Phương pháp loại bỏ khoảng trắng dư thừa trong Excel qua 2 cách phổ biến

Bài viết này, do Siêu Marketing thực hiện, sẽ hướng dẫn bạn đọc qua hai phương pháp đơn giản và thông dụng để loại bỏ khoảng trắng thừa trong bảng tính Excel.

Tiện ích Find & Replace để loại bỏ dấu cách thừa trong Excel

Tiện ích Find giúp xác định những ký tự cần tìm trong một phạm vi dữ liệu nhất định, trong khi đó, Replace lại cho phép chúng ta thực hiện việc thay thế ký tự này bằng ký tự khác.

 

Chẳng hạn, để thay thế dấu cách, ta có thể sử dụng Find & Replace (phím tắt: Ctrl + H) như hình minh họa dưới đây:

Tuy nhiên, tiện ích Find & Replace cũng có những giới hạn nhất định. Để biết chi tiết các hạn chế này, hãy xem phần tiếp theo.

Cách sử dụng hàm để gỡ bỏ dấu cách thừa trong Excel

Xét 2 ví dụ cụ thể sau đây:

Giờ đây, tưởng tượng nếu một ô cần áp dụng cả ba trường hợp trên, chúng ta sẽ phải thực hiện thao tác Find & Replace đến ba lần, chưa kể đến việc mỗi ô có thể có một cấu trúc khác nhau, đúng không?

Trong tình huống đó, hãy sử dụng các hàm Excel như phương án thay thế:

Đầu tiên, chúng ta sẽ dùng hàm CODE để xác định loại dấu cách thừa cần loại bỏ.

Theo sau đó, hành động thay thế này sẽ được thực hiện bằng hàm SUBSTITUTE.

Thấy dễ dàng chứ? Tuy nhiên, đây chỉ là những trường hợp đơn giản được đề cập tới, còn trong thực tiễn, bạn sẽ gặp phải những tình huống phức tạp hơn đòi hỏi kỹ năng và sự áp dụng linh hoạt hơn. Vậy nên, đừng ngần ngại khám phá và thực hành thường xuyên để nâng cao kỹ năng của mình nhé!

Chúc mọi người học hiệu quả.

 

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop