Hướng dẫn sử dụng hàm INFO để thu thập dữ liệu trong Excel

Người dùng có thể dựa vào hàm INFO của Excel để thu thập thông tin về bảng tính cũng như hệ thống điều hành mà họ đang sử dụng. Cùng xem qua các ví dụ sau đây:

Hàm INFO cung cấp thông tin dựa trên tham số nhập vào

Xác định đường dẫn thư mục hiện hành với DIRECTORY

Dùng tham số DIRECTORY giúp chúng ta biết được đường dẫn thư mục đang làm việc. Chẳng hạn:

Thư mục này là thư mục mặc định và sẽ thay đổi khi chúng ta có các thao tác như lưu file bằng Save As:

Kết quả của đường dẫn Directory sẽ được cập nhật trong INFO như sau:

 

Xác định số lượng trang tính đang mở qua NUMFILE

Để đếm số lượng trang tính đang được mở, ta có thể áp dụng NUMFILE. Cú pháp là: =INFO(“NUMFILE”), và chúng ta sẽ nhận được số lượng trang tính đang được sử dụng.

 

Khám phá ô hiển thị ở góc trái trên cùng với ORIGIN

Đối số Origin sẽ giúp chúng ta lấy được ô hiển thị ở góc trái trên cùng:

=INFO(“Origin”)

Thường thì mặc định sẽ là ô A1, do đó kết quả là $A:$A$1.

Nếu bạn cuộn sổ tính và cập nhật lại giá trị, ORIGIN sẽ chỉ ra ô mới đang hiển thị ở góc trái trên cùng. Ví dụ dưới đây là B2, vì vậy giá trị trả về bởi hàm INFO sẽ là $A:$B$2:

 

Lấy thông tin về phiên bản hệ điều hành với OSVERSION

Để biết phiên bản của hệ điều hành, ta cũng có thể sử dụng hàm INFO:

 

Phát hiện chế độ tính toán của Excel qua RECALC

Chế độ tính toán của Excel, tức là tự động hay thủ công, sẽ được tiết lộ qua Recalc:

Chế độ được thể hiện trong tab Formulas

 

Kiểm tra bằng hàm INFO

 

Phiên bản Excel của bạn là gì?

Phiên bản Excel mà bạn đang dùng sẽ được chỉ ra bởi tham số RELEASE. Đối với trường hợp tác giả, đó là bản 16.0:

 

SYSTEM cho bạn biết đang dùng MAC hay WINDOWS

Với SYSTEM, bạn sẽ biết rằng Excel đang chạy trên hệ điều hành nào:

 

Thông qua hàm INFO, chúng ta có thể dễ dàng lấy được thông tin cần thiết từ những tham số cung cấp.


Đừng quên khám phá thêm các bài viết khác có liên quan sau:

Cách để tìm đường dẫn File và thư mục chứa File đang mở

Hàm CELL để lấy thông tin về ô

 

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop