Nhập liền nhiều dòng hoặc cột trống vào Excel như thế nào?

Liệu bạn sẽ làm gì nếu có nhu cầu chèn 10 dòng trắng giữa dòng 2 và dòng 3, hay cần chèn 10 dòng trắng trước một dòng nhất định? Thay vì phải chèn từng dòng, hãy thử xem, qua bài viết này, Siêu Marketing sẽ chỉ bạn cách để chèn hàng loạt dòng trắng hay cột trắng trong Excel.

Bằng lệnh Insert, chèn hàng loạt hàng và cột trống như sau

Để chèn 10 dòng trống giữa dòng 2 và dòng 3, hãy làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Lựa chọn 10 dòng liền kề từ dưới dòng thứ 3 (kể cả dòng 3).

Bước 2: Sử dụng một trong hai phương pháp sau để thực hiện việc chèn dòng:

(1) Click chuột phải vào các dòng đã chọn và nhấn vào lựa chọn Insert từ menu xuất hiện.

doc-insert-multiple-rows1

(2) Hoặc là bạn cũng có thể chọn Home > Insert > Insert Sheet Rows.

doc-insert-multiple-rows2

10 dòng trống sẽ được thêm vào vị trí giữa dòng 2 và dòng 3. Việc chèn hàng loạt cột trống cũng tương tự. Chẳng hạn, để chèn 10 cột trắng ngay trước cột thứ 3 cũng làm theo cách này.

Dùng phím tắt để chèn hàng loạt hàng và cột trống

Tất nhiên, việc sử dụng phím F4 cũng giúp chúng ta chèn nhiều dòng hoặc cột trống.

Bắt đầu bằng việc chèn một dòng trống bên trên dòng 3, sau đó ấn F4 chín lần liên tiếp sẽ giúp chèn thêm 10 dòng trắng giữa dòng 2 và dòng 3. Phương pháp này cũng có thể áp dụng để chèn cột liên tiếp.

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop