Hướng dẫn sử dụng hàm UPPER trong Excel chi tiết

Trong Excel, hàm UPPER được biết đến như là một công cụ xử lý dữ liệu vô cùng hiệu quả. Chức năng chính của hàm này là biến đổi văn bản từ chữ thường sang chữ hoa. Hãy cùng nhau khám phá cách sử dụng hàm UPPER trong Excel qua các ví dụ cụ thể dưới đây.

Cú pháp của hàm UPPER

Để biến đổi văn bản trong ô A1 từ chữ thường sang chữ hoa, chúng ta áp dụng hàm UPPER như sau:

Dưới đây là ví dụ áp dụng hàm UPPER trong Excel:

Kết quả thu được cho thấy nội dung văn bản trong ô A1 đã được hoàn toàn chuyển đổi thành chữ hoa và hiển thị tại ô B2 nhờ vào hàm UPPER.

Cách áp dụng hàm UPPER

Viết hoa một phần văn bản trong chuỗi

Chẳng hạn chúng ta có một chuỗi văn bản “Siêu Marketing” trong ô A2.

Yêu cầu cần thực hiện là biến đổi chuỗi văn bản trong ô A2 thành “Siêu Marketing” (chỉ viết hoa từ “EXCEL”).

Cách tiến hành như sau:

Bước 1: Tìm vị trí và độ dài của chuỗi “excel” cần viết hoa thông qua hàm SEARCH và LEN.

Bước 2: Phân tách chuỗi văn bản trước và sau từ “Excel” dùng hàm LEFT và RIGHT.

Bước 3: Sử dụng hàm UPPER để chuyển “excel” thành chữ hoa.

Bước 4: Ghép lại các phần đã tách ra bằng dấu &, đồng thời thêm dấu cách vào giữa các kỳ tự đã nối.

Bước 5: Dùng hàm TRIM để loại bỏ khoảng trắng thừa có thể xuất hiện sau khi nối các chuỗi.

Bình thường, khi xử lý các chuỗi ký tự trong Excel, chúng ta thường phải kết hợp nhiều hàm lại với nhau thay vì chỉ sử dụng duy nhất một hàm. Một số hàm thường được sử dụng chung bao gồm LEFT, MID, RIGHT, LEN, TRIM, PROPER, UPPER, LOWER, SEARCH, v.v… Việc thành thạo cách sử dụng những hàm này sẽ giúp bạn xử lý tốt các loại dữ liệu dạng văn bản trong những tình huống cụ thể.

Để nâng cao kiến thức về các hàm xử lý dữ liệu văn bản, bạn có thể tham khảo thêm:

Hướng dẫn 3 cách chuyển đổi từ chữ thường sang chữ hoa và ngược lại trong Excel 2016, 2013, 2010

Cách sử dụng hàm LEFT linh hoạt khi kết hợp với nhiều hàm khác trong Excel

19 Hàm Text Trong Excel: Cách xử lý dữ liệu văn bản hiệu quả

Trương Thành Tài
0
    0
    Đơn hàng
    Đơn hàng trốngQuay lại Shop