Hướng dẫn sử dụng hàm ROW để xác định vị trí hàng trong Excel

Siêu Marketing đã từng chia sẻ cách xác định vị trí cột với hàm COLUMN trong bài viết trước. Lần này, chúng ta sẽ khám phá hàm ROW, hàm này sẽ giúp bạn lấy được vị trí hàng của tham chiếu trong Excel.

Chức năng và cú pháp của hàm ROW

Hàm ROW giúp bạn lấy vị trí hàng của một tham chiếu cụ thể.

Cách viết công thức cho hàm ROW

Dưới đây là công thức của hàm ROW:

Khi tham chiếu không điền gì cả, hàm ROW sẽ cho biết vị trí hàng ngay tại ô mà bạn đang nhập công thức

Đối với trường hợp tham chiếu chỉ đến một ô duy nhất, hàm ROW sẽ đưa ra vị trí hàng của ô đó

Khi tham chiếu là một phạm vi các ô, hàm ROW sẽ chỉ ra vị trí hàng của ô đầu tiên trong phạm vi đó

Xin lưu ý: Hàm ROW sẽ trả về dãy hàng tăng dần một khi nhập công thức dưới dạng mảng dọc cho một phạm vi. Một ví dụ minh họa:

Sự ứng dụng của hàm ROW

Hàm ROW có thể được dùng để tạo ra một chuỗi giá trị tăng dần theo chiều dọc, tương tự như cách mà hàm COLUMN được dùng.

Ví dụ với công thức ở ô A3 là:

=$A$2*(ROW()-1)

 

Quả thực là rất đơn giản đúng không?

Bạn cũng có thể tham khảo thêm một số bài viết liên quan sau đây:

Hướng dẫn sử dụng hàm CELL để lấy thông tin về ô trong Excel

Cài đặt tiêu đề cho cột và hàng

Chúc bạn học hành tiến bộ!

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop