Phương pháp rút trích dữ liệu trước/sau dấu cách hoặc dấu phẩy trong Excel

Siêu Marketing trong bài viết lần này sẽ chỉ dẫn các bước để rút trích thông tin trước/sau dấu cách hoặc dấu phẩy trong Excel.

Để nhanh chóng lấy văn bản nằm trước dấu cách từ danh sách dưới đây, sử dụng công thức sau đây:

Chọn một ô trống, điền vào công thức =LEFT(A1,(FIND(” “,A1,1)-1)) (với A1 là ô bạn cần rút từ danh sách), sau đó ấn Enter.

Lời khuyên:

(1) Để lấy văn bản nằm trước hoặc sau dấu phẩy thì thay ” ” bằng “,”

(2) Để rút trích văn bản sau dấu cách, áp dụng công thức =MID(A1,FIND(” “,A1)+1,256).

(3) Cách thức này rút trích thông tin dựa vào dấu cách đầu tiên trong ô được chọn. Nếu ô đó chứa nhiều dấu cách, ví dụ “Katty J James”, công thức =MID(A1,FIND(” “,A1)+1,256) sẽ lấy tất cả các ký tự sau dấu cách đầu.

 

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop