Hướng dẫn sử dụng hàm sumproduct để tổng hợp dữ liệu từ các bảng khác nhau vào một bảng

Tổng hợp dữ liệu từ các bảng thành một bảng là nhu cầu thường gặp trong công tác xử lý dữ liệu hàng ngày. Có thể bạn đang tìm kiếm một hàm tính toán nào đó để thực hiện việc này một cách thuận tiện. Hãy để Siêu Marketing hướng dẫn bạn cách thực hiện tổng hợp dữ liệu bằng hàm SUMPRODUCT.

Yêu cầu khi tổng hợp dữ liệu vào một bảng

Xét ví dụ sau đây:

Hình minh họa trên cho thấy sự tồn tại của 2 bảng dữ liệu Bảng nhóm 1 và Bảng nhóm 2 với cấu trúc tương đồng nhưng thông tin khác biệt. Nhiệm vụ đặt ra là chúng ta cần tiến hành gộp thông tin từ cả hai bảng nhóm này vào một bảng duy nhất.

Phương pháp tổng hợp thông tin từ các bảng sử dụng hàm Sumproduct

Bước 1: Đặt tên cho khu vực dữ liệu

Để quá trình xác lập công thức trở nên dễ dàng hơn, chúng ta nên gán tên cho mỗi bảng như sau:

 • Khu vực A3:A6: được gán tên B1_SanPham (tương ứng với cột Sản phẩm của bảng nhóm 1)
 • Khu vực B2:D2: được gán tên B1_NhanVien (tương ứng với dòng Nhân viên của bảng nhóm 1)
 • Khu vực B3:D6: được gán tên B1_KetQua (tương ứng với kết quả của từng sản phẩm theo từng nhân viên trong bảng nhóm 1)

Cùng làm tương tự cho dữ liệu trong bảng Nhóm 2

Bước 2: Xác định thứ tự thực hiện

Để gộp thông tin, chúng ta cần nhận biết:

 • Hai điều kiện chính để gộp là Tên sản phẩm (dọc theo cột F) và Tên nhân viên (ngang dòng 2)
 • Phần thông tin kết quả cần tổng hợp tương ứng với tên sản phẩm và tên nhân viên từ các bảng nhóm.

Từ đó, ta có thể tiến hành tạo công thức để tính tổng giữa bảng 1 và bảng 2, bởi dữ liệu giữa hai bảng không trùng lặp và đáp ứng cả hai điều kiện đã nêu trên.

Bước 3: Xây dựng công thức tính toán

Công thức để tính kết quả theo bảng nhóm 1 sẽ là:

=SUMPRODUCT((B1_NhanVien=G$2)*(B1_SanPham=$F3)*B1_KetQua)

 • So sánh giá trị tên sản phẩm (tại F3) với cột sản phẩm bảng nhóm 1
 • Kiểm tra tên nhân viên (tại G2) với dòng nhân viên trong bảng nhóm 1
 • Kết quả sẽ được tìm tại vị trí tương ứng trong bảng nhóm 1 vùng kết quả

Công thức để tính kết quả cho bảng nhóm 2 là:

=SUMPRODUCT((B2_NhanVien=G$2)*(B2_SanPham=$F3)*B2_KetQua)

Việc soạn thảo công thức này cực kỳ đơn giản, chỉ cần áp dụng lại công thức của bảng nhóm 1 và thay đổi số 1 thành số 2 ở các khu vực đã đặt tên.

Tại ô G3, chúng ta sẽ cộng hai công thức vừa tạo và có được kết quả:

Ở những vị trí khác trong bảng tổng hợp, chúng ta sẽ tiếp tục sao chép và áp dụng công thức từ ô G3.

Bây giờ chúng ta đã hoàn thành việc tổng hợp kết quả từ cả hai bảng vào một bảng duy nhất.

Mời bạn đọc tham khảo thêm một số bài viết về ứng dụng của hàm SUMPRODUCT:

Hướng dẫn sử dụng hàm SUMPRODUCT để đếm số lượng theo nhiều tiêu chí

Hàm SUMPRODUCT và những điểm khác biệt so với SUMIFS, COUNTIFS trong excel

Trương Thành Tài
0
  0
  Đơn hàng
  Đơn hàng trốngQuay lại Shop