Khám phá hàm AGGREGATE trong Excel

Bài viết này do Siêu Marketing soạn thảo nhằm giảng giải hàm AGGREGATE, một hàm rất mạnh và thường xuyên được sử dụng trong các công việc liên quan đến Excel.

Khái niệm về hàm AGGREGATE trong Excel

Bài viết đề cập chi tiết về hàm Aggregate, là hàm rất được ưa chuộng và cũng là phần quan trọng trong khóa học Excel mà chúng tôi đang cung cấp.

Cấu trúc của hàm

Trong Excel, cú pháp của hàm AGGREGATE như sau:

Với kiểu tham chiếu:

=AGGREGATE(function_num, options, ref1, [ref2], …)

Chi tiết về các thành phần:

function_num là số từ 1 đến 19 chỉ định cho hàm tương ứng, như đã được liệt kê trong bảng sau:

gioi-thieu-ham-aggregate-trong-excel-1

options để thiết lập các điều kiện đối với hàm, có giá trị từ 0 đến 7 như bảng dưới đây:

gioi-thieu-ham-aggregate-trong-excel-2

ref1: Tham chiếu đầu tiên trong số các tham số số học cần tính toán.

ref2, ref3,… ref253: Các tham số tham chiếu khác nếu có.

Đối với kiểu mảng:

=AGGREGATE(function_num, options, array, [k])

Hai đối số đầu tiên giống như kiểu tham chiếu. Đối số khác bao gồm:

array: là mảng dữ liệu cần xem xét

k: Là tham số liên quan đến mảng, ví dụ cụ thể đã được đề cập dưới đây.

Ý nghĩa và những điểm lưu ý

 • Khi nhập hàm AGGREGATE, danh sách function_num sẽ hiển thị đầy đủ.
 • Khi không nhập đủ các đối số ref1, ref2 mà hàm yêu cầu, hàm AGGREGATE sẽ trả về lỗi #VALUE!
 • Hàm này không thể sử dụng với tham chiếu 3 chiều.
 • AGGREGATE thực hiện tính toán theo hướng dọc chứ không phải là hướng ngang.

Ví dụ minh hoạ

Xét ví dụ sau:

gioi-thieu-ham-aggregate-trong-excel-3

Thực hiện theo các bước được chỉ ra trong hình.

Áp dụng hàm AGGREGATE, điền công thức vào mỗi ô tương ứng như sau:

C2=AGGREGATE(4,4,A1:A11)

D2=AGGREGATE(9,4,A1:A11)

E2=AGGREGATE(9,6,A1:A11)

F2=AGGREGATE(9,7,A1:A11)

Hiển thị kết quả như dưới đây:

gioi-thieu-ham-aggregate-trong-excel-4

Khi không loại trừ lỗi, hai trường hợp đầu tiên của chúng ta đưa ra kết quả là lỗi.

Khi tính SUM không bỏ qua các dòng ẩn (ví dụ dòng 7), kết quả sẽ khác so với khi thực hiện SUM mà loại trừ các dòng bị ẩn.


Để hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác:

Hàm, công thức và hằng số mảng

Hàm SUBTOTAL trong Excel

LOOKUP và các số lạ lùng

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop