Hướng dẫn thực hiện đảo chuỗi trong Excel qua hàm TEXTJOIN

Ngày hôm nay, Siêu Marketing sẽ chỉ cho các bạn cách dùng hàm textjoin để đảo ngược các chuỗi trong excel nhanh chóng!

 

Xét ví dụ có chuỗi “A B C D”, làm sao để chuyển ngược chuỗi này thành “D C B A”?

Nếu bạn đã đọc qua bài: Đảo ngược họ và tên trong Excel, thì phương pháp ấy có thể không áp dụng được cho ví dụ này. Thay vào đó, chúng ta sẽ phải kết hợp hàm TEXTJOIN với một số hàm khác như sau:

Cách sử dụng hàm TEXTJOIN và MID để đảo chuỗi

Khi có chuỗi “ABCD” ở ô A1, chúng ta sẽ thực hiện đảo chuỗi bằng cách sử dụng hàm TEXTJOIN kết hợp với MID như ví dụ dưới đây:

=TEXTJOIN(“”,TRUE,MID(A1,{4,3,2,1},1))

Chuỗi kết quả thu được sẽ là DCBA.

Diễn giải: 

Ký tự sẽ được lấy ra từ ô A1 ở các vị trí tương ứng thông qua hàm MID dưới dạng mảng và sau đó sẽ được đảo ngược:

dao-nguoc-chuoi-su-dung-hame-textjoin-1

Để hiểu rõ hơn về cách tạo mảng số, bạn có thể tham khảo ví dụ: Hàm CHOOSE để tạo mảng số và kết hợp với VLOOKUP để tra cứu ngược.

Bằng việc áp dụng hàm MID vào trong TEXTJOIN, chúng ta có thể ghép nối các ký tự lại với nhau.

Áp dụng mảng động tự thích ứng khi đảo ngược chuỗi với số lượng ký tự thay đổi

Trong trường hợp số lượng ký tự trong chuỗi vượt quá 4, chúng ta sẽ cần điều chỉnh mảng số. Vậy làm cách nào để mảng có thể tự điều chỉnh kích thước phù hợp với số lượng ký tự?

Hãy nhớ đến hàm LEN để đếm số ký tự: Hàm LEN trong việc đếm ký tự

Chúng ta sẽ nghĩ tới việc tích hợp hàm LEN vào mảng để tạo ra thứ tự ngược từ LEN(A1) về 1. Có hai hướng đi là sử dụng hàm SEQUENCE (chỉ hiện hữu trong phiên bản Office 365) hoặc là phối hợp giữa ROW và INDIRECT. Cùng xem từng cách một ngay dưới đây.

Hàm SEQUENCE tạo mảng số tự động biến đổi giảm dần

Với hàm SEQUENCE, chúng ta có thể tạo ra một mảng thích ứng theo số lượng ký tự nhập vào trong ô. Sử dụng hàm LEN với bước nhảy giảm dần là -1, ta có công thức sau:

hoặc

Khi đặt SEQUENCE vào công thức đã nêu ở trên với hàm MID, ta sẽ có:

=TEXTJOIN(“”,TRUE,MID(A1,SEQUENCE(,LEN(A1),LEN(A1),-1),1))

dao-nguoc-chuoi-su-dung-hame-textjoin-2

Sự kết hợp giữa ROW, INDIRECT trong việc đảo chuỗi Excel

Trước khi tiếp tục, bạn cần biết cách tạo mảng số từ ROW và INDIRECT: Công thức ROW và INDIRECT để tạo mảng số.

Ở đây, chúng ta có thể sinh ra mảng số từ 1 đến LEN(A1) như dưới đây:

Mảng này sau đó sẽ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, và để đảo ngược thứ tự chúng ta dùng phép trừ:

Áp dụng vào hàm MID và TEXTJOIN, chúng ta thu được kết quả cuối:

dao-nguoc-chuoi-su-dung-hame-textjoin-3

Tương tự như vậy, chúng ta cũng có thể lật ngược chuỗi sử dụng hàm CONCAT:

 


Tham khảo các bài viết liên quan khác:

Ghép chuỗi sử dụng TEXTJOIN với điều kiện nhất định

Hướng dẫn sử dụng hàm INDIRECT trong Excel

 

Trương Thành Tài
0
    0
    Đơn hàng
    Đơn hàng trốngQuay lại Shop