Khám phá ứng dụng và loại DOM trong Javascript

Trong lĩnh vực lập trình Javascript, việc làm việc với DOM (Document Object Model) là một khía cạnh rất quan trọng và phổ biến. Tuy nhiên, việc tìm hiểu về ứng dụng và các loại Document Object Model có thể gặp phải một số khó khăn. Nhiều lập trình viên mới bắt đầu có thể không hiểu rõ cấu trúc và cách hoạt động của DOM, dẫn đến việc làm việc không hiệu quả với các thành phần trang web. Hơn nữa, có nhiều loại Document Object Model khác nhau trong Javascript, điều này có thể gây nhầm lẫn và khó để tìm hiểu khi nắm vững từng loại.

Nhưng đừng lo lắng! Trong phần mở bài này, chúng ta sẽ khám phá một cách chi tiết về ứng dụng và các loại Document Object Model trong Javascript. Từ việc làm rõ ý nghĩa và vai trò của DOM cho đến việc tìm hiểu những loại DOM phổ biến và cách sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề trên bằng cách cung cấp những giải thích dễ hiểu, ví dụ minh họa và hướng dẫn cụ thể. Sau khi đọc phần này, bạn sẽ nắm vững DOM và các loại Document Object Model trong Javascript, từ đó giúp bạn viết code linh hoạt và hiệu quả hơn khi làm việc với các thành phần trang web. Hãy cùng tìm hiểu và đón nhận những kiến thức hữu ích về DOM để trở thành một lập trình viên Javascript thành thạo!

Document Object Model – Mô hình Các Đối tượng Tài liệu trong Javascript

Định nghĩa và Ứng dụng của DOM

Khám phá ứng dụng và loại DOM trong Javascript

Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu về DOM – Document Object Model (Mô hình Các Đối tượng Tài liệu). DOM là một cơ chế phổ biến trong lập trình Javascript và được sử dụng để truy xuất và thao tác các thành phần trong tài liệu có cấu trúc HTML hoặc XML thông qua các ngôn ngữ lập trình như PHP hoặc Javascript. Document Object Model giúp các Developer quản lý cấu trúc văn bản một cách dễ dàng hơn bằng cách hiểu DOM như một mô hình chứa các đối tượng khác nhau của bộ tài liệu HTML.

Phân cấp và Thao tác với Document Object Model

Mỗi thẻ HTML trong DOM được quản lý thông qua đối tượng document. Thẻ cao nhất là thẻ html, tiếp theo là head và body. Để thực hiện bất kỳ thao tác nào với các thẻ HTML, chúng ta cần thông qua đối tượng document. Các thao tác này bao gồm thay đổi thuộc tính, cấu trúc HTML, và nhiều phương thức khác liên quan đến các yếu tố HTML.

Sức mạnh của Javascript kết hợp với Document Object Model

Javascript kết hợp với DOM mang lại nhiều lợi ích hấp dẫn. Bằng cách sử dụng Document Object Model, chúng ta có thể thực hiện các thao tác sau:

 1. Thay đổi tất cả các phần tử HTML trong trang.
 2. Chỉnh sửa các thuộc tính HTML của các phần tử.
 3. Thay đổi phong cách CSS của các phần tử.
 4. Xóa toàn bộ phần tử và thuộc tính hiện tại.
 5. Thêm các phần tử HTML và thuộc tính mới.
 6. Phản ứng với các sự kiện HTML trong trang và tạo sự kiện mới.

HTML DOM – Tiêu chuẩn xử lý trang web

HTML DOM là chuẩn mô hình đối tượng và giao diện lập trình cho HTML. Nó định nghĩa các phần tử tương tự như đối tượng, các thuộc tính và phương thức để truy cập và thao tác các phần tử HTML, cũng như sự kiện tương ứng. HTML DOM cho phép thực hiện mọi công việc có thao tác với các thành phần HTML của trang web, bao gồm cả việc lấy, thay đổi, thêm và xóa chúng.

Các loại Document Object Model trong Javascript

Khám phá ứng dụng và loại DOM trong Javascript

Javascript cung cấp nhiều loại DOM hữu ích để xử lý HTML và CSS dễ dàng hơn. Các loại Document Object Model phổ biến trong Javascript bao gồm:

 1. Document Object Model document: Lưu trữ toàn bộ thành phần trong tài liệu của trang web.
 2. Document Object Model element: Truy xuất các thẻ HTML thông qua các thuộc tính như class, ID, và name của thẻ.
 3. Document Object Model HTML: Thay đổi nội dung và thuộc tính của các thẻ HTML.
 4. Document Object Model CSS: Điều chỉnh định dạng CSS của các thẻ HTML.
 5. Document Object Model Event: Gán các sự kiện như onload, onclick cho các thẻ HTML.
 6. Document Object Model listener: Lắng nghe các sự kiện tác động lên các thẻ HTML.
 7. Document Object Model Node và Nodelist: Thao tác với HTML qua các đối tượng.
 8. Document Object Model Navigation: Quản lý các thao tác với thẻ HTML và mối quan hệ cha-con giữa chúng.

DOM trong Javascript: Cấu trúc và Mối quan hệ giữa các Nút

Cấu trúc DOM và loại Nút

Trong HTML DOM, các thành phần trang web được biểu diễn như các nút và được tổ chức thành một cây cấu trúc được gọi là Document Object Model Tree. Có ba loại nút chính trong DOM:

 1. Nút Gốc: Đại diện cho tài liệu HTML và được biểu diễn bởi thẻ <html>.
 2. Nút Phần Tử: Đại diện cho từng phần tử HTML cụ thể.
 3. Nút Văn Bản: Biểu diễn các đoạn ký tự bên trong thẻ HTML, như tiêu đề trang <title>, tiêu đề mục <h1>, hoặc đoạn văn bản <p>.

Ngoài ra, còn có nút thuộc tính và nút chú thích.

Mối quan hệ giữa các Nút

Trong cây DOM, nút document luôn là nút đầu tiên. Mỗi nút không phải là nút gốc sẽ có một nút cha. Một nút có thể có một hoặc nhiều con, hoặc không có con nào. Các nút có cùng nút cha được gọi là anh em. Nút đầu tiên trong số những nút anh em được gọi là con cả (firstChild), và nút cuối cùng được gọi là con út (lastChild).

Cấp độ của DOM trong Javascript

Khám phá ứng dụng và loại DOM trong Javascript

Document Object Model được phát triển dựa trên nhiều cấp độ khác nhau, và hiện tại, phần lớn sử dụng DOM cấp độ 2 của W3C (World Wide Web Consortium). Tuy nhiên, cấp độ 3 của DOM cũng đã được thiết kế chi tiết bởi W3C và được khuyến khích sử dụng.

 1. Cấp độ 0: Là một mô tả kỹ thuật chi tiết và chính thức nhất, tuy nhiên, được quy định bởi từng nhà phát triển.
 2. Cấp độ 1: Áp dụng cho việc duyệt tài liệu có cấu trúc cây của DOM bao gồm XML, HTML và tài liệu.
 3. Cấp độ 2: Hỗ trợ các nhiệm vụ không gian cho XML và khung hình có chứa bộ lọc và sự kiện Document Object Model .
 4. Cấp độ 3: Tăng cường khả năng làm việc của DOM trong Javascript, bao gồm 6 bản mô tả kỹ thuật khác nhau.

Hướng dẫn Thao tác với DOM: Thuộc tính và Phương thức

Thuộc tính 

DOM cung cấp các thuộc tính và phương thức để thực hiện các thao tác trên các phần tử. Chúng ta có thể thay đổi định dạng chữ, nội dung và cấu trúc của DOM bằng cách sử dụng các thuộc tính và phương thức sau:

 1. ID (định danh): Dùng duy nhất cho mỗi phần tử và giúp truy xuất nhanh chóng.
 2. Class Name (tên lớp): Sử dụng cho nhiều phần tử.
 3. Tag Name: Truy xuất các phần tử theo tên thẻ HTML.
 4. innerHTML: Trả về mã HTML của phần tử hiện tại.
 5. textContent: Trả về chuỗi ký tự chứa nội dung của node văn bản trong phần tử.
 6. attributes: Chứa tập các thuộc tính như name, id, class, href, title…
 7. style: Định dạng phần tử hiện tại.
 8. value: Lấy giá trị của phần tử để sử dụng như một biến.

Phương thức

DOM cũng cung cấp các phương thức hữu ích để thực hiện các thao tác trên các phần tử:

 1. getElementByID: Tham chiếu đến node duy nhất có thuộc tính ID tương ứng.
 2. getElementByTagname: Tham chiếu tới tất cả các node có tên thẻ HTML giống như tên thẻ cần tìm.
 3. getElementByName: Tham chiếu đến tất cả các node có thuộc tính name cần tìm.
 4. getAttribute (name): Lấy giá trị của thuộc tính.
 5. getAttribute (name, value): Sửa giá trị của thuộc tính.
 6. appendChild: Thêm một node vào node hiện tại.
 7. removeChild: Xóa một node con khỏi node hiện tại.

Khám phá ứng dụng và loại DOM trong Javascript

Phần tử DOM và Cây cấu trúc

Các phần tử DOM tương ứng với các node trong cây cấu trúc DOM. Chúng có các thuộc tính quan hệ để biểu diễn sự phụ thuộc giữa các node. Nhờ vào các thuộc tính quan hệ này, chúng ta có thể truy xuất DOM một cách gián tiếp dựa vào mối quan hệ và vị trí của phần tử.

Khám phá ứng dụng và loại DOM trong Javascript

Kết thúc phần học về ứng dụng và các loại DOM trong Javascript, chúng ta đã đi sâu vào cơ chế hoạt động của DOM và hiểu rõ hơn về vai trò quan trọng của nó trong lập trình trang web. Việc nắm vững các loại DOM khác nhau giúp chúng ta xây dựng các ứng dụng web mạnh mẽ và linh hoạt hơn, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và cải thiện hiệu suất của trang web. Bằng cách áp dụng kiến thức này vào công việc, chúng ta có thể tạo ra những ứng dụng đáng tin cậy và tương tác tốt trên mọi thiết bị. Tiếp tục nâng cao kiến thức và thực hành, chúng ta có thể trở thành những lập trình viên chuyên nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng lập trình viên Javascript.

Trương Thành Tài
0
  0
  Đơn hàng
  Đơn hàng trốngQuay lại Shop