Hướng dẫn UAT – Cách thực hiện kiểm thử chấp nhận người dùng

Trong quá trình phát triển phần mềm, việc đảm bảo rằng sản phẩm hoạt động đúng như mong đợi của người dùng và đáp ứng các yêu cầu của họ là một thách thức lớn. Điều này đòi hỏi một quy trình kiểm thử cuối cùng hiệu quả, chính xác và đáng tin cậy.

User Acceptance Test, hay kiểm thử chấp nhận của người dùng, là một bước kiểm thử quan trọng và quyết định cuối cùng trước khi sản phẩm được triển khai. UAT đảm bảo rằng sản phẩm đã qua các kiểm thử hệ thống và đáp ứng yêu cầu của người dùng trước khi đưa vào hoạt động chính thức. Người dùng thực hiện UAT để đảm bảo tính thực tế và hiệu quả của sản phẩm trong môi trường thử nghiệm riêng biệt.

Thực hiện UAT giúp xác nhận tính đáng tin cậy và hiệu quả của sản phẩm phần mềm. Nhờ vào UAT, những lỗi và vấn đề có thể được phát hiện và khắc phục trước khi triển khai sản phẩm. Việc tham gia UAT giúp người dùng chính hoặc khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm, đồng thời họ có thể đưa ra phản hồi và đóng góp quan trọng để cải thiện chất lượng và trải nghiệm của sản phẩm.

Với UAT, chúng ta có một công cụ quan trọng để đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm được hoạt động một cách đáng tin cậy và đáp ứng đúng yêu cầu của người dùng, đồng thời giảm thiểu rủi ro và chi phí không đáng có trong quá trình phát triển và triển khai sản phẩm.

Hướng dẫn UAT - Cách thực hiện kiểm thử chấp nhận người dùng

Giải nghĩa UAT

Kiểm thử chấp nhận của người dùng là một loại kiểm thử cuối cùng được thực hiện bởi người dùng cuối hoặc khách hàng nhằm xác nhận rằng hệ thống hoạt động đúng như yêu cầu và đáp ứng mong đợi trước khi đưa vào hoạt động chính thức.

 • Mục đích

UAT đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm đáp ứng đúng mục tiêu và lợi ích cho tổ chức, doanh nghiệp. Người dùng tham gia kiểm thử để kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống theo hướng của người dùng thực tế.

 • Người thực hiện

Trong giai đoạn này, người dùng chính là những người thực hiện kiểm thử. Họ là những người sẽ vận hành và hiểu rõ mục đích thực tế của sản phẩm, đảm bảo sản phẩm phù hợp với nhu cầu và hoạt động một cách hiệu quả.

 • Chấp nhận và kiểm thử

Chấp nhận không chỉ đánh giá theo yêu cầu kỹ thuật mà còn xem xét xem sản phẩm có thực sự mang lại giá trị cho tổ chức hay không. Kiểm thử giúp phát hiện và khắc phục lỗi trước khi sản phẩm được triển khai, từ đó giảm thiểu rủi ro và chi phí không đáng có sau này.

 • Thời điểm thực hiện

UAT thực hiện sau khi sản phẩm đã qua các bước kiểm thử hệ thống. Nó là bước cuối cùng trước khi sản phẩm được đưa vào hoạt động hoặc phân phối.

Ví dụ: với mạng xã hội Facebook, trước khi triển khai tính năng mới, người dùng cuối (khách hàng) được mời tham gia và đưa ra nhận xét, đánh giá. UAT giúp Facebook nắm bắt phản hồi của người dùng và đảm bảo sản phẩm hoạt động một cách hiệu quả trước khi tung ra công chúng.

Hướng dẫn UAT - Cách thực hiện kiểm thử chấp nhận người dùng

Tiêu chí là gì?

Để đảm bảo sự thành công trong quá trình kiểm thử chấp nhận của người dùng (UAT), cần đặt các yêu cầu phù hợp với sản phẩm phần mềm và điều kiện của doanh nghiệp. Việc lựa chọn đúng tiêu chí UAT sẽ đảm bảo hiệu quả cho toàn bộ quá trình.

UAT có một số tiêu chí phổ biến mà thường được áp dụng, bao gồm:

 • Kiểm tra tính đáp ứng với yêu cầu kinh doanh.
 • Đảm bảo mã ứng dụng và thông số kỹ thuật hoàn thiện.
 • Tiến hành các bước kiểm thử trước (kiểm thử đơn vị, tích hợp và hệ thống) trước khi bắt đầu UAT.
 • Sửa chữa tất cả các lỗi được tìm thấy trong quá trình kiểm thử.
 • Chuẩn bị môi trường UAT đảm bảo sẵn sàng cho quá trình kiểm thử.
 • Hệ thống phải được kiểm tra và chắc chắn rằng đã sẵn sàng cho UAT.

Nhằm đảm bảo rằng UAT được thực hiện một cách hiệu quả và mang lại kết quả chính xác, việc xác định các tiêu chí phù hợp là rất quan trọng trong quá trình triển khai sản phẩm phần mềm.

Tại sao Kiểm thử UAT là vô cùng quan trọng?

Hướng dẫn UAT - Cách thực hiện kiểm thử chấp nhận người dùng

 • Xác định tính hoạt động của chức năng chính

Kiểm thử UAT tập trung vào việc xác định tính hoạt động của các chức năng chính trong sản phẩm, không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra các trường dữ liệu hay nút bấm. Điều này đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động tốt và đáp ứng được yêu cầu chính.

 • Đánh giá giá trị thực của sản phẩm

Kiểm thử chấp nhận UAT được chia thành hai loại: Alpha và Beta, thực hiện trên môi trường sản xuất hoặc môi trường thực tế. Điều này giúp xác thực liệu phần mềm có đem lại giá trị thực sự cho người sử dụng hay không.

 • Phát hiện các lỗi tiềm ẩn

UAT cũng tạo cơ hội để phát hiện các lỗi còn tồn tại trong hệ thống trước khi đưa vào hoạt động chính thức. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo sản phẩm hoạt động một cách trơn tru.

Kiểm thử UAT đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính hoạt động và giá trị thực sự của sản phẩm, cũng như giúp khám phá và khắc phục các lỗi tiềm ẩn, đảm bảo rằng hệ thống hoạt động đúng như mong đợi trước khi đưa ra sử dụng.

Quy trình thực hiện

UAT là giai đoạn kiểm thử quan trọng do người dùng dự định thực hiện. Quá trình này thường được thực hiện tại vị trí máy khách. Khi các tiêu chí cho UAT được thỏa mãn, người kiểm thử sẽ tiến hành các bước quan trọng để thực hiện kiểm thử chấp nhận:

 1. Phân tích yêu cầu nghiệp vụ phần mềm
 2. Lập kế hoạch kiểm thử UAT
 3. Xác định các kịch bản kiểm thử
 4. Tạo các trường hợp kiểm thử
 5. Chuẩn bị dữ liệu test, giống với dữ liệu thực tế
 6. Thực hiện kiểm thử và ghi nhận kết quả

Kiểm thử UAT giúp xác nhận chức năng của sản phẩm, đảm bảo sự hoạt động đáng tin cậy. Mặc dù Webpack còn hạn chế, nhưng việc tìm biện pháp khắc phục sẽ đẩy mạnh sự phát triển của nó trong tương lai.

Hướng dẫn UAT - Cách thực hiện kiểm thử chấp nhận người dùng

Yêu cầu của người thực hiện UAT

 • Đội ngũ kiểm thử chấp nhận

Trước giai đoạn kiểm thử chấp nhận người dùng, sản phẩm đã trải qua các bước kiểm thử kỹ thuật chuyên nghiệp. Tuy nhiên, người thực hiện UAT cần xem xét toàn bộ trải nghiệm của người dùng. Họ không được thiên về quan điểm kỹ thuật. Môi trường UAT tách rời vì cần phản hồi chính xác từ người dùng.

 • Tầm nhìn không thiên vị

Các người thực hiện UAT phải hiểu rõ yêu cầu và mục đích phần mềm để có tầm nhìn không thiên vị. Họ đánh giá sản phẩm một cách khách quan và đưa ra gợi ý cải tiến. Để chuẩn bị kiểm thử, họ phải độc lập suy nghĩ như người dùng mới và hiểu rõ luồng kinh doanh.

Thực hiện UAT hiệu quả

 1. Lập kế hoạch UAT sớm.
 2. Chuẩn bị các case kiểm thử trước.
 3. Xác định mục tiêu và phạm vi của UAT.
 4. Kiểm thử dựa trên kịch bản và dữ liệu thực tế.
 5. Thử nghiệm như người sử dụng thực.
 6. Đánh giá khả năng sử dụng sản phẩm.
 7. Báo cáo kết quả và tiến hành họp trước khi quyết định sử dụng/phát hành sản phẩm.

Kết luận

Kiểm thử chấp nhận người dùng là một bước quan trọng trong quy trình phát triển phần mềm, nơi người dùng cuối đánh giá và xác nhận rằng sản phẩm đáp ứng yêu cầu và mong đợi của họ. UAT giúp đảm bảo sản phẩm hoạt động tốt trong môi trường thực tế và đem lại giá trị thực sự cho người dùng. Việc thực hiện đòi hỏi người thực hiện phải có tầm nhìn không thiên vị, hiểu rõ yêu cầu kinh doanh và thử nghiệm như người dùng thực. Chuẩn bị kỹ càng và báo cáo kết quả là điều quan trọng để đảm bảo quá trình UAT diễn ra hiệu quả.

Trương Thành Tài
0
  0
  Đơn hàng
  Đơn hàng trốngQuay lại Shop