Hướng dẫn sử dụng các hàm tạo số ngẫu nhiên trong Excel – hàm RANDOM

Trong Excel, để sinh ra số ngẫu nhiên, chúng ta có thể áp dụng một vài hàm có sẵn. Bài viết dưới đây sẽ cùng Siêu Marketing tìm hiểu về hai hàm thuộc nhóm hàm RANDOM, cụ thể là hàm RAND và RANDBETWEEN trong Excel.

Hàm RAND sinh số ngẫu nhiên giữa 0 và 1

RAND là viết tắt của RANDOM, chỉ ra rằng nó dùng để sinh ngẫu nhiên. Hàm RAND chỉ ra số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Sử dụng hàm RAND theo cách sau:

=RAND()

Không cần đối số gì, chỉ cần nhập tên hàm và thêm dấu ngoặc đơn mở và đóng. Hàm RAND sẽ trả về một số ngẫu nhiên x sao cho 0<x<1.

Những đặc trưng của hàm này bao gồm:

 • số ngẫu nhiên luôn thay đổi mỗi khi có sự thay đổi trong bảng tính Excel như một phép tính mới hoặc nhập dữ liệu mới nếu đặt ở chế độ tính toán tự động
 • mỗi lần đều là số thập phân không nguyên

Để nắm rõ cách biến đổi số ngẫu nhiên thành số nguyên, hoặc số lớn hơn 0, hoặc tạo ra ký tự ngẫu nhiên, hãy tham khảo bài viết: Hướng dẫn sử dụng hàm RAND trong Excel

Hàm RANDBETWEEN sinh số ngẫu nhiên trong một khoảng nào đó

Để tạo một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng từ số A đến số B, ta áp dụng hàm RANDBETWEEN. Cách thức sử dụng:

Công thức hàm RANDBETWEEN là RANDBETWEEN(Số đầu tiên, số cuối cùng)

Đặc điểm của hàm RANDBETWEEN:

 • Số đầu cần nhỏ hơn số cuối, không phân biệt số âm hay số dương, đồng thời có thể là số nguyên hoặc số thập phân
 • Kết quả trả về là một số nguyên

Cách tính toán của hàm RANDBETWEEN:

Như vậy, qua việc sử dụng hai hàm RAND và RANDBETWEEN, ta có thể tạo ra số ngẫu nhiên trong Excel mà không mấy khó khăn.

Áp dụng RANDBETWEEN để tạo dữ liệu giả

Nếu cần một số dữ liệu mẫu, như trong các bài kiểm tra hay dữ liệu bí mật, bạn có thể dùng RANDBETWEEN để thay đổi dữ liệu:

Sử dụng RANDBETWEEN và kết hợp với các hàm khác để lấy ra các giá trị ngẫu nhiên

Để lấy giá trị ngẫu nhiên, RANDBETWEEN có thể kết hợp với các hàm như VLOOKUP, INDEX/MATCH…

Mở rộng kiến thức về tạo số ngẫu nhiên trong Excel:

Bạn cũng có thể dùng VBA để viết macro sinh ra số ngẫu nhiên:

Hãy theo dõi cách sử dụng hàm tạo số ngẫu nhiên trong VBA Excel

Những ứng dụng thực tiễn của hàm tạo số ngẫu nhiên có thể được tìm hiểu qua bài viết:

Hướng dẫn tạo dữ liệu ngẫu nhiên tự động trong excel với hàm vlookup randbetween

Nếu muốn tạo ra số ngẫu nhiên không lặp lại, bạn có thể tham khảo thêm:

Cách tạo ra số ngẫu nhiên không trùng lặp trong một khoảng nhất định

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop