Khái niệm N/A và Hàm NA trong Excel

Nhiều người dùng thường tự hỏi “N/A là gì?” khi nhìn thấy thông báo này xuất hiện trên Excel. Cần lưu ý rằng đây không phải lỗi mà là một tính năng hữu ích, được hiện thực qua hàm NA. Bài viết sau sẽ làm sáng tỏ hàm NA này.

Giải thích N/A và công dụng của hàm NA

Hàm NA có tác dụng chính là producing the error value #N/A (không áp dụng được, không có sẵn, không có giá trị có sẵn), ý nói “không tồn tại giá trị”.

Bạn có thể dùng hàm này để báo hiệu thiếu kết quả trong bất kỳ ô nào trên bảng tính. Nó có thể được dùng độc lập hoặc kết hợp với các hàm khác như hàm IF.

Cấu trúc công thức

Công thức của hàm NA rất đơn giản:

Phối hợp hàm NA với IF

Trong tình huống cần chỉ ra giá trị #N/A cho ô trống, ta có thể chèn hàm NA vào hàm IF ở ô C2 như sau:

=IF(A2=””,NA(),A2*B2)

Thực hiện việc sao chép công thức này cho những ô tiếp theo bằng AutoFill.

Những điều cần ghi nhớ:

 • Nếu công thức có liên quan đến ô hiện giá trị #N/A, kết quả sẽ là #N/A
 • Dù hàm NA không yêu cầu tham số, nhưng đừng quên thêm cặp ngoặc () vào sau hàm.
 • Bạn cũng có thể nhập trực tiếp #N/A vào ô tính toán bằng cách gõ từ bàn phím.

 

Đọc thêm:

Khám phá #N/A trong Excel

Hướng dẫn cách ẩn đi #N/A trong Excel

Dùng IFNA để giải quyết #N/A

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop