Hướng dẫn nhóm dữ liệu theo tuần trong Bảng Pivot

Siêu Marketing giới thiệu cách thức nhóm các dữ liệu theo tuần trong Bảng Pivot, bên cạnh các phương pháp nhóm theo tháng, ngày, quý, và năm thông thường.

Phương pháp nhóm dữ liệu thành các tuần (mỗi tuần 7 ngày) trong Bảng Pivot

1. Chọn một ngày bất kỳ trong Bảng Pivot bạn đã tạo, click chuột phải và lựa chọn Group.

doc-group-by-week-pivot-table-1

2. Trong cửa sổ Grouping, bạn thực hiện các bước sau:

A: Tại mục Auto, đặt ngày đầu tuần. Ví dụ, dù ngày 12/3/2014 không phải là thứ Hai, ta điều chỉnh thành 10/3/2014 để nó trở thành ngày bắt đầu của tuần. Không cần thiết lập ngày kết thúc của tuần.

B: Từ danh sách By, chọn Days.

C: Điền số 7 vào ô Number of days.

doc-group-by-week-pivot-table-2

3. Click chọn OK.

doc-group-by-week-pivot-table-3

Nhóm dữ liệu theo tuần trong Bảng Pivot sử dụng cột được thêm vào
Cách khác để nhóm tuần trong Excel là thêm một cột phụ tính toán số tuần từ ngày tháng, rồi tạo Bảng Pivot từ bảng dữ liệu mới này. Các bước như sau:

1. Đầu tiên, để tính số tuần từ ngày tháng, hãy nhập công thức = YEAR (D2) & “-” & TEXT (WEEKNUM (D2,2), “00”) vào ô cạnh dữ liệu của bạn, với D2 là ô ngày bạn muốn sử dụng:

doc-group-by-week-pivot-table-4

2. Tiếp theo, kéo dãn công thức xuống các dòng dữ liệu để nhóm.

doc-group-by-week-pivot-table-5

3. Chọn dãy dữ liệu kèm cột phụ mới thêm vào, sau đó vào Insert > PivotTable > PivotTable.

doc-group-by-week-pivot-table-6

4. Trong hộp thoại, chọn vị trí đặt Bảng Pivot mới trong phần Choose where you want the PivotTable report to be placed.

doc-group-by-week-pivot-table-7

5. Click OK và kéo các trường bạn cần vào danh sách liên quan, đặc biệt đưa trường Week vào vị trí đầu của phần Row Labels.

 

Trương Thành Tài

  [submission_id id-lien-he]

  0
   0
   Đơn hàng
   Đơn hàng trốngQuay lại Shop