Hướng dẫn phân chia các giá trị có phân cách dấu phẩy ra thành hàng hay cột trong Excel

Siêu Marketing sẽ chia sẻ trong nội dung sau đây về cách tách các giá trị có dấu phẩy thành nhiều hàng hoặc cột khác nhau.

Sử dụng chức năng Text To Columns để tách giá trị có dấu phẩy thành cột

1. Lựa chọn khu vực có dữ liệu bạn muốn phân tách, và bấm vào Data > Text to Columns.

2. Trong cửa sổ hội thoại Convert Text to Columns Wizard mở ra đầu tiên, hãy chọn Delimited và sau đó bấm Next.

3. Ở cửa sổ tiếp theo Convert Text to Columns Wizard, bạn chỉ cần đánh dấu vào Comma trong mục Delimitersrồi bấm Next.

4. Tại cửa sổ cuối cùng của Convert Text to Columns Wizard, bạn chọn ô để nhập kết quả tại mục Destinationvà nhấn Finish.

Ngay sau đó, các giá trị được phân tách từ dấu phẩy sẽ xuất hiện trong các cột riêng biệt như trong hình minh họa dưới đây:

Phân chia các giá trị có dấu phẩy thành hàng bằng cách sử dụng VBA

1. Bấm đồng thời tổ hợp phím Alt + F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications.

2. Chọn Insert > Module và sao chép mã sau vào cửa sổ Module Window.

View the code on Gist.3. Nhấn F5 để thực thi mã, một cửa sổ sẽ hiển thị yêu cầu chọn ô cần chia tách, click OK. 4. Tại cửa sổ thứ hai, chọn ô mục tiêu để đưa giá trị đã chia tách vào, rồi chọn OK. Sau đó, các giá trị từng được phân cách bởi dấu phẩy sẽ được hiển thị thành từng hàng như hình vẽ sau đây:

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop