Hướng dẫn nhận biết sự khác nhau giữa hàm TRUNC và hàm INT trong Excel

Bạn có thể sử dụng cả hàm TRUNC và hàm INT để lấy phần số nguyên của một số hoặc để xác định phần nguyên trong kết quả phép chia. Vậy hãy cùng Siêu Marketing tìm hiểu sự khác biệt giữa chúng qua bài viết dưới đây nhé.

Xác định sự khác biệt giữa hàm TRUNC và hàm INT trong Excel

1. Mục đích sử dụng

Hàm INT chủ yếu được sử dụng để: Làm tròn số về số nguyên gần nhất theo hướng gần số 0 nhất. Nói cách khác, số dương sẽ được làm tròn xuống còn số âm sẽ được làm tròn lên.

Chức năng chính của hàm TRUNC là: Làm tròn một số không phải bằng cách làm tròn mà bằng cách xóa bỏ các phần thập phân, làm cho chúng trở về 0

Dù cả hai hàm có chung chức năng làm tròn số về phía dưới, nhưng để hiểu rõ sự khác nhau, mời quý đọc giả theo dõi ví dụ sau.

2. Điểm khác biệt giữa hàm TRUNC và hàm INT

Đối với ví dụ, chúng ta xem xét một số 152.58921 với phần thập phân.

Sử dụng hàm INT, chúng ta sẽ nhận được kết quả là số 152 – chỉ bao gồm phần nguyên của số đó.

a. Sử dụng hàm TRUNC với num_digits = 0, ta sẽ có:

C2 =TRUNC(A2, 0) hoặc

C2 =TRUNC(A2)

Nếu ta không nhập giá trị cho tham số num_ditgits, nó sẽ tự động được coi là 0.

Kết quả của hàm TRUNC khi num_digits = 0 sẽ tương đồng với kết quả từ hàm INT

b. Sử dụng hàm TRUNC với num_digits không bằng 0

Xét thêm hai trường hợp sau đây:

  • Tại ô C3, khi sử dụng hàm TRUNC với num_digits dương, ta thấy hàm này chỉ giữ lại hai chữ số thập phân (tương ứng với num_digits = 2), và xoá bỏ hết các chữ số sau chúng.
  • Tại ô C4, khi hàm TRUNC được áp dụng với num_digits âm, ta thấy hàm này xoá bỏ tất cả các chữ số từ hàng chục trở xuống, bao gồm cả phần thập phân, kết quả còn lại là 100.

Do đó, hàm TRUNC được xem là linh hoạt hơn hàm INT ở việc làm tròn xuống cả với phần thập phân lẫn phần số trước dấu phân cách thập phân.

Kết quả từ hàm TRUNC có tương đồng với hàm ROUNDDOWN:

Hãy tham khảo thêm nhiều bài viết thú vị về các hàm làm tròn số khác:

Để hiểu thêm về hàm làm tròn số trong Excel và quy tắc làm tròn số

Bài viết hướng dẫn về hàm QUOTIENT trả về kết quả phép chia trong Excel

Hàm ROUND dùng để làm tròn số trong Excel

Trương Thành Tài
0
    0
    Đơn hàng
    Đơn hàng trốngQuay lại Shop