Mảng Động trong Excel sau năm 2018: Bước Ngoặt Lớn

Logo mới của Microsoft Excel đã nằm trong tầm ngắm của bạn chưa?

Excel đã trải qua sự kiện nào vào năm đó?

Office Insider đã chính thức được giới thiệu. Dự án này, một cách ngắn gọn, cung cấp cơ hội cho người dùng thử nghiệm những phiên bản Office 365 với những cập nhật vừa mới nhất vừa còn đang trong quá trình kiểm duyệt. Những người tham gia vào cộng đồng Insider sẽ giữ vai trò như những người “kiểm định” để giúp những tính năng mới hoàn thiện hơn trước khi chúng chính thức được tung ra trong các phiên bản khác của Office. Và tại sự kiện Microsoft Ignite năm 2018, không chỉ được biết về những cải thiện đáng kể trên engine tính toán để xử lý các hàm nhanh hơn, người dùng cũng đón nhận một tính năng mới đặc biệt – Dynamic Array (mảng động), đi kèm theo đó là 7 hàm mới như FILTER, SORT, SORTBY, UNIQUE, SEQUENCE, RANDARRAY và SINGLE.

Một công thức nhưng kết quả mở rộng ra tận 10 ô, đó là điều hoàn toàn có thể.

Dynamic Array thực sự là gì và nó mang lại sự thay đổi như thế nào cho người sử dụng?

Dynamic Arrays: Straight to the Point” của mình rằng Dynamic Array giúp cô đọng cả chương sách hướng dẫn tìm giá trị độc đáo với phương pháp cũ thành chỉ một dòng công thức duy nhất.

Việc xử lý mảng trong Excel không hề đơn giản

Sử dụng cùng công thức với Dynamic Array

Dynamic Array chính là mảng có khả năng tự động co giãn, tính toán và đưa ra kết quả cho nhiều ô dựa trên công thức được nhập vào một ô duy nhất.Đơn giá (A2:A10), Số lượng (B2:B10) và Thành tiền (C2:C10 – không có dữ liệu). Nhiệm vụ là phải tính toán giá trị thành tiền cho từng sản phẩm.

Khi chưa có Dynamic Array trong Excel:Sử dụng Dynamic Array:

Không cần phải suy nghĩ nhiều

Một công thức tạo ra cả bảng dữ liệu

Trương Thành Tài
0
    0
    Đơn hàng
    Đơn hàng trốngQuay lại Shop