Hướng dẫn tìm ra giá trị nhỏ nhất và sát với số cần so sánh

Khi muốn tìm kiếm một giá trị số bé hơn nhưng lại gần với giá trị cụ thể cho trước, bạn sẽ làm thế nào? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn giải quyết vấn đề đó.

Cách xác định số bé hơn sát nhất trong một danh sách đã sắp xếp

Giả sử ta có một chuỗi số tiêu chuẩn tại cột A từ A2 đến A6, với thứ tự được sắp xếp từ nhỏ đến lớn.

Giờ đây, mục tiêu của chúng ta là tìm ra số bé hơn và sát nhất với giá trị tại ô C3.

Có hai hàm trong Excel mà chúng ta có thể ứng dụng để hoàn thành nhiệm vụ là LOOKUP và VLOOKUP. Dưới đây là cách sử dụng chúng:

Cách sử dụng hàm LOOKUP

LOOKUP, một hàm tìm kiếm cơ bản trong Excel, cho phép chúng ta tìm ra số bé hơn và sát nhất so với giá trị cần so sánh nếu dữ liệu đã được sắp xếp từ thấp đến cao.

Tại ô D3, chúng ta áp dụng công thức:

=LOOKUP(C3,$A$2:$A$6)

Với:

 • Lookup_value = C3 chính là số cần tìm
 • Lookup_vector = A2:A6 là phạm vi chứa các số tham chiếu

Kết quả hàm trả về là 200, là số bé hơn và sát nhất với 230.

Sử dụng hàm VLOOKUP

VLOOKUP, một hàm thông dụng trong Excel, có thể được sử dụng trong tình huống này như sau:

E3=VLOOKUP(C3,$A$2:$A$6,1,1)

 • lookup_value = C3 là số đang tìm kiếm
 • table_array = A2:A6 là khoảng tham chiếu
 • col_index_num = 1 bởi vì chỉ có một cột trong khoảng tham chiếu
 • range_lookup = 1 cho phép tìm kiếm sự khớp tương đối, trả về giá trị nhỏ nhất và sát với giá trị cần tìm nhất.

Với VLOOKUP có range_lookup khoảng tìm kiếm cài đặt là 1 (hoặc TRUE), nó sẽ tìm kiếm một cách tương đối và đưa ra kết quả là giá trị bé hơn và gần nhất.

Điều này chỉ đúng khi:

 • Sự tìm kiếm dựa trên giá trị Số
 • Phạm vi tham chiếu (nơi tìm kiếm kết quả) được sắp xếp từ thấp đến cao

Tiến hành tìm giá trị bé hơn và sát nhất trong danh sách chưa sắp xếp

Khi không có chuỗi số tiêu chuẩn sắp xếp từ thấp lên cao, chúng ta sẽ cần sử dụng sự kết hợp giữa hàm LARGE và COUNTIF để giải quyết vấn đề.

Ứng dụng hàm COUNTIF để xác định vị trí của số bé hơn sát nhất

Để tìm ra số bé hơn và sát nhất, chúng ta cần xác định:

 • Số lượng các số lớn hơn số cần tìm là bao nhiêu?
 • Vị trí của số bé hơn và gần nhất là thứ mấy?

Sử dụng hàm COUNTIF như sau có thể giúp chúng ta:

Hàm này giúp ta hiểu rằng:

 • COUNTIF(A2:A6,”>”&C3) đếm số lượng giá trị trong khoảng A2:A6 mà lớn hơn giá trị tại ô C3
 • COUNTIF(A2:A6,”>”&C3)+1 sẽ chỉ ra rằng giá trị nhỏ hơn và sát nhất nằm ở vị trí ngay sau số lượng đã đếm được (+1).

Đối với ví dụ bên trên, có thể thấy rằng kết quả là 2, điều này có nghĩa:

 • Trong danh sách Tiêu chuẩn có một giá trị tính lớn hơn con số 230
 • Giá trị nhỏ hơn gần nhất so với 230 nằm ở vị trí thứ 2 tính từ lớn đến nhỏ trong danh sách Tiêu chuẩn đó

=> Để xác định rõ giá trị đó là bao nhiêu, ta sẽ sử dụng thêm hàm LARGE

Áp dụng hàm LARGE để tìm giá trị nhỏ hơn gần nhất

Hàm LARGE hỗ trợ tìm ra giá trị lớn thứ n trong một chuỗi số.

Ứng dụng từ việc đã xác định được qua hàm COUNTIF, ta biết được vị trí của giá trị nhỏ hơn gần nhất. Việc sử dụng hàm LARGE ngay sau đó sẽ rất thuận lợi.

Tiến hành cài đặt như sau:

Các bước thực hiện cho kết quả như dưới đây:

Xem qua một ví dụ khác:

Rất thú vị đúng không? Bạn cũng có thể khám phá thêm một số bài viết khác với chủ đề liên quan:

Hướng dẫn cách để tìm kiếm giá trị lớn hơn gần nhất với giá trị cần so sánh

Cách áp dụng hàm vlookup đi kèm với hàm Match để tìm kiếm theo nhiều cột chứa thông tin cần thiết

Hàm VLOOKUP và HLOOKUP trong Excel và cách sử dụng

Hướng dẫn 4 phương pháp để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong Excel

Mẹo tra cứu ngày chính xác nhất hoặc giá trị đáp ứng nhiều tiêu chí cùng lúc

Phương pháp tìm giá trị gần chính xác nhất bằng ngôn ngữ lập trình VBA

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop