Hướng dẫn sử dụng kết hợp hàm Sumif và hàm vlookup trong Excel

Hàm SumIf cùng với Hàm Vlookup được nhiều người sử dụng phổ biến trong Excel. Bạn đã từng nghĩ đến việc kết hợp chúng trong một công thức chưa? Cùng khám phá cùng Siêu Marketing cách để kết hợp hàm Sumif và hàm vlookup ngay sau đây.

Xét qua ví dụ dưới đây để thấy rõ khi nào nên dùng sự kết hợp của hàm Sumif và hàm vlookup:

hướng dẫn sử dụng hàm Sumif kết hợp vlookup
Hướng dẫn sử dụng hàm Sumif kết hợp vlookup

Bảng dữ liệu từ A1:C15 bao gồm Mã hàng, Ngày bán và Số lượng bán của mỗi mặt hàng được liệt kê.

Yêu cầu là cần tính tổng Số lượng bán dựa theo Tên mặt hàng được chọn ở ô F11. Tuy nhiên, trong bảng A1:C15 không có thông tin Tên mặt hàng. Để biết Tên mặt hàng có liên quan đến Mã hàng nào, chúng ta cần tham khảo bảng ở E1:F8.

Do đó, chúng ta cần:

 • Tính tổng có điều kiện => Áp dụng hàm SUMIF để tìm kết quả
 • Không xác định trực tiếp được điều kiện => Dùng hàm VLOOKUP để tìm điều kiện

Quy trình thực hiện như sau:

Công thức hàm SUMIF

Khung cấu trúc của hàm SUMIF như sau: =SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)

 • Range: phạm vi chứa điều kiện. Với bảng A1:C15, cột Mã hàng liên quan đến điều kiện => Chọn dãy A2:A15 (trừ tiêu đề)
 • Criteria: điều kiện là Tên hàng, nhưng Range lại là Mã hàng. Cần truy xuất Mã hàng từ Tên hàng => Sử dụng hàm VLOOKUP
 • Sum_range: dãy số lượng cần tính tổng là C2:C15

Công thức hàm VLOOKUP

Chúng ta cần tìm Mã hàng từ Tên hàng, nên công thức hàm VLOOKUP sẽ là:

=VLOOKUP(giá trị cần tìm, phạm vi tham khảo, cột chứa giá trị cần tìm, kiểu tìm kiếm)

 • Giá trị cần tìm: Tên hàng ở ô F11
 • Phạm vi tham khảo: Dãy E2:F8 (không bao gồm tiêu đề)
 • Cột chứa giá trị cần tìm: Mã hàng nằm ở cột số 2
 • Kiểu tìm kiếm: tìm kiếm chính xác theo tên sản phẩm => nhập số 0

Kết quả là VLOOKUP(F11,E2:F8,2,0)

Mở rộng thêm: Hướng dẫn về hàm vlookup trong Excel và các kỹ thuật nâng cao

Phối hợp hai hàm lại, công thức tại ô F13 trở thành:

=SUMIF(A2:A15,VLOOKUP(F11,E2:F8,2,0),C2:C15)

Ứng dụng hàm Vlookup trong Excel
Ứng dụng hàm Vlookup trong Excel

Kết luận

Trong việc kết hợp hàm SUMIF với hàm VLOOKUP, điều quan trọng là xác định vị trí sử dụng hàm VLOOKUP trong hàm SUMIF. Thường thì điều kiện trong SUMIF không được xác định trực tiếp mà phải thông qua tham chiếu từ một bảng tính khác.

Hy vọng các bạn có thể vận dụng kiến thức này vào công việc thực tế!

Thêm nhiều bài viết liên quan để cải thiện kỹ năng làm việc với Excel của bạn:

Cách lấy thông tin từ nhiều bảng tính bằng hàm Vlookup và Switch

Cách dùng hàm Vlookup Match

Cách tổng hợp và báo cáo dữ liệu với hàm SUMIF trong Excel

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop