ này sang biểu đồ khác

1. Lựa chọn biểu đồ cần sao lưu định dạng, đi tới thẻ Design và chọn Save As Template.

2. Trong cửa sổ Save Chart Template xác nhận tên của Template và chọn Save. Mẫu biểu đồ này sẽ được lưu trong thư mục Templates và có thể được sử dụng khi tạo một biểu đồ mới.

3. Để sử dụng mẫu biểu đồ đó, hãy click chuột phải vào biểu đồ mà bạn muốn thay đổi và chọn Change Chart Type từ menu lựa chọn.

doc-copy-chart-format1

4. Trong cửa sổ Change Chart Type, click vào mục Templates ở bảng bên trái và chọn template bạn vừa tạo từ danh sách My Templates.

doc-copy-chart-format1

5. Nhấn OK để hoàn thành việc đóng cửa sổ và chuyển định dạng cho biểu đồ bạn đã chọn.

doc-copy-chart-format1

6. Lặp bước 3 đến 5 để áp dụng định dạng cho những biểu đồ khác nếu cần.

Sử dụng VBA Code để sao chép định dạng giữa các biểu đồ

 1. Giữ phím Alt + F11, từ đó mở ra hộp thoại Microsoft Visual Basic for Applications.
 2. Chọn Insert > Module và dán mã VBA vào cửa sổ Module.

View the code on Gist.

 1. Thực hiện F5 để chạy mã. Tất cả các biểu đồ khác trong bảng tính sẽ được cập nhật để phản ánh định dạng của biểu đồ bạn đã chọn trước đó.
Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop