Hướng dẫn sử dụng hàm AVERAGEIF trong Excel để tính giá trị trung bình dựa trên điều kiện

Siêu Marketing sẽ chỉ cho các bạn cách tính giá trị trung bình dựa vào điều kiện cụ thể nào đó. Thay vì chỉ dùng hàm AVERAGE thông thường, chúng ta cần nhờ tới sự hỗ trợ của hàm IF. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách áp dụng hàm AVERAGEIF.

Làm sao để tính giá trị trung bình có điều kiện bằng cách kết hợp hàm Average và hàm IF

Xem xét ví dụ sau đây để hiểu rõ hơn:

1- Hướng dẫn sử dụng hàm averageif trong excel
1- Hướng dẫn sử dụng hàm averageif trong excel

Để tính giá trị bán ra trung bình của một loại sản phẩm đã định, chúng ta có thể làm như sau:

 • Lựa chọn sản phẩm loại CAM, sau đó xem xét riêng số lượng bán ra của loại sản phẩm này.
 • Tính giá trị trung bình số lượng sản phẩm đó.
2- Hướng dẫn sử dụng hàm averageif trong excel
2- Hướng dẫn sử dụng hàm averageif trong excel

Đầu tiên, áp dụng hàm IF để kiểm tra sản phẩm có phải là cam không, nếu phải thì giữ giá trị Số lượng, nếu không thì sẽ trả về giá trị trống.

=IF(A2=”Cam”,B2,””)

Đối với các giá trị đáp ứng hàm IF, chúng ta sẽ tính giá trị trung bình với hàm Average:

=AVERAGE(C2:C11)

Kết quả là :(11+32+9+44)/4 = 24

Tuy nhiên, phương pháp này gặp phải vấn đề là cần sử dụng quá nhiều công thức và mất thời gian. Một cách làm đơn giản hơn là sử dụng trực tiếp hàm AVERAGEIF.
Để tìm hiểu cách tính giá trị trung bình không chỉ với một mà cả nhiều điều kiện khác nhau, các bạn hãy tham khảo bài viết về cách sử dụng hàm averageifs trong Excel này nhé!

Tính giá trị trung bình cộng theo điều kiện cụ thể với hàm AVERAGEIF

3- Hướng dẫn sử dụng hàm averageif trong excel
3- Hướng dẫn sử dụng hàm averageif trong excel

Áp dụng công thức Averageif tại ô G3 như sau:

=AVERAGEIF(A2:A11,”Cam”,B2:B11)

Trong đó:

 • Khu vực A2:A11 đại diện cho tên sản phẩm, nói cách khác là khu vực chứa điều kiện để tính giá trị trung bình.
 • “Cam” là điều kiện để tính trung bình, chỉ ra sản phẩm cụ thể là cam.
 • Khu vực B2:B11 là cột số lượng, nơi chứa các giá trị cần tính giá trị trung bình.

Kết quả cuối cùng của hàm này là 24, tương tự như khi sử dụng phương pháp kết hợp hàm AVERAGE và hàm IF ở ví dụ trên.

Do đó, hàm AVERAGEIF chính là sự kết hợp giữa hàm AVERAGE và hàm IF.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm một số bài viết liên quan:

Tutorial 3 phương pháp tính giá trị trung bình trong Excel 2010, 2013, 2016

Hướng dẫn cách tính tổng trong Excel từ cơ bản đến nâng cao dành cho người mới

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop