Hướng dẫn sử dụng hàm Filter để tự động tạo báo cáo chi tiết trong Excel

Siêu Marketing sẽ hướng dẫn bạn cách tận dụng hàm Filter để rút trích dữ liệu và tạo báo cáo chi tiết. Cùng theo dõi ngay sau đây.

Chú ý: Bạn chỉ có thể sử dụng hàm Filter trong phiên bản Excel Office 365 có bản quyền từ Microsoft.

Xem xét ví dụ sau để hiểu rõ hơn việc lập báo cáo chi tiết với nhiều điều kiện:

Đây là bảng dữ liệu bao gồm Tên hàng, Ngày, NV, Số lượng.

Đối với việc tạo báo cáo chi tiết: cần chi tiết về mặt hàng tên “Cam”, từ ngày 05/08/2018 đến ngày 12/08/2018, với các thông tin cần thiết là Ngày bán, Nhân viên và Số lượng.

Báo cáo này thường gặp trong thực tế với các đặc điểm:

 • Áp dụng nhiều điều kiện lọc như khoảng ngày và tên hàng
 • Chỉ chi tiết một số cột cụ thể từ bảng dữ liệu

Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu cách dùng hàm Filter để lập nên báo cáo đó.

Sử dụng hàm filter trong Excel để tự động lập báo cáo chi tiết

Hàm Filter có cấu trúc như sau:

=FILTER(array, include, [if_empty])

 • array: phạm vi dữ liệu muốn lọc (không nhất thiết phải có tiêu đề)
 • include: xác định điều kiện lọc và cột dữ liệu áp dụng
 • if_empty: giá trị trả về nếu không tìm thấy kết quả (tuỳ chọn)

Chú ý khi chọn phạm vi array

Array không nhất thiết phải chứa toàn bộ bảng dữ liệu, mà dựa vào kết quả mà bạn muốn hiển thị trong báo cáo để lựa chọn array.

Ví dụ:

1. Nếu báo cáo yêu cầu các cột Ngày, NV, Số lượng theo thứ tự từ trái qua phải liền nhau thì chọn array = B3:D11

2. Nếu các cột không theo thứ tự trên bảng dữ liệu thì cần lọc từng cột tương ứng với các hàm filter khác nhau.

Cột ngày: array = B3:B11

Cột số lượng: array = D3:D11

Cách nhập nhiều điều kiện vào hàm Filter

Điều kiện kiểu VÀ

Để tạo điều kiện kiểu VÀ, mỗi điều kiện đặt trong ngoặc đơn và nhân chúng với nhau.

Ví dụ:

Nếu ngày phải từ ngày trong ô G2 => include1 = B3:B11>=G2

Nếu ngày phải trước ngày trong ô G3 => include2 = B3:B11<=G3

Nếu là mặt hàng ở ô G4 => include3 = A3:A11=G4

Do đó:

include = (B3:B11>=G2)*(B3:B11<=G3)*(A3:A11=G4)

Và kết quả hàm Filter như hình dưới đây:

Điều kiện kiểu HOẶC

Điều kiện kiểu HOẶC được đặt trong dấu ngoặc đơn và cộng chúng.

Ví dụ:

Nếu ngày bắt đầu từ ngày trong ô G2 => include1 = B3:B11>=G2

Nếu ngày kết thúc tại ngày trong ô G3 => include2 = B3:B11<=G3

Nếu là mặt hàng ở ô G4 => include3 = A3:A11=G4

Thêm điều kiện HOẶC tên hàng “Cam” tại ô H4 => include4 = A3:A11=H4

Ta có:

include = (B3:B11>=G2)*(B3:B11<=G3)*(A3:A11=G4)+(A3:A11=H4)

Và đây là kết quả hàm Filter:

Qua đó, ta có thể thấy tính nhanh chóng và tiện lợi của hàm Filter trong việc lập báo cáo. Hãy khám phá thêm nhiều hàm Excel thú vị khác trên Siêu Marketing.

Đọc thêm:

4 phương pháp đếm với nhiều điều kiện kiểu hoặc – Hàm SUMPRODUCT

Tìm hiểu Hàm SUMPRODUCT trong Excel và một số ví dụ công thức

Hướng dẫn cách dùng hàm SUMIFS

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop