Phương pháp đổi tên cột sang dạng số trong Excel

Trái với việc đánh số hàng, các cột trong Excel được đánh dấu bằng các chữ cái từ “A”, “B”,… đến “XFD”. Đôi khi cần biểu diễn vị trí cột bằng số để thực hiện các phép tính chính xác hoặc trong một số trường hợp khác cần quy đổi tên cột thành số. Vậy phải làm sao để chuyển đổi từ tên cột sang số và ngược lại? Siêu Marketing sẽ hướng dẫn qua bài viết dưới đây.

Sử dụng hàm COLUMN để đổi tên cột sang số trong Excel

Dùng hàm COLUMN, quy đổi đơn giản được thực hiện như bên dưới:

Ví dụ:

=COLUMN(A1) sẽ cho kết quả là 1 – tương ứng với cột A. =COLUMN(D5) cho kết quả là 4 – tương ứng với cột D.

cach-chuyen-ten-cot-thanh-so-trong-excel-1

Chúng ta có thể dùng kết hợp hàm INDIRECT để tạo tham chiếu gián tiếp:

Cách kết hợp hàm INDIRECT giúp ta có thể xác định số thứ tự cột tại bất cứ vị trí nào mà không cần đến tham chiếu cụ thể, ví dụ như sau:

cach-chuyen-ten-cot-thanh-so-trong-excel-2

Dùng hàm ADDRESS để chuyển số trở lại tên cột

Chúng ta có khả năng chuyển đổi số về tên cột tương ứng thông qua hàm ADDRESS, theo cấu trúc như sau:

Ở tình huống cụ thể, thực hiện như sau để lấy tên cột: =ADDRESS(1, B1, 4)

cach-chuyen-ten-cot-thanh-so-trong-excel-3

Hãy bỏ tên dòng đi và chỉ giữ lại tên cột bằng cách đặt hàm SUBSTITUTE bao quanh:

=SUBSTITUTE(ADDRESS(1,B1,4),”1″,””)

cach-chuyen-ten-cot-thanh-so-trong-excel-4


Mời bạn đọc thêm một số bài viết liên quan:

Cách dùng hàm REPLACE và SUBSTITUTE trong Excel

“SUBSTITUTE và 40 tên cướp”

Kỹ thuật tra cứu địa chỉ ô với hàm CELL

Trương Thành Tài
0
    0
    Đơn hàng
    Đơn hàng trốngQuay lại Shop