Khám phá chiều sâu của Hàm VLOOKUP: Tra cứu đa tiêu chí và hai chiều

Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách áp dụng hàm VLOOKUP ở cấp độ nâng cao, kỹ thuật lồng ghép VLOOKUP với các tiêu chí đa dạng, cũng như phương pháp tra cứu hai chiều bằng hàm VLOOKUP. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhé.

Kỹ thuật tra cứu đa tiêu chí trong Excel với hàm Vlookup:

Hàm VLOOKUP là công cụ hữu dụng khi bạn cần tìm một giá trị cụ thể trong cơ sở dữ liệu. Nhưng hạn chế là nó chỉ tra cứu theo một tiêu chí duy nhất. Vậy làm sao để tra cứu theo nhiều tiêu chí cùng lúc? Cùng xem cách giải quyết sau đây.

Ví dụ 1: Kỹ thuật tra cứu với hai tiêu chí khác biệt

Xét một trường hợp bạn sở hữu bảng liệt kê đơn đặt hàng và bạn muốn tìm kiếm Số lượng (Qty) dựa trên Name (Tên) và Product (Sản phẩm). Thách thức nằm ở chỗ mỗi khách hàng có thể đặt nhiều sản phẩm khác nhau, điều này thể hiện qua bảng dưới đây:

Tra cứu với 2 tiêu chí trong cùng một bảng tính

Một công thức VLOOKUP thông thường không thể giải quyết vấn đề này vì nó chỉ có thể trả về giá trị đầu tiên phù hợp với tiêu chí tìm kiếm được chỉ định. Vì vậy nếu bạn muốn biết số lượng “Sweets” mà “Jeremy Hill” đặt hàng và dùng công thức =VLOOKUP(B1,$A$5:$C$14,3,FALSE), bạn sẽ thu được “15”, số lượng tương ứng với “Apples”.

Một giải pháp là tạo cột phụ kết nối các tiêu chí mục tiêu, trong trường hợp này là cột Customer (Khách hàng) và Product (Sản phẩm). Nhớ rằng cột liên kết này phải đặt ở vị trí cực trái trong vùng dữ liệu tra cứu vì đó là nơi VLOOKUP bắt đầu tìm kiếm giá trị tra cứu.

Do đó, bạn thêm cột mới vào bảng và áp dụng công thức như sau =B2&C2 cho cột này (hoặc =B2&” “&C2 nếu bạn muốn có một khoảng trắng giữa các giá trị để dữ liệu rõ ràng hơn).

Sau đó bạn có thể sử dụng một công thức VLOOKUP giản đơn như sau:

=VLOOKUP(“Jeremy Hill Sweets”,$A$5:$C$14,3,FALSE)

hoặc

=VLOOKUP(B1,$A$5:$C$14,3,FALSE)

Với B1 chứa giá trị tra cứu (lookup_value) và 3 chỉ thị số cột chứa dữ liệu cần tìm (col_index_num).

Công thức VLOOKUP để tìm kiếm theo 2 tiêu chí trong cùng một bảng tính

Ví dụ 2: Sử dụng Vlookup với hai tiêu chí từ một sheet khác

Khi cần cập nhật thông tin từ một bảng dữ liệu khác vào bảng chính, bạn cũng có thể nối giá trị tra cứu trực tiếp ngay trong công thức VLOOKUP mà mình nhập vào bảng chính.

Tương tự như ví dụ trước, bạn thêm cột phụ chứa giá trị tra cứu ghép nối vào bảng tra cứu, và cũng đặt ở vị trí cực trái của khoảng tra cứu.

Thế thì công thức VLOOKUP của bạn sẽ như sau:

=VLOOKUP(B2&” “&C2, ĐơnĐặtHàng!$A$2:$B$2,4,FALSE)

trong đó B và C là các cột chứa thông tin tên khách hàng và sản phẩm tương ứng, và ĐơnĐặtHàng!$A$2:$B$2 là phạm vi tra cứu trong sheet khác của bạn.

Mẹo: Bạn nên tạo một vùng được đặt tên cho bảng tra cứu để công thức trở nên gọn gàng hơn: =VLOOKUP(B2&” “&C2, ĐơnĐặtHàng, 4, FALSE)

Lưu ý: Để công

Để cho công thức VLOOKUP của bạn vận hành trơn tru, cột đầu tiên của bảng tra cứu mà bạn sử dụng phải chứa giá trị đúng giống hệt với điều kiện tra cứu mà bạn cần tìm. Nhận thấy từ hình minh họa, chúng ta kết hợp giá trị tra cứu bằng cách dùng một dấu cách trong bảng tra cứu, bởi thế khi đặt điều kiện tra cứu trong công thức VLOOKUP (B2 & ” ” & C2) cũng cần phải làm như vậy.

Thêm vào đó, cần ghi nhớ rằng VLOOKUP chỉ cho phép tìm kiếm trong 255 ký tự. Nếu giá trị bạn đang tìm có nhiều hơn 255 ký tự thì hàm VLOOKUP sẽ không thể tìm kiếm được. Vậy nên, hãy chắc chắn rằng tổng số ký tự trong điều kiện tra cứu không vượt quá giới hạn này.

Cách thực hiện VLOOKUP để lấy 2, 3, 4,… giá trị phù hợp:

Hàm Vlookup chỉ có khả năng lấy một kết quả phù hợp duy nhất, đúng hơn là giá trị xuất hiện đầu tiên trong kết quả tìm kiếm. Nhưng giả sử bạn cần lấy nhiều giá trị tra cứu xuất hiện không chỉ một lần nào đó thì sao? Hay cần trích xuất tất cả các kết quả phù hợp? Có vẻ như là một thách thức, nhưng có cách giải quyết.

Bạn hãy tưởng tượng rằng bạn có tên của khách hàng ở một cột và sản phẩm họ đã mua ở cột khác. Bạn muốn tìm sản phẩm thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư mà một khách hàng cụ thể đã mua.

Phương pháp đơn giản nhất là thêm một cột phụ vào trước cột Tên Khách Hàng và nhập tên khách hàng cùng với số thứ tự của lần mua hàng, ví dụ như “John Doe1”, “John Doe2”, và tiếp tục như thế. Dưới đây là công thức COUNTIF giúp bạn thực hiện việc này (giả định rằng tên khách hàng nằm trong cột B):

=B2&COUNTIF($B$2:B2,B2)
Công thức COUNTIF để thêm số lần xuất hiện vào tên khách hàng.

Sau khi đã có số thứ tự, bạn có thể dùng công thức VLOOKUP thông thường để tìm giá trị tương ứng. Ví dụ:

 • Để tìm sản phẩm thứ hai mà Dan Brown đã mua:

=VLOOKUP(“Dan Brown2”,$A$2:$C$16,3,FALSE)

 • Để tìm sản phẩm thứ ba mà Dan Brown mua:

=VLOOKUP(“Dan Brown3”,$A$2:$C$16,3,FALSE)

Tất nhiên, bạn cũng có thể sử dụng một tham chiếu ô thay cho nhập nội dung cố định trong giá trị tra cứu, như ví dụ hình ảnh bên dưới cho thấy:

Công thức VLOOKUP để tìm kiếm thứ tự tương ứngĐể tìm sự xuất hiện thứ hai có thể thực hiện mà không cần đến cột phụ bằng cách dùng công thức VLOOKUP phức tạp hơn:

=IFERROR(VLOOKUP($F$2,INDIRECT(“$B$”&(MATCH($F$2,Table4[Customer Name],0)+2)&”:$C16″),2,FALSE),””)

Trong đó, công thức bao gồm:

 • $F$2 – là ô chứa tên khách hàng (được cố định, chú ý sử dụng tham chiếu ô tuyệt đối);
 • $B$ – cột “Customer Names”;
 • Table 4 [Customer Name] – cột tra cứu trong bảng hoặc vùng tìm kiếm đặc biệt;
 • $C16 – ô kết thúc cuối cùng trong vùng tra cứu của bạn.

Tham khảo: Cách phát hiện và xử lý lỗi trong công thức Excel

Lưu ý. Công thức này chỉ có khả năng lấy ra giá trị phù hợp thứ hai. Nếu bạn muốn tìm sự xuất hiện khác, bạn cần quay lại và xem xét lại cách giải pháp ban đầu.

Nếu bạn muốn thu thập danh sách đầy đủ tất cả các kết quả phù hợp, hàm VLOOKUP không thể giúp bạn làm điều này vì nó chỉ trả lại một giá trị mỗi lần. Hàm INDEX của Excel mới có thể giải quyết trường hợp này và trong ví dụ sau đây sẽ minh họa cho bạn cách dùng công thức đó.

Cách lấy tất cả các giá trị trùng lặp từ phạm vi tra cứu

Như đã giới thiệu trước đó, hàm VLOOKUP không có khả năng tìm các bản sao trùng lặp của giá trị mục tiêu. Để làm việc này, bạn cần áp dụng một công thức mảng phức tạp, kết hợp giữa các hàm INDEX, SMALL và ROW của Excel.

Tham khảo:

Bài viết này hướng dẫn cách dùng hàm Large và Small trong các phiên bản Excel từ 2007 đến 2019.

Bạn sẽ học được cách tìm kiếm giá trị trong ô F2 trên dải B2:B16 và lấy dữ liệu từ cột C ở chính hàng đó. Dưới đây là công thức:

{=IFERROR(INDEX($C$2:$C$16, SMALL(IF($F$2=B2:B16, ROW(C2:C16)-1,””), ROW()-3)),””)}

Bạn cần phải sao chép công thức vào nhiều ô cạnh nhau, chẳng hạn như F4:F8 được mô tả trong hình dưới, và cần có số lượng ô bằng hoặc nhiều hơn số kết quả trùng lặp. Nhớ nhất phím Ctrl + Shift + Enter khi bạn nhập công thức để nó đúng.

Getting all duplicate occurrences of the lookup value

Để hiểu rõ cơ chế hoạt động của công thức, chúng ta sẽ phân tích từng phần:

Phần 1: IF($F$2=B2:B16,ROW(C2:C16)-1,””)

$F$2=B2:B16 là phép so sánh giá trị tại ô F2 với các giá trị trong dải B2:B16. Nếu có giá trị khớp, ROW(C2:C16)-1 sẽ trả về số thứ tự hàng tương ứng trừ đi 1 để bỏ hàng tiêu đề. Trường hợp không khớp, hàm IF sẽ sinh ra chuỗi trống.

Mảng trả về từ hàm IF sẽ như sau: {1, “”, 3, “”, 5, “”, “”, “”, “”, “”, “”, 12, “”, “”, “”}

Phần 2: ROW()-3

Tại đây, hàm ROW được dùng như một bộ đếm. Căn cứ vào công thức đã được sao chép vào ô F4:F9, chúng ta sẽ trừ đi 3 để bắt đầu tính từ 1 cho ô F4 (dòng 4 – 3) và cứ thế tăng dần cho các ô kế tiếp.

Phần 3: SMALL(IF($F$2=B2:B16, ROW(C2:C16)-1,””), ROW()-3))

Hàm SMALL sẽ lấy giá trị nhỏ nhất thứ k từ một mảng. Trong ví dụ này, nó sẽ lấy vị trí từ bộ dữ liệu dựa vào giá trị ROW từ Phần 2. Vậy ô F4 sẽ có SMALL({mảng}, 1) lấy giá trị nhỏ nhất đầu tiên từ mảng – tức là 1, và F5 sẽ lấy giá trị nhỏ thứ hai là 3.

Phần 4: INDEX($C$2:$C$16, SMALL(IF($F$2=B2:B16, ROW(C2:C16)-1,””), ROW()-3))

Tại đây, hàm INDEX sẽ đơn giản lấy ra giá trị ở một ô được chỉ định trong mảng C2:C16. Chẳng hạn, INDEX($C$2:$C$16,1) sẽ trả về “Apples” cho ô F4, còn INDEX($C$2:$C$16,3) cho ô F5 sẽ là “Sweets”.

Phần 5: IFERROR()

Cuối cùng là hàm IFERROR bao quanh công thức để tránh việc hiển thị thông báo lỗi N/A trên bảng tính khi số ô chứa công thức nhiều hơn số kết quả trùng lặp.

Cách thực hiện tra cứu hai chiều trong Excel

Tra cứu hai chiều trong Excel yêu cầu tìm kiếm đồng thời trên cả hàng lẫn cột, tìm giá trị nằm ở điểm giao nhau của hàng và cột xác định.

Hãy thử sử dụng bảng “Monthly Sales” để tìm ra số lượng lemons bán được trong tháng 3.

Có một số phương pháp khác nhau để làm điều này. Dưới đây là các phương án bạn có thể tham khảo.

Sử dụng hàm VLOOKUP và MATCH

Phối hợp hàm VLOOKUP và MATCH dùng để tìm địa chỉ chéo giữa hai trường trong cơ sở dữ liệu, như Product cho hàng và Month cho cột, như sau:

=VLOOKUP(“Lemons”,$A$2:$I$9,MATCH(“Mar”,$A$1:$I$1,0),FALSE)

Công thức này áp dụng VLOOKUP để tìm “Lemons” trong biểu đồ từ

Khoảng từ A2 đến I9 là nơi bạn cần quan tâm. Do không chắc chắn vị trí chính xác của cột chứa doanh số tháng Ba (Mar), việc xác định số cột cho tham số thứ ba trong công thức VLOOKUP trở nên khó khăn. Vì thế, hàm MATCH được áp dụng nhằm mục đích xác định cột này.

Hàm MATCH(“Mar”,$A$1:$I$1,0) giải thích như sau:

 • Đang tìm từ “Mar” (đó là tham số được tra cứu).
 • Phạm vi tìm kiếm là từ ô A1 đến I1 (đây là mảng cha nơi thực hiện tra cứu).
 • Sẽ trả về sự tương ứng chính xác (biểu hiện thông qua tham số tra cứu mảng). Sử dụng “0” như tham số thứ ba, MATCH sẽ tìm kiếm giá trị chính xác đầu tiên khớp với giá trị cần tra cứu, tương tự như dùng tham số False trong VLOOKUP.

Công thức này chứa cách thức thực hiện tra cứu với hai yếu tố trong Excel, còn gọi là tra cứu hai chiều.

Hàm SUMPRODUCT

Hàm SUMPRODUCT sẽ nhân các phần tử tương ứng trong các mảng chỉ định và sau đó tính tổng các kết quả:

=SUMPRODUCT(($A$2:$A$9=”Lemons”)*($A$1:$I$1=”Mar”),$A$2:$I$9)

Hàm INDEX & MATCH

Ở đây công thức được biểu diễn là:

=INDEX($A$2:$I$9, MATCH(“Lemons”,$A$2:$A$9,0), MATCH(“Mar”,$A$1:$I$1,0))

Các phạm vi có tên định sẵn & SPACE (toán tử giao nhau)

Nếu việc sử dụng công thức Excel phức tạp là điều bạn muốn tránh, có một phương pháp nhớ dễ dàng hơn:

1. Lựa chọn bảng bạn cần sử dụng, chuyển tới tab Formulas và chọn Create from Selection.

2. Microsoft Excel sẽ tự tạo những tên từ hàng đầu tiên và cột bên trái của phạm vi được chọn, giúp bạn có khả năng gọi đến các tên đó một cách trực tiếp thay vì viết ra công thức phức tạp.

Creating names from the top row and left column of the selection

3. Trong ô trống bất kỳ, chỉ cần nhập =giá_trị_hàng giá_trị_cột, chẳng hạn =Lemons Mar, hoặc đảo ngược lại = Mar Lemons.

Lưu ý sử dụng khoảng trắng giữa tên hàng và tên cột, nó sẽ đóng vai trò như một toán tử giao nhau trong trường hợp này.

Khi bạn đặt công thức, Microsoft Excel sẽ hiển thị danh sách các tên tương ứng, giống hệt như lúc bắt đầu nhập công thức.

 1. Ấn phím Enter để xem kết quả hiện lên.

Mọi cách tiếp cận, tuỳ vào phương pháp chọn lựa, đều mang lại kết quả tra cứu hai chiều như nhau:

Cách tiến hành nhiều Vlookups trong một công thức (Vlookup lồng nhau)

Đôi khi bạn sẽ gặp trường hợp không có cột chung nào giữa bảng chính và bảng tra cứu, khiến cho việc thực hiện Vlookup thông thường không khả thi. Tuy nhiên, lại có một bảng khác không chứa thông tin bạn cần nhưng liên kết được với cột chung của cả hai bảng kia.

Xét ví dụ sau, ta có bảng chính chỉ với một cột “New SKU”, và cần lấy giá trị tương ứng từ một bảng khác. Đồng thời, sẽ có hai bảng tra cứu, bảng đầu tiên gồm mã “New SKU” và tên sản phẩm liên quan, bảng thứ hai chứa tên sản phẩm, giá cả cùng mã “Old SKU”.

Nested vlookup in ExcelĐể rút giá từ bảng “Lookup 2” vào bảng “Main”, cần áp dụng một kỹ thuật Vlookup kép của Excel, hoặc Vlookup lồng nhau.

 1. Bắt đầu với việc tạo công thức VLOOKUP để tìm tên sản phẩm trong “Lookup table 1”, sử dụng “New SKU” làm giá trị tra cứu:

=VLOOKUP(A2,New_SKU,2,FALSE)

Ở đây ‘New_SKU’ được hiểu là phạm vi có tên được định sẵn.

đổi tên cột B thành $A:$B trong “Bảng tra giá 1” và “Bảng tra giá 2“, bạn sẽ thấy cột B bao gồm các tên mặt hàng (xem hình minh họa phía trên).

 1. Sử dụng công thức sau để lấy giá từ “Bảng tra giá 2” theo tên sản phẩm, kết hợp hai hàm vlookup đã đề cập trong phần tìm kiếm:

=VLOOKUP(VLOOKUP(A2,New_SKU,2,FALSE),Price,3,FALSE)

Price ở đây được định nghĩa là phạm vi tên $A:$C trong “Bảng tra giá 2“, và số 3 đại diện cho cột C chứa giá cả.

Hình ảnh dưới đây thể hiện kết quả thu được từ công thức vlookup ghép nối này:

Vận dụng hai vlookups trong một công thức

Cách sử dụng hàm VLOOKUP nâng cao để tra cứu nhiều giá trị

Blog Siêu Marketing sắp giới thiệu cách ghép nhiều hàm trong Excel tạo ra một công thức tổng hợp cho việc tra cứu và trở về với nhiều kết quả. Hãy theo dõi video và bài giảng dưới đây để hiểu rõ hơn về công thức mảng này khá là phức tạp. Nhớ rằng, bạn cần phải dùng tổ hợp phím CTRL + SHIFT + ENTER để nhập công thức mảng.

Phương pháp tra cứu này được ứng dụng để tạo biên lai xuất kho, và đã được thảo luận trong video của bài viết này.

[wpcc-iframe src=”https://www.youtube.com/embed/Y7NJYbnpXhg” width=”560″ height=”314″ allowfullscreen=”allowfullscreen” data-mce-fragment=”1″]

Tải tài liệu đi kèm theo video

Download

Áp dụng VLOOKUP và INDIRECT để tự động lấy dữ liệu từ các sheet khác nhau

Bạn bắt đầu bằng việc làm rõ “lấy dữ liệu động từ các trang tính riêng biệt” có ý nghĩa gì để chắc chắn rằng dữ liệu đều có mặt trong cùng một sheet.

Nếu dữ liệu của bạn chia sẻ một format chung và được phân bố qua nhiều sheet khác nhau, bạn sẽ muốn kéo dữ liệu cần thiết từ một sheet cụ thể tùy theo giá trị nhập vào một cell nhất định. Dưới đây là một ví dụ minh họa.

Hãy tưởng tượng rằng bạn có nhiều bảng báo cáo bán hàng khu vực cho cùng một sản phẩm và bạn cần phải tìm số lượng đã bán cho một khu vực cụ thể:

 

Nếu chỉ cần tìm kiếm cho một vài khu vực, công thức VLOOKUP đơn giản có thể kết hợp với Hàm IF để chọn sheet phù hợp cho việc vlookup:

=VLOOKUP($D$2,IF($D3=”FL”,FL_Sales,CA_Sales),2,FALSE)

Cụ thể:

 • $D$2 là cell chứa “Tên sản phẩm”. Chú ý rằng, chúng ta sử dụng tham chiếu tuyệt đối cho cell này để tránh việc giá trị tra cứu thay đổi khi công thức được sao chép sang các cell khác.
 • $D3 là cell chứa tên khu vực (sử dụng tham chiếu cột tuyệt đối và hàng tương đối để tiện cho việc sao chép công thức sang các cell khác trong cùng một cột).
 • FL_Sales và CA_Sales là các tên phạm vi hoặc bảng được đặt tên cho từng báo cáo bán hàng. Bạn cũng có thể sử dụng trực tiếp tên sheet và dải cell thông thường như ‘FL Sheet’! $A$3:$B$10, nhưng dùng tên phạm vi sẽ tiện hơn.

Công thức VLOOKUP có hàm IF lồng để tìm kiếm dữ liệu tương ứng trong 2 worksheet khác nhau

Tuy nhiên, với nhiều bảng tra cứu, hàm IF không phải là lựa chọn tối ưu. Bạn có thể thay thế nó bằng hàm INDIRECT để lấy phạm vi bạn muốn tra cứu.

Hàm INDIRECT có chức năng tham chiếu gián tiếp đến một cell, điều này chính xác là những gì chúng ta cần trong trường hợp này. Do đó, bạn hãy tiến hàng và thay IF bằng INDIRECT trong công thức đã nêu trên. Dưới đây là công thức kết hợp VLOOKUP và INDIRECT trong ví dụ của chúng ta:

=VLOOKUP($D$2,INDIRECT($D3&”_Sales”),2,FALSE)

Trong đó:

 • $D$2 là cell đựng tên sản phẩm, giữ nguyên không đổi vì tham chiếu tuyệt đối đến cell.
  • Ở ô $C$2, tiêu đề sẽ được giữ nguyên không thay đổi khi công thức được sao chép.
  • Ô $D3 chứa tên trạng thái ban đầu, trường hợp cụ thể ở đây là FL.

  Tên chung cho phạm vi hoặc bảng trong ví dụ này là “_Sales”. Khi kết hợp với giá trị nằm trong ô D3, một tên phạm vi đầy đủ sẽ được tạo ra. Sau đây là thông tin cụ thể hơn dành cho những người mới làm quen với hàm INDIRECT trong Excel.

  Hàm INDIRECT & VLOOKUP – cơ chế hoạt động

  Công thức của hàm INDIRECT có cấu trúc như sau: =INDIRECT(ref_text, [a1])

  Tham số thứ nhất có thể là một tham chiếu đến ô theo định dạng A1 hoặc R1C1, tên một phạm vi ô, hoặc một chuỗi văn bản. Tham số thứ hai xác định kiểu tham chiếu trong ref_text là kiểu A1 (TRUE hoặc có thể được bỏ qua) hoặc kiểu R1C1 (FALSE). Trường hợp này sử dụng kiểu A1, nên chúng ta có thể lược bỏ tham số này và chỉ tập trung vào tham số đầu tiên.

  Quay trở lại với báo cáo bán hàng, mỗi báo cáo tương ứng với một bảng trên một trang riêng biệt. Để công thức có thể hoạt động, bạn cần phải đặt tên cho từng bảng hoặc phạm vi của bạn, và tên này cần có một phần chung. Chẳng hạn, tên của các báo cáo bán hàng có thể là: CA_Sales, FL_Sales, TX_Sales, … và tất cả đều chứa phần _Sales.

  Bằng cách sử dụng hàm INDIRECT trong công thức INDIRECT ($D3&”_Sales”), chúng ta kết hợp giá trị trong cột D với từ “_Sales”, cho phép hàm VLOOKUP xác định chính xác bảng cần tra cứu. Nếu ô D3 chứa giá trị FL, công thức sẽ tra cứu trong bảng FL_Sales, và nếu là CA, công thức sẽ tra cứu trong CA_Sales, v.v…

  Điều này sẽ mang lại kết quả từ hàm VLOOKUP và INDIRECT như sau:

  Merge Tables Wizard - a visual way to do vlookup in Excel

  Nếu bạn có dữ liệu trải qua nhiều bảng tính khác nhau, bạn cần thêm tên của bảng tính đó trước tên phạm vi đã đặt (WorkbookName!NamedRange), ví dụ:

  =VLOOKUP($D$2,INDIRECT($D3&”Workbook1!_Sales”),2,FALSE)

  Lưu ý: Nếu hàm INDIRECT tham chiếu đến một sổ làm việc khác (workbook), sổ làm việc đó cần phải được mở ra. Trường hợp sổ nguồn không mở, công thức INDIRECT sẽ báo lỗi #REF!.

  Để mở rộng kiến thức về Excel, bạn nên ngay lập tức đăng ký khóa học SM90 – Excel từ cơ bản đến chuyên nghiệp của Siêu Marketing. Trong khóa học này, bạn sẽ không chỉ được học cách sử dụng các công cụ như formatting điều kiện, xác thực dữ liệu, bảng pivot, … mà còn được học sử dụng các hàm Excel từ cơ bản đến nâng cao. Thêm vào đó, sẽ có những khuyến mãi hấp dẫn khi bạn đăng ký tham gia. Chi tiết được cung cấp tại: sieumarketing.com

  [wpcc-iframe src=”https://www.youtube.com/embed/G2YpPjLgO9k?list=PLALCv46JuKEIb30S1S2jPgHLQnUvPpmsz&wmode=transparent” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”]

  Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop