Mẹo hiển thị đường dẫn tệp trên thanh tiêu đề hoặc thanh công cụ trong Excel

Bạn sẽ học được cách để dễ dàng hiện đường dẫn tệp trên thanh tiêu đề hay thanh công cụ trong bảng tính qua bài viết này từ Siêu Marketing.

Làm thế nào để hiện đường dẫn tệp trên thanh tiêu đề của Excel

1. Mở Microsoft Visual Basic for Applications bằng cách nhấn Alt + F11.

2. Chọn Insert > Module và sau đó dán code sau vào cửa sổ Module Window.

Sub showCaption()
     ActiveWindow.Caption = ActiveWorkbook.FullName
End Sub
3. Chạy mã bằng cách nhấn F5, lúc này đường dẫn tệp sẽ xuất hiện hoàn chỉnh trên thanh tiêu đề.
 doc-show-full-path-in-titlebar-1
Ghi chú: Đường dẫn sẽ không tự động cập nhật nếu bạn đổi tên cho bảng tính, do đó cần thiết phải chạy lại code để đường dẫn được cập nhật.

Cách hiện đường dẫn tệp hoàn chỉnh trên thanh công cụ

1. Chọn Customize Quick Access Toolbar > More Commands.

 doc-show-full-path-in-titlebar-1

2. Trong hộp thoại Excel Options, tìm đến All Commands trong mục Choose commands from, kéo đến Document Location và thêm vào Customize Quick Access Toolbar bằng cách nhấn Add>>.

 

3. Đóng hộp thoại bằng cách nhấn OK, và bạn sẽ thấy đường dẫn tệp toàn phần hiển thị trên thanh công cụ.

 doc-show-full-path-in-titlebar-1
Ghi chú: Cũng tương tự như trên, phương pháp này không cập nhật tự động nếu file bị đổi tên.

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop