Hướng dẫn sử dụng hàm RANK trong việc xếp hạng dữ liệu trên Excel

Hàm RANK được biết đến là một tính năng xếp hạng cơ bản trên Excel. Bài viết dưới đây từ Siêu Marketing sẽ giúp bạn nắm bắt cách áp dụng hàm RANK một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Kết cấu của hàm RANK

Dưới đây là cách ghi của hàm RANK:

Cụ thể:

 • Number: đối tượng cần xếp hạng
 • Ref: bộ sưu tập số liệu cần tham khảo
 • Order: trật tự xếp hạng. Có hai kiểu là tăng dần (với số 0 hoặc không nhập gì là mặc định) và giảm dần (với số 1)

Hàm RANK có thể áp dụng được trên các phiên bản Excel như Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, và Office 365…

Tuy nhiên, từ phiên bản Excel 2010 trở đi, người sử dụng có thể dùng hàm RANK.AVG hoặc RANK.EQ để có kết quả sắp xếp chính xác hơn. Dù sao, hàm RANK vẫn có thể sử dụng bình thường trong mọi phiên bản

Giờ hãy cùng xem xét một vài ví dụ về việc dùng hàm RANK trong Excel như thế nào:

Xếp loại dựa trên hàm RANK theo trật tự tăng dần

Để biết thứ hạng của mỗi người dựa vào danh sách điểm trung bình từ B2 đến B8, chúng ta sẽ dùng hàm Rank như sau:

C2=RANK(B2,$B$2:$B$8)

 • Điểm TB ở ô B2 sẽ được so sánh với các điểm trong danh sách B2:B8
 • Không sử dụng tham số [order] nên sẽ sắp xếp theo thứ tự từ thấp lên cao.

Do đó, ta có thể thấy:

 • Người với điểm TB cao nhất, 9.5, đứng ở vị trí hạng 1
 • Người có điểm TB 8.1 đứng ở hạng 2 và có 2 người cùng hạng này ở dòng 3 và dòng 6
 • Do họ cùng chung vị trí hạng 2, vì vậy không có ai ở hạng 3. Người tiếp theo có điểm 7.6 sẽ nằm ở hạng 4

Xếp hạng dùng hàm RANK theo thứ tự giảm dần

Khi muốn đánh giá các tiêu chí “không tốt”, chúng ta có thể xếp hạng giảm dần, xem ai có giá trị thấp nhất là tốt nhất.

Ví dụ đây, ta muốn xếp hạng dựa vào số lỗi của mỗi người, người ít lỗi nhất sẽ được xếp hạng cao nhất.

Chúng ta sẽ sử dụng hàm RANK với Order = 1:

C2=RANK(B2,$B$2:$B$8,1)

 • Giá trị để xếp hạng là ô B2
 • Vùng tham chiếu là B2:B8, cần cố định để đảm bảo không thay đổi các công thức
 • Thứ tự xếp hạng giảm dần bằng cách dùng số 1

Như vậy, 2 người ít lỗi nhất (mỗi người chỉ có 1 lỗi) đều sẽ đứng ở hạng 1, còn người mắc nhiều lỗi nhất (8 lỗi) sẽ đứng ở hạng 7.

Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp trên, hàm RANK cho phép các giá trị giống hệt nhau cùng một hạng. Nhưng đôi khi chúng ta lại cần phân loại rõ ràng từng hạng, và khi đó cần những tiêu chí phụ để đánh giá. Khi ấy, ta có thể sử dụng thêm 2 phương pháp xếp hạng khác:

Cách thứ nhất: Xếp hạng liên tục không đồng hạng

Để hiểu rõ hơn xem tại bài viết: Hướng dẫn dùng hàm RANK kết hợp với hàm COUNTIF để xếp hạng không đồng hạng trong Excel

Cách thứ hai: Xếp hạng dựa trên những điều kiện cụ thể

Xem thêm chi tiết tại các bài viết:

Xếp hạng theo điều kiện trong Excel – Phần 1

Xếp hạng theo điều kiện trong Excel – Phần 2

Xếp hạng theo điều kiện trong Excel – Phần 3

Bài viết về cách xếp hạng trong báo cáo sử dụng Pivot Table trong Excel cũng là nguồn thông tin hữu ích:

Hướng dẫn xếp hạng trong báo cáo bằng Pivot Table

 

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop