Phương pháp lọc các giá trị trùng nhau từ hai danh sách

Trong quá trình so sánh dữ liệu, chúng ta thường xuyên phải tìm ra các giá trị xuất hiện ở cả hai danh sách. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến các bạn một công cụ của Excel giúp thực hiện công việc này một cách nhanh chóng và hiệu quả, đó chính là việc kết hợp hàm FILTER và COUNTIF.

Lọc giá trị có trong cả 2 danh sách
Lọc giá trị có trong cả 2 danh sách

Lọc các giá trị giống nhau từ hai danh sách

Chúng ta có thể áp dụng hàm FILTER để lọc các giá trị trùng lặp như sau:

=FILTER( danh_sach_1 ,COUNTIF( danh_sach_2 , danh_sach_1 ))

Trong hình minh họa ở trên, ta dùng công thức dưới đây để lọc những giá trị xuất hiện ở cả hai danh sách:

=FILTER(B5:B14,COUNTIF(D5:D14,B5:B14))

Khi chọn khoảng COUNTIF(D5:D14,B5:B14) bằng chuột và nhấn F9, ta nhận được kết quả như sau:

{0;1;1;0;1;1;0;0;0;0}

Trong mảng kết quả trên, các vị trí số 1 chỉ ra những phần tử của danh sách thứ hai cũng xuất hiện trong danh sách thứ nhất. Vì vậy, tham số điều kiện include cho hàm FILTER sẽ được thiết lập như sau:

=FILTER(B5:B14,{0;1;1;0;1;1;0;0;0;0})

Tại đây, những hàng nào trong B5:B14 có chỉ số 1 sẽ được giữ lại, còn số 0 thì loại bỏ.

Trong một bài viết khác về hàm FILTER, chúng ta biết rằng tham số điều kiện include của hàm FILTER sẽ yêu cầu giá trị TRUE hoặc FALSE, và trong trường hợp này, Excel coi giá trị 1 là TRUE và giá trị 0 là FALSE. Nếu muốn công thức biểu diễn một cách minh bạch, ta sẽ viết như sau:

=FILTER(B5:B14,COUNTIF(D5:D14,B5:B14)>0)

Và bạn có thể thắc mắc làm cách nào để lọc ra những giá trị chỉ có trong danh sách thứ nhất mà không có trong danh sách thứ hai. Điều này có thể làm được thông qua công thức dưới đây:

=FILTER(B5:B14,COUNTIF(D5:D14,B5:B14)=0)

Để ôn tập thêm về hàm FILTER trong Excel, bạn đọc có thể tham khảo video sau:

[wpcc-iframe src=”https://www.youtube.com/embed/dEDmfBinFTU” width=”560″ height=”314″ allowfullscreen=”allowfullscreen”]

Link video

Công cụ lọc từ hai danh sách là một trong những ứng dụng của hàm filter. Để biết thêm về cách sử dụng các hàm khác trong Excel, hãy theo dõi Siêu Marketing. Mong được gặp lại bạn đọc trong những bài viết tiếp theo.

Trương Thành Tài
0
    0
    Đơn hàng
    Đơn hàng trốngQuay lại Shop