Hướng dẫn sử dụng hàm SUMPRODUCT để đếm số lượng ô có chứa giá trị cụ thể

Hàm SUMPRODUCT mở ra nhiều tính năng mạnh mẽ, hỗ trợ người dùng trong nhiều tình huống. Một trong những việc có thể thực hiện là đếm số ô chứa giá trị mà người dùng mong muốn. Bài viết sau đây của Siêu Marketing sẽ chỉ dẫn cách xử lý vấn đề này cho bạn.

Đếm số ô chứa giá trị nhất định bằng cách kết hợp hàm SUMPRODUCT, ISNUMBER, FIND và N

Xét ví dụ với bảng dưới đây:

Với vấn đề đã nêu, chúng ta có khả năng giải quyết nhanh chóng thông qua hàm COUNTIF khi sử dụng cùng kí tự Wildcard. Tuy nhiên, nếu muốn phân biệt chữ hoa với chữ thường thì cách này sẽ không còn hiệu quả. Ví dụ, khi thay A bằng a, COUNTIF không thể đưa ra kết quả chính xác nữa.

Phương án được đưa ra lúc này là sử dụng hàm SUMPRODUCT phối hợp với các hàm khác như dưới đây:

Sử dụng hàm FIND để tìm kí tự trong chuỗi

Khác với SEARCH, hàm FIND sẽ cho kết quả có tính đến dạng chữ viết hoa hay thường. Ví dụ: ta tìm ô có chứa “a” trong khoảng A2:A17 bằng cách sử dụng công thức =FIND(“a”,A2:A17).

Sau đó, ta sẽ xử lý các giá trị #VALUE! bằng cách chuyển chúng thành TRUE/FALSE sử dụng ISNUMBER như sau: =ISNUMBER(FIND(“a”,A2:A17)).

Để tính tổng số lượng giá trị TRUE, chúng ta chuyển chúng thành số 0 hoặc 1 bằng cách dùng dấu  hoặc hàm N, rồi áp dụng hàm SUMPRODUCT với công thức sau:

Số đếm được là 2. Chúng ta cũng có thể áp dụng tương tự với các giá trị như “A1”, “B1”, “a1”… và cũng sẽ thu được kết quả đúng đắn.


Xem thêm các bài viết liên quan sau đây:

Phát hiện ô trống bằng hàm SUMPRODUCT

Kỹ thuật dùng COUNTIF cơ bản trong Excel

So sánh giữa COUNTIFS và SUMPRODUCT khi cần đếm theo nhiều điều kiện

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop